Ovo će biti godina nezavisne scene

Eko Taxi Vranje

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), koja okuplja oko 80 organizacija i inicijativa iz cele zemlje, održala je u Beogradu osnivačku skupštinu. Jedini predstavnik iz Pčinjskog regiona bila je NVO Generator 

Nedavno ste postali članica komisije oformljene pri Ministarstvu kulture, koja odlučuje o projektima iz muzičke sfere. Šta to konkretno znači?

– NKSS je januara u Zrenjaninu održala Drugu nacionalnu konferenciju, posvećenu izradi strategije razvoja celokupnog nezavisnog sektora u kulturi, a u okviru tog skupa potpisan je i Protokol o saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije. Za Vranje je veoma bitno što sam ja jedan od četiri člana ove komisije jer je malo nezavisnih kulturnih asocijacija, NVO koje se bave kulturom, nezavisnih kulturnih fondacija, neprofitnih kulturnih klubova i nezavisnih kulturnih inicijativa u Srbiji južno od Beograda, koje su uključene u ovu mrežu. Moj angažman će, između ostalog, pojačati  dinamiku programskih aktivnosti u okviru ove scene, uključujući festivale, gostovanja, diskusije, edukativne kurseve…

Nezavisna kulturna scena do sada je bila strukturalno neprepoznata, a njen značaj marginalizovan. Šta se sada tu menja?

– NKSS će uspostaviti i komunikaciju sa nadležnim institucijama radi rešavanja mnogobrojnih problema nezavisne kulturne scene. Usvojili smo

Statut asocijacije i izabrali sedmočlani Upravni odbor, a Osnivačkoj skupštini su prisustvovali predstavnici 28 organizacija i udruženja iz cele Srbije. Na žalost, iz našeg regiona samo NVO Generator. Jedanaest članova NKSS ušlo je u različite komisije pri republičkom Ministarstvu kulture i oni će odlučivati u odabiru projekata koje će država finansirati. To je veliki korak napred za ovaj sektor.

Da li to znači da ova godina može biti godina nezavisne kulturne scene?

– U ovoj sceni leži dobar potencijal i ona je i do sada davala veliki doprinos kulturi Srbije. Put razvoja kulture je zajednički za sve koji se njome  bave, a kultura sama po sebi predstavlja faktor razvoja a ne samo trošak, kako se često predstavlja u javnosti. Sada smo i zvanično priznati, što znači da će uslediti konkretne aktivnosti.  • Ostavi komentar