Farmaceutske imaginacije

Eko Taxi Vranje

Strogo poverljivo: Uroš Trajković i Jasmina Arsić

Posle primedbi koje su na račun Finansijskog plana Apoteke Vranje za 2011. godinu iznete na Savetu za budžet i finansije, Skupština grada juče, posle gotovo tročasovne rasprave po toj tački dnevnog reda, nije usvojila Program rada i finansijski plan te ustanove – Direktorka Apoteke i njeni Ujedinjeni regioni Srbije tvrde da je reč o političkom podmetanju koalicionih partnera iz DS iz čijih redova je finansijska projekcija Apoteke i osporena na sednici pomenutog skupštinskog tela 

Strogo poverljivo: Uroš Trajković i Jasmina ArsićFinansijski plan Apoteke Vranje za 2011. godinu je nerealan i samim tim neostvarljiv – tvrdi Dragoslav NEDELjKOVIĆ, član Saveta za budžet i finansije grada Vranja. Nedeljković, kao direktor lokalne Filijale republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO) dobro upućen u rad Apoteke,   nije podržao Program rada i finansijski plan te javne zdravstvene ustanove za ovu godinu u delu planiranih troškova (plate, naknade i ostali troškovi), smatrajući da Apoteka neće biti u stanju da iz vlastitih prihoda pokrije finansijski deficit koji će po Nedeljkovićevoj proceni iznositi oko 28 miliona dinara.

Ni gradski parlament na svojoj sednici u sredu 20. Aprila nije usvojio predloženi Program rada i finansijski plan Apoteke Vranje za 2011. Godinu. Predsednik Skupštine Slobodan STAMENKOVIĆ rekao nam je da će tek posle završetka sednice, kada budu doneti skupštinski zaključci, moći nešto više da kaže o daljim koracima i sudbini Programa rada i finansijskog plana Apoteke za 2011. godinu.

Pre svega ovoga, na sednici Saveta za budžet i finansije održanoj 13. Aprila, Nedeljković je glasao protiv planskih dokumenata Apoteke, kao i predstavnik SRS u ovom Savetu Zoran Kostadinov, dok je drugi demokrata u tom telu, Stojan Djorđević, bio uzdržan. Kako je sednici Saveta prisustvovalo šest od devet članova, za usvajanje ovih dokumenata bila je potrebna većina (u konkretnom slučaju četiri glasa „za“), pa čelnici Apoteke nisu dobili podršku ovog stručnog tela za svoje finansijske planove u 2011.

POLITIKA PRE STRUKE

Član Saveta za budžet i finansije iz SRS, Zoran Kostadinov, kaže da je potpuno saglasan sa mišljenjem i analizom koju je na sednici saveta izneo direktor Filijale RZZO Nedeljković, pa je i on, vođen racionalnim i profesionalnim razlozima, glasao protiv finansijskog plana Apoteke.

– Predstavnici Apoteke su nam na Savetu i u svom Programu rada i finansijskom planu za 2011. praktično ponudili imaginaciju, predstavljajući da će sigurno dobiti 50 miliona kao bonitet od dobavljača lekova. To je po mom mišljenju sasvim neizvesno, posebno imajući u vidu da su prošle godine prema njihovim podacima iz tih izvora dobili 35 miliona, te da se boniteti sada smanjuju na konto boniteta od 10 odsto koje će RZZO dobiti od uvoznika i proizvođača lekova. A opet bi im falilo 28 miliona. Mi treba da verujemo da će nešto biti, ali ako bude.

Kostadinov naglašava i da su predstavnici Apoteke na toj sednici „sami rekli da plan nije realan“.

– Zašto bih ja onda glasao za jedan takav plan?! Da li da bi sutra neko imao pokriće za nešto što će uraditi. Ne , ja ne želim da budem deo toga – kaže član Saveta iz SRS.

Zanimljivo je, međutim, da su prethodno, 8. aprila, Gradsko veće (lokalna vlada) sa gradonačelnikom Miroljubom Stojčićem na čelu, kao i Savet za zdravstvo prihvatili pomenute dokumente i dostavili ih Skupštini grada na razmatranje i eventualno usvajanje. Ovakva procedura i redosled odlučivanja posve su neobični i nelogični, jer bi prirodnije bilo da se o nekakvom dokumentu finansijskog karaktera najpre izjasni telo koje je stručno za pitanja finansija – u ovom slučaju Savet za budžet i finansije – pa da onda gradska vlada, pre nego što ga usvoji, ima pred sobom mišljenje stručnjaka o onome o čemu glasa. No, „ovde je takva procedura odlučivanja“, kaže nam član gradskog veća, socijalista Branimir STOJANČIĆ.

PARE SU „ŽIVE“

Na „otvorenom danu“ za medije lokalnog SPS, predsednik UO Apoteke, Predrag MILENKOVIĆ, pokušavao je ponovo da ubedi izveštača „Vranjskih“ da boniteti (popusti koje apotekama odobravaju dobavljači lekova) na kraju lanca, posle refundiranja recepata od strane RZZO, nisu „žive“ pare.
– Stvara se fama da je to nekakav „keš“, neka gotovina koju dobavljači daju na ruke Apoteci i onda ona može da radi s tim šta hoće. To je u stvari rabat na neku količinu lekova – kaza je najpre Milenković, a potom odmah demantovao  sam sebe:
– To jeste rabat koji ostaje Apoteci, ali kada ostaje? Ostaje tek kada Apoteka izda te lekove, fakturiše RZZO i tek kad taj fond prebaci pare apoteci. One su tu, ali na računu i postaju deo legalnih tokova. Prikazane su u finansijskom planu – tvrdi Milenković.
– To su, naravno, „žive“ pare kada ih mi prebacimo Apoteci – uzvraća na ovakve tvrdnje direktor Filijale RZZO Nedeljković – ma koliko se iz te ustanove trudili da stvari predstave drugačije. U svakom slučaju, kašnjenja u isplatama koje ima RZZO prema Apoteci, manja su od perioda koliko  dobavljači njima ostavljaju da plate lekove, tako da u toj ustanovi nemaju osnova da se ljute. Uostalom, naše isplate ne zavise od moje dobre volje ili mog odnosa sa direktorkom, već od priliva sredstava od republike.

Predrag MILENKOVIĆ koga su socijalisti delegirali za predsedničku funkciju u UO Apoteke nakon ostavke demokrate Gorana Arsića, neusvajanje finansijskog plana Apoteke na Savetu za budžet i finansije sveo je na navodni lični sukob člana saveta Dragoslava Nedeljkovića i direktorke Apoteke Jasmine Arsić.

– Mislim da se gospodin Nedeljković previše meša u neke stvari koje nisu u njegovoj ingerenciji. Taj animozitet između rukovodstva Filijale RZZO i Apoteke ne datira od juče, već traje duži vremenski period. Mislim da je to sukob lične prirode u koji ja ne bih dublje ulazio – kaže Milenković.

Međutim, Nedeljković kaže da nema ni govora o ličnom, niti bilo kakvom drugom sukobu između njega u direktorke Apoteke. On objašnjava da je problemu sa Programom rada i finansijskim planom Apoteke za 2011, kao i svakom drugom poslu kojim se bavi, prišao maksimalno profesionalno, govoreći na sednici Saveta isključivo jezikom činjenica.

– Na osnovu analize egzaktnih podataka došao sam do ovakvih saznanja. Apoteka će u 2011. od RZZO na ime marže za lekove i pomagala prihodovati 56,7 miliona dinara. I od sopstvenih prihoda (tzv. „ručna prodaja“) 19 miliona, što je ukupno 75,7 miliona dinara. Oni su finansijskim planom projektovali troškove od 153,8 miliona dinara na ime zarada, naknada, stalnih i ostalih troškovi. Dakle, razlika, tj. manjak prihoda u odnosu na rashode je očiglednih 78 miliona dinara. Ako znamo da je ostvareni bonitet (prihod od popusta dobavljača na kupovinu lekova) bio 35 miliona u 2010, te da se od refundacije recepata za prošlu godinu očekuje još 15 miliona, to je ukupno 50 miliona na ime boniteta. Kako Apoteka misli da pokrije deficit od 28 miliona dinara koji se ovde javlja? Zato sam i glasao protiv njihovog plana – konstatuje Nedeljković.

On podseća da je otežavajuća okolnost za Apoteku činjenica da je Fond RZZO nedavno zaključio Protokol o saradnji sa proizvođačima i uvoznicima lekova po kome će se na sve lekove sa pozitivne liste koji se realizuju preko apotekarskih ustanova na teret RZZO odobravati 10 odsto boniteta (popusta) za sam RZZO, što automatski znači da će državne apoteke za toliko imati manji bonitet od dobavljača lekova.

– Time se smanjuje realna mogućnost da Apoteka ostvari bonitete na nivou iz 2010. godine, jer će proizvođači i uvoznici lekova imati manji prostor za odobravanje boniteta u sklopu postojećih cena – naglašava Nedeljković.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar