Grad daje 29 miliona za zapošljavanje

Eko Taxi Vranje

U toku je realizacija programa aktivne politike zapošljavanja. Za to su, u skladu sa sporazumom koji je potpisan sa Nacionalnom službom zapošljavanja (NSZ), država i grad Vranje izdvojili zajedno 57 miliona dinara.Šta konkretno predviđa ovaj program?

– Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je na svom sajtu tri javna poziva, i to za subvencije: programa samozapošljavanja, programa otvaranja novih radnih mesta i program osposobljavanja pripravnika za samostalan rad u struci. Grad Vranje je iz lokalnog budžeta opredelio 29.350.000 dinara (51%) a NSZ za zapošljavanje 28.197.000 dinara (49%). Odluke po podnetim zahtevima će Filijala za zapošljavanje Vranje donositi sukcesivno, onako kako grad Vranje bude uplaćivao sredstva na račun NSZ.

Vranje učestvuje sa 51 odsto sredstava. Na koji način će ona biti iskorišćena?

– Od ove sume za program upošljavanja pripravnika grad Vranje je namenio 6.000.000 dinara, za samozapošljavanje 9.600.000 dinara, dok je za otvaranje novih radnih mesta izdvojeno 13.750.000 dinara.

Da li je ograničen broj tih lica?

– Sredstvima koja su predviđena iz budžeta grada Vranja i NSZ može se sufinansirati osposobljavanje 32 pripravnika u državnom i privatnom sektoru i to mahom lica sa visokom stručnom spremom, a jednim delom i lica sa višom stručnom spremom.

Takođe, sredstvima koja je grad izdvojio za ovu namenu 117 lica će biti u mogućnosti da pokrenu sopstveni biznis, otvaranjem privatnih radnji i preduzeća preko programa samozapošljavanja. Što se tiče zapošljavanja radnika kod privatnih poslodavaca, izdvojenim sredstvima do posla će moći da dođe 269 lica.

Ukoliko sredstva ne mogu da se utroše u potpunosti za jednu aktivnu meru zapošljavanja, aneksom sporazuma može se izvršiti preusmeravanje za drugu meru. Recimo, sredstva za otvaranje novih radnih mesta mogu se preusmeriti za program pripravnika.

Na koji način se dodeljuju subvencije?

– Subvencije se dodeljuju odlukom, na osnovu propisane bodovne rang liste i  nakon prenosa novčanih sredstava grada Vranja na račun NSZ.

Ko će odlučivati o kandidatima?

– Odluke o kandidatima će se donositi na osnovu propisane bodovne rang liste.  • Ostavi komentar