Dinkićeva decentralizacija je prevara

Eko Taxi Vranje

U Vranju je, u organizaciji GO LDP, održana tribina „Dogovor za preokret“, na kome je govorila Marija Bugarčić, poslanica ove stranke koja se u Nemačkoj, Belgiji i SAD, usavršavala upravo na problemima decentralizacije i fiskalne decentralizacije.Koliko je logično da projekat decentralizacije kreće iz prestonice?

– To je licemerno, a posebno ako su uz to zaobiđene lokalne samouprave (LS), Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Međunarodni monetarni fond (MMF) i Fiskalni savet koji su jasno rekli da je ovaj koncept decentralizacije neodrživ!
Podsetiću šta je Dinkić sve do sada uradio za finansijsko „jačanje“ LS: 1) jula 2004. ukida porez na fond zarada koji je u potpunosti bio prihod LS i naplaćivao se po stopi od 3,5 posto; 2) januara 2007. smanjuje stopu poreza na zarade sa 14 na 12 posto i uvodi neoporezivi iznos od pet hiljada dinara, a 40 posto od poreza na zarade ide LS; 3) jula 2007. smanjuje stopu poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon, sa pet na dva i po posto i to ustupa LS; 4) za poslednje tri godine LS uskratio je putem transfera oko 50 milijardi dinara.

Na koji način ovakav predlog URS o fiskalnoj decentralizaciji ugrožava socijalne funkcije države?

– Predlog da od poreza na zarade LS ostane 80 posto, građanima Vranja neće mnogo značiti. Zašto? Trenutni neoporezivi iznos je pet, a na osnovu dogovora sa sindikatima Dinkić će to povećati na oko 17.000 dinara. Ako znamo da većina Vranjanaca radi za sumu između devet i 12.000 dinara, jasno je da od takvih plata grad ništa ne dobija. Sa druge strane, rupa u budžetu RS jedino se može popuniti dodatnim zaduživanjem. Zar je to decentralizacija? Kada LDP priča o decentralizaciji, mi govorimo o pravu građana Vranja da sami biraju šefa Policije, direktora Doma zdravlja itd. a ne da im partijske centrale to određuju.

Da li se 40 miliona evra godišnje, koliko obećava URS, može zaraditi i jednostavnim zaustavljanjem daljeg zapošljavanja u lokalnoj administraciji, privatizacijom javnih ustanova i vraćanjem imovine, koja je oduzeta još za vreme Miloševića, na gazdovanje opštinama?

– Naravno. Zato je ideja URS neiskrena i samo je još jedna u nizu njihovih prevara. Neka vlada i Dinkić, čiji ministri sede u toj Vladi, LS prvo vrate 500 miliona evra, koliko duguju od transfera, pa tek onda neka pričaju o 40 miliona prihoda!  • Ostavi komentar