Nada za lokalnu samoupravu

Eko Taxi Vranje

Novica Tončev

U radu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, u delegaciji Srbije,
kao predstavnik lokalnih organa vlasti sa juga zemlje, učestvovao je Novica Tončev 

Novica TončevDelegacija Republike Srbije učestvovala je na 20. plenarnom zasedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, koji je održan u Strazburu od 22. do 24. marta tekuće godine. Za žitelje juga Srbije, bitno je da je u radu Kongresa u delegaciji Srbije, kao predstavnik lokalnih organa vlasti sa juga Srbije, učestvovao Novica Tončev, predsednik Opštine Surdulica. Naime, Srbija je od 2008. godine ugovorna strana Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koja je od izuzetne važnosti za lokalne samouprave, jer predstavlja standarde funkcionalne autonomije lokalnih u odnosu na centralne organe vlasti.

LOKALNE DEMOKRATIJE

Kakve je rezultate Novica Tončev postigao na kongresu u Strazburu, i šta jug Srbije može da očekuje u narednom periodu?

-Najpre – kaže Tončev – ja sam ispred Vlade Srbije postavljen za člana ove delegacije, i ovo je jedini slučaj sa juga Srbije, iz Pčinjskog okruga. Na Kongresu sam izabran za stalnog člana Komiteta za tekuća pitanja i razvoj demokratije u lokalnim samoupravama.

Inače, glavni cilj Kongresa je promovisanje lokalne i regionalne demokratije u Evropi i praćenje stanja lokalne demokratije u zemljama članicama. To je jedino telo koje ima mandat da prati stanje lokalne demokratije i procenjuje poštovanje Povelje o lokalnim samoupravama. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti održava se dva puta godišnje, u okviru prolećnog i jesenjeg zasedanja, na kojima 318 predstavnika iz 47 evropskih zemalja razmatra pitanja vezana za poštovanje Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

-U Strazburu sam – kaže Novica Tončev o efektima njegovog učešća na Kongresu – imao razgovore sa nekoliko stranih delegacija: Francuske, Turske, Rusije, Rumunije. Vrlo bitna stavka na Kongresu bila je ona da svaka lokalna samouprava iz Srbije mora da ima najmanje dva partnera iz gradova koji su iz zemalja članica Evropske unije, da bi dobila projekte, i to smo odradili.

AKTIVNO UČEŠĆE

Kongres lokalnih i regionalnih organa vlasti Saveta Evrope je telo koje vrši nadzor nad poštovanjem obaveza preuzetih ratifikacijom Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. U toku je sačinjavanje prvog monitoring izveštaja o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Srbiji, i članovi Kongresa iz Srbije, među kojima i Novica Tončev, kao jedini predstavnik lokalnih organa sa juga Srbije,   aktivno su učestvovali u nacrtu teksta izveštaja, koji će biti objavljen i debatovan na jesenjem zasedanju Kongresa u oktobru 2011. godine.

VREDNO PAŽNjE

Tončev naglašava posetu jedne od stranih misija, koja je za Kongres obavljala poslove monitoringa prošle godine, i taj je izveštaj u pripremi za jednu od narednih sednica.

-Na ovom zasedanju – kaže Tončev – održana je rasprava o poštovanju ljudskih prava na lokalnom i regionalnom nivou, sa posebnim osvrtom na status Roma i njihov položaj. Rezultati koje je Srbija postigla na ovom polju su vredni pažnje i uvaženi od svih članica Kongresa.

Početkom juna zakazan je sastanak Komiteta u turskom gradu Izmiru, gde će se razgovarati o konkretnim projektima. Novica Tončev će tamo zastupati južnu Srbiju.

-Moji predlozi su – kaže Tončev – već u proceduri. To je kanalizacioni prsten na Vlasini, za koji već urađen projekat, i za koji je EU već odobrila 50 posto sredstava. Takođe, izneo sam predloge koje smatram veoma bitnim za dve siromašne opštine juga Srbije – da Surdulica i Vladičin Han, kao i okolna sela, dobiju kanalizacioni prsten, te da se ove dve susedne opštine spoje tramvajskom linijom, koja bi poboljšala fluktuaciju stanovništva, a samim tim i podigle njihov nivo životnog standarda.

-Po povratku iz Strazbura, sa Kongresa – nastavlja Tončev – predložio sam i gradonačelniku Vranja, Miroljubu Stojčiću, da pripremi jedan značajan projekat za Vranje i okolinu, koji bih ja izložio na Kongresu u Turskoj.

   • Ostavi komentar