Centar grada je prioritet

Eko Taxi Vranje

Komunalni program grada za 2011. neke su opozicione stranke kritikovale kao početak predizborne kampanje vlasti koja drži ključna javna preduzeća u gradu. Direktor Direkcije, Dragan Stojković, tvrdi da je Program plod iskrene namere vlasti da rešava komunalne probleme.Koliko je ovogodišnji Komunalni program „ambiciozniji“ od onog iz 2010?

– Veći je za oko 40 miliona dinara. Naš je cilj da se procenat ulaganja u komunalnu infrastrukturu sa sadašnjih 17,5 poveća na 50 procenata od ukupnog gradskog budžeta (primer Užica). Žalimo da na taj način omogućimo da grad bude uređeniji, a da građani imaju bolje uslove života. To je jedini motiv.

Na kojim je principima kreiran Program?

– Planiran je na istim principima kao i ranijih godina – po malo za svaku mesnu  zajednicu, po malo za objekte opšte namene. Odgovorno tvrdim da je napravljen veliki pomak u pravilnijoj raspodeli sredstava po mesnim zajednicama dolaskom aktuelnog rukovodstva Direkcije.  

Kako se finansira Komunalni program „težak“ 260 miliona dinara u gradu gde novac uvek nedostaje?

– Za Direkciju je jedini izvor finansiranja budžet grada, jer se Direkcija stoprocentno finansira iz budžeta i zavisi od njega.

Ko garantuje da će tih para biti?

– Posebnih garancija da će grad obezbediti taj novac nema. Skupština je dodelila sredstva, izvršilac budžeta je gradonačelnik. Dakle, od Direkcije to nikako ne zavisi.

Ako ih ne bude, da li to znači da će se grad zaduživati kreditima?

– Na sednici Gradskog veća naglašeno je da grad mora da nađe načina da finansijski isprati do kraja sufinansiranje četiri velika projekta na izgradnji fekalnih kanalizacija. To su projekti u naselju Bunuševac, u Ulici Svetozara Miletića, u selu Suvi Dol i u selima Zlatokop i Tibužde. Zbog važnosti završetka ovih projekata postoji mogućnost uzimanja kredita od banaka ukoliko se ne obezbede realni izvori finansiranja.

Šta su prioriteti Direkcije ove godine?

– Rekonstruisati  oštećene ulice u centru Vranja jer su od posebne važnosti za grad. Planirane ulice za rekonstrukciju Direkcija „krpi“ i po tri puta godišnje. Ukoliko bi se u naredne dve, tri godine rekonstruisale sve važnije, dotrajale ulice, grad bi umesto sadašnjih 15 nadalje izdvajao samo 5 miliona za krpljenje udarnih rupa, a uštedu ulagao u izgradnju novih saobraćajnica.  • Ostavi komentar