APOTEKA VRANjE MORA DA USTUPI DOKUMENTACIJU „VRANjSKIM“

Eko Taxi Vranje

Jasmina Arsić, direktorka Javne ustanove Apoteka Vranje, moraće da ustupi nedeljniku „Vranjske“ dokumentaciju traženu po Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja, presudio je po žalbi novinara „Vranjskih“ poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić.U rešenju Poverenika od 18. marta ove godine naglašava se da je, nakon što Apoteka nije dostavila dokumentaciju redakciji našeg nedeljnika i obrade predmeta po žalbi, zamenica poverenika Stanojla Mandić naložila Apoteci Vranje da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od prijema rešenja poverenika, obavesti novinara Dejana Dimića, koji je dokumentaciju tražio, da li poseduje informacije, odnosno dokumente u kojima su iste sadržane.

U rešenju se naglašava da Apoteka mora dostaviti „dokumente u vezi sa tzv. bonitetima koje Apoteci odobravaju dobavljači lekova i veledrogerije za period od 2006. do novembra 2010. godine, a iz kojih se može saznati visina prihoda od popusta na kupovinu lekova (tzv. boniteta), u koje svrhe je korišćen tako dobijeni novac, sa tačnim finansijskim pokazateljima po stavkama, da li i ko uplaćuje novac na račun apoteke ili se popusti realizuju kroz neke druge aranžmane sa dobavljačima lekova“. Apoteka će morati da odgovori i na zahtev „Vranjskih“ kojim su tražene informacije o tome ko vrši kontrolu nad prilivom i potrošnjom navedenih sredstava.

Apoteka, po nalogu Poverenika, takođe mora dostaviti redakciji „Vranjskih“ sve zapisnike sa sednica Upravnog i Nadzornog odbora za period od 2007. do 2010. godine, finansijske izveštaje, godišnje popise za isti period, kao i završne račune za period 2007-2009. godina, odnosno da ukoliko takve dokumente poseduje dostavi novinaru kopije istih.

O izvršenju ovog naloga Apoteka Vranje mora obavestiti Poverenika u roku od sedam dana od prijema ovog rešenja.

Poverenik u obrazloženju rešenja naglašava da nije uvažio primedbe Apoteke da se ova ustanova ugovorima sa dobavljačima obavezala na čuvanje poslovne tajne i da bi se davanjem informacija izložila nastanku velike štete jer Apoteka, najpre, nije dokazala da bi pristupom tim informacijama mogle nastupiti teške pravne i druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom javnosti da zna. Nije uvažena ni primedba Apoteke da bi dostavljanje ostalih informacija podrazumevalo štampanje i kopiranje „nekoliko hiljada strana“ izveštaja, jer obim traženih informacija po zakonu može biti samo razlog za produženje zakonskog roka za dostavljanje informacija, s tim da naknadni rok ne može biti duži od 40 dana od podnošenja zahteva. Na izgovor iz Apoteke da su informacije koje je tražila redakcija našeg lista „dostupne u zemlji“, Poverenik je odgovorio konstatacijom da je „pravo tražioca informacije da se zahtevom obrati onom organu za koga smatra da je u posedu traženih informacija, te da je sa stanovišta Zakona bitno da li su tražene informacije u posedu tog organa vlasti (Apoteke), a ne da li traženim informacijama raspolaže neki drugi organ vlasti.  • Ostavi komentar