Kad ginekolozi isprobavaju

Eko Taxi Vranje

Uzimala davala: aparat za histeroskopiju, Ljubiša Stojiljković

Drugim rečima, sve ovo može da se objasni na jednostavnijem primeru: to je kao da odete u neku auto-kuću i zatražite automobil na probu u trajanju od nekoliko meseci, a nakon toga kažete da želite da kupite neki drugi model; ili, kupili biste taj model, ali ne baš i isti automobil koji ste isprobavali. Pa vi sad procenite o čemu se ovde radi 

Ljubiša StojiljkovićNa Odeljenju ginekologije vranjske Bolnice histeroskopskih intervencija neće biti neko vreme iako je oprema za tu namenu trebalo da bude kupljena na tenderu. Na drugoj strani, aparatura, koja je poslednjih meseci korišćena za tu vrstu medicinskog tretmana, vraćena je vlasniku, beogradskoj firmi „Lupus medical“. Zvuči apsurdno?

JEDNODNEVNE I VIŠEMESEČNE PROBE

Ova priča zapravo počinje septembra 2009. kada je preduzeće „Ortomedik“ iz Niša, koje se bavi prodajom medicinske opreme, na jedan dan, besplatno, Ginekologiji ustupilo uređaj za histeroskopske operacije. Kako je tada zabeležio reporter „Danasa“, mešoviti hirurški tim, koji su predvodili dr Srboljub Arsić iz Vranja i prof. dr Vesna Kopitović iz Ginekološko-akušerske klinike KC Vojvodine iz Novog Sada, uradio je 12 zahvata bez otvaranja trbuha i korišćenja skalpela, a pacijentkinje su mogle da idu kući samo dva sata nakon ustajanja sa operacionog stola.

– Ovakve intervencije na vranjskoj Ginekologiji se zbog nedostatka histeroskopskog uređaja rade klasičnom metodom, uz otvaranje trbuha pacijentkinja u totalnoj anesteziji, a one na odeljenju ostaju sedam dana. Nama je neophodna nova oprema, s obzirom na to da imamo sve više slučajeva u kojima bi primena ove metode mogla da poveća naše hirurške kapacitete – objasnio je tada dr Arsić.

Uzimala davala: aparat za histeroskopijuTaj radni dan, proveden u Vranju, hirurzi iz Novog Sada i Niša takođe nisu naplatili, jer su, kako je rekla profesorka Kopitović „ovde prepoznali kolege koji su spremni da uče, ali imaju i znanja i volje da maksimalno profesionalno rade“.
– Kolega Arsić je sa nama u Novom Sadu već radio slične operacije, a očekujemo da u okviru ove saradnje i drugi ginekolozi iz vranjske bolnice dođu u Novi Sad, jer kada je medicina u pitanju ne postoji razlika između severa i juga zemlje. Postoji razlika samo u spremnosti za usavršavanjem – kazala je dr Kopitović.
Iako je napomenuto i to da je cena pomenute opreme između 12 i 15 hiljada evra, direktor Zdravstvenog centra dr Uroš Trajković nije krio optimizam glede njene nabavke. 
– Mnogo para potrošili smo na ponekad i bezvredne stvari, pa bi jedna ovakva investicija u budućnosti, uprkos teškim vremenima i besparici, mogla da bude realizovana u narednom periodu, za šta smo već počeli da lobiramo kod potencijalnih donatora u vranjskoj privredi, ali i među privatnim preduzetnicima – objasnio je dr Trajković septembra 2009.

Dakle, histeroskopska oprema je, kako vidimo, vrlo korisna i potrebna vranjskom zdravstvu, pa zato čudi ono što se događa poslednjih meseci.

Naime, kako „Vranjske“ saznaju, beogradsko preduzeće „Lupus medical“ dalo je opremu za histeroskopiju Odeljenju ginekologije januara ove godine, a nekoliko izvora pominju nekakav revers koji je, navodno, potpisao jedan od ovdašnjih ginekologa, što samo po sebi može da bude ozbiljan problem, jer bi time valjda trebalo da se bavi direktor. Štaviše, tada, koliko je poznato, nije bio raspisan ni tender za kupovinu pomenutih aparata.

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE ZC

Šta smo uradili

Komisiji za javne nabavke Zdravstvenog centra „Vranjske“ su uputile tri pitanja, ne bi li se razrešile sve nedoumice u ovoj priči.

Vranjske: Kako saznajemo, u postupku javne nabavke male vrednosti koja je sprovedena tokom maja ove godine, ZC je kupio histeroskopsku opremu u vrednosti od 1,7 miliona dinara od firme „Lupus medical“ iako je u opticaju bila i ponuda firme „Paroco medical equipment“ od 1,4 miliona dinara. Da li je to tačno, odnosno zbog čega je odbačena jevtinija ponuda?

– Tačno je da su na adresu naručioca (Zdravstvenog centra Vranje) prispele dve ponude. Ponuda ponuđača Paroko je, prilikom stručne ocene odbijena kao neispravna i neodgovarajuća. Ponuđač nije dostavio Rešenje za stavljanje u promet medicinskih sredstava, izdato od Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije za svu opremu koju nudi, što je bio uslov iz konkursne dokumentacije. Takođe, uz ponudu nije dostavljen katalog opreme koja je bila predmet nabavke, takođe uslov iz konkursne dokumentacije. Naručilac donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude ako je pribavio najmanje jednu ispravnu i odgovarajuću ponudu. Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac dostavlja svim ponuđačima – učesnicima u postupku. Ponuđači, nezadovoljni donetom odlukom, mogu uložiti Zahtev za zaštitu prava pred Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Kako u zakonskom roku niko od ponuđača nije uložio isti, stekli su se uslovi za zaključenje ugovora o kupoprodaji. Shodno tome, ugovor je poslat na zaključivanje (potpis) izabranom ponuđaču.

Iz republičke Uprave za javne nabavke kažu da je postupak kupovine opreme jasno definisan: kad neko hoće da nabavi neko dobro, kreće u javnu nabavku na osnovu ispitanog tržišta i raspoloživih finansija, a procedura se okončava zaključenjem ugovora.

– Nabavka podrazumeva teretni ugovor između dve strane, u kojoj jedna strana daje novac i nešto za njega dobija. Ako je nešto dobijeno na poklon, onda to nije teretni ugovor i tu nema ničeg spornog. Ali ako je neko nešto koristio, postavlja se pitanje na koji način i pod kojim uslovima? Ako su taj aparat koristili i plaćali, a nije sprovedena javna nabavka, onda su itekako u prekršaju – objašnjavaju iz Uprave za javne nabavke.

Vranjske su od firme „Lupus medical“ zatražile odgovor na pitanje da li su histeroskopski aparat ustupili Zdravstvenom centru januara ove godine i po kojim uslovima. Odgovor je svakako zamimljiv iako ne sadrži vremenske odrednice.

– Nikakvi uslovi nisu postavljani sa naše strane prilikom davanja opreme na probu i korišćenje. Praksa  našeg preduzeća jeste da se bolnicama daje na probu oprema, u svrhe edukacije, prezentacije novih modela i slično, a koliko je nama poznato, to rade i ostali distributeri medicinske opreme – odgovaraju iz „Lupus medical“-a.

No, priči tu nije kraj. Pomenuti histeroskopski aparati, kako se da naslutiti, isprobavani su nekoliko meseci, jer je Komisija za javne nabavke Zdravstvenog centra na internetu objavila tender tek 18. maja ove godine.

Kako „Vranjske“ saznaju, u razmatranje su uzete dve ponude: pomenutog „Lupus medical“ – a od 1,7 miliona dinara i novosadskog „Paroco medical equipment“-a od 1,4 miliona dinara (ne računajući PDV). Onda su rašireni aberi da je procedura završena, odnosno da je beogradska firma prodala aparat koji se već nalazio u Zdravstvenom centru, odnosno da je prihvaćena ponuda koja je skuplja za „tričavih“ 300.000 dinara.

Tragajući za objašnjenjima, „Vranjske“ su najpre kontaktirale gubitnika, tj. nadležne u „Paroco medical equipment“-u i dobile vrlo zanimljiv odgovor.

– Mi jesmo velika firma, ali nama nije potrebna promocija i spominjanje u medijima – ni u pozitivnom, ni u negativnom kontekstu. Smatram da su javne nabavke u domenu naše poslovne tajne, a kada imamo neki problem, obraćamo se Komisiji za zaštitu prava ponuđača – bilo je sve što smo čuli od ljubazne Novosađanke.

 

Da se radi o ozbiljnoj kompaniji, potvrđuju podaci sa sajta APR: njeni prihodi u 2010. iznosili su 545 miliona dinara, od čega je ostvaren neto dobitak od oko 114 miliona. A da se žale nadležnoj instituciji – ne žele.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar