Uticaji sa Halkidikija, Tasosa i iz Mende

Eko Taxi Vranje

Delovi nakita, Latenska keramika

Paleozoološke analize svedoče da su ovde najviše uzgajane ovce,
a preko 1.500 pronađenih tegova ukazuje na razvijenu tkačku delatnost 

Latenska keramikaKao najstarije naselje sa urbanim strukturama kod nas, arheološko nalazište Kale, koje se nalazi u dolini Južne Morave, u selu Krševica kod Bujanovca, o kome smo počeli da pišemo u prošlom broju, postojalo je do kraja 4. ili do početka 3. veka pre n. e.

HLEBNE PEĆI

Na velikoj akropoli otkriveni su ostaci javnih objekata zaštićeni bedemom, kula – velika građevina gde je verovatno bilo skladište, kao i drugi objekti o čijoj nameni, kako navodi Petar Popović, sa Arheološkog instituta iz Beograda, može samo da se nagađa. Nađene su podnice sa kućnim oltarima, namenjenim za obrede javnog ili privatnog karaktera, a na drugom delu platoa bili su stambeni objekti, o čemu govore otkriveni žrvnjevi za mlevenje i hlebne peći. O intenzivnoj građevinskoj delatnosti tokom postojanja ovog naselja govori nekoliko nivoa objekata koji su očigledno rušeni i posle nivelisanja ponovo građeni. Kako zaključuje profesor Popović, najbolje je očuvan najmlađi sloj sa kompleksom građevina s kraja 4. ili s početka 3. veka pre n. e. sa kojim se i završava život na ovom naselju.

Radovi na drugom, većem delu akropole, obustavljeni su jer bi dalje praćenje starijih slojeva podrazumevalo uništavanje mlađih struktura. U tom slučaju ostali bismo bez najbolje očuvanih građevina, koje će, posle konzervatorskih radova i delimične rekonstrukcije, moći da se predstave posetiocima.

Delovi nakitaNajveći procenat pokretnih nalaza na lokalitetu Kale – Krševica čini keramika koja manjim delom predstavlja atičku robu, kao i jedna vrsta slikanih posuda koje se pripisuju severnoegejskim radionicama, najverovatnije sa Halkidikija. Importu pripadaju i mnogobrojne amfore koje uglavnom potiču sa Tasosa, iz Mende, i iz drugih centara. To je bogati repertoar različitih oblika stonih, kuhinjskih i posuda za skladišćenje izrađenih po grčkim uzorima, ali nastalih u lokalnoj radionici koja je radila za potrebe naselja. O tome svedoči žig sa lunarnim slovom „E“ koji je utisnut na više posuda.

TEGOVI I NOVČIĆI

Do sada je u različitim delovima naselja nađeno i preko 1.500 tegova, što govori o ravijenoj tkačkoj delatnosti. O neophodnim resursima, u ovom slučaju vuni, svedoče paleozoološke analize koje su potvrdile da su veliki procenat domaćih životinja činile ovce. Pored dominantnog prisustva bovida i svinja, u znatnoj meri bila je zastupljena i divljač. Osim mesa, primarnu ulogu u ishrani imale su žitarice o čemu svedoče i česti nalazi žrvnjeva od vulkanskog kamena, kao i mnogobrojne hlebne peći. Metal je slabije zastupljen i to su razne vrste nakita kao što su šarnirske i tračke fibule, „M“ igle, naušnice, prstenje, kao i staklene perle. Zatim, to su razne vrste alata, delovi bronzanih posuda, gvozdeni ekseri, zakovice, mali noževi i slično. Zanimljivo je da na ovom lokalitetu nalazi oružja do sada nisu konstatovani.

Numizmatički nalazi sa lokaliteta Kale – Krševica zastupljeni su sa oko desetak primeraka koji obuhvataju raspon od Filipa drugog, srebrnih drahmi Aleksandra Velikog, preko bronzanog novca Kasandra, Uranopolisa i Demetrija Poliorketesa, do srebrnih komada Pelagije. Na kraju treba dodati i po jednu tetradrahmu ranog kovanja Damastiona i peonskog vladara Audoleona koje su pronađene u blizini lokaliteta.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar