Milion potpisa za REKOM

Eko Taxi Vranje

Više od deset godina od završetka oružanih sukoba na prostoru bivše SFRJ, ni u jednoj od država koje su u njima učestvovale nije dovršen popis žrtava. Zato je u osam gradova Srbije i regiona, više od 1.500 organizacija i pojedinaca zajednički pokrenulo akciju prikupljanja potpisa za podršku osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru SFRJ (REKOM).Na koji način će biti formirana ta komisija i koje podatke će sadržati njihov izveštaj?

– REKOM će biti formiran kao nezavisna, međudržavna, regionalna komisija koja će se baviti utvrđivanjem činjenica o svim ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih parava. Sedište Komisije će biti u Sarajevu, a činiće je 20 članova i članica, pri čemu se u BIH bira njih petoro, u Hrvatskoj, Srbiji i Kosovu po troje, a u Crnoj Gori, Makedoniji i Sloveniji po dvoje.

Što se tiče samog izveštaja tu bi trebalo da se nalaze detaljni podaci o slučajevima ratnih zločina i drugim teškim kršenjima ljudskih prava, kao i njihove posledice, podaci o sudbinama nestalih, popis ljudskih gubitaka u vezi sa ratom ili drugim oblikom oružanog sukoba i podaci o mestima zatvaranja i licima koja su protivpravno zatvarana i podvrgavana mučenju. Takođe će se održavati i javna slušanja žrtava i drugih lica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava.

Koliko potpisa je sakupljno u Srbiji, koliko u Vranju i šta će se uraditi sa njima?

– Kampanja je produžena do kraja juna. Prema poslednjim podacima do sada je prikupljeno 343.000 potpisa od kojih je 143.000 prikupljeno u Srbiji, 95.000 na Kosovu, 65.000 u BIH, 25.000 u Crnoj Gori i 17.000 u Hrvatskoj. Što se tiče Vranja i okoline, mi smo do sada prikupili 5.851 potpis.

Posle prikupljanja 1.000.000 potpisa u regionu, potpisi će, uz predlog statuta, biti predati predsednicima država u regionu.

Ko je od političara podržao akciju REKOM u Vranju?

– Podržala je DS, čiji su omladinci radili sa volonterima REKOM u uličnim akcijama, a potpise podrške u Vranju su, između ostalih, dali: Igor Andonov, zamenik gradonačelnika, Branimir Stojančić, lokalni ministar za socijalnu politiku i verske zajednice, Nela Cvetković, lokalna ministaka za ekologiju, Igor Janjić, predsednik GO LDP…  • Ostavi komentar