Tako se to radi u Srbiji

Eko Taxi Vranje

Kurir je prošle nedelje digao larmu pošto je Poreska policija podnela krivičnu
prijavu protiv jednog Vranjanca. Zašto se ovaj tabloid toliko uznemirio? 

Krivična prijava Poreske policije protiv Vranjanca Zorana Aleksića za krivična dela poreska utaja i falsifikovanje službene isprave, i sumnje da je oštetio državu za 109 miliona dinara neplaćenog poreza, o čemu smo pisali u prošlom broju, pokrenula je pravu lavinu napisa u beogradskom tabloidu Kurir prošle nedelje. Ovo možda i ne treba da čudi ako se zna da je vlasnik ovog glasila Radoslav Raja Rodić (inače u pritvoru zbog sumnje u razne finasijske malverzacije), ispostaviće se, usko povezan ne samo sa Aleksićem već i sa kompanijom TIV (Tekstilna industrija Vranjska Banja), oko koje se digla čitava ujdurma. Kurir je u prvi plan izbacio Stevana Bankovića, direktora vranjske firme Etigraf, iste one koju je vodio Aleksić do pre koju godinu, upravo u vreme (oktobar 2008. do juna 2009.) koje Poreska policija povezuje sa krivičnom prijavom za utaju poreza.

PRINUDNA NAPLATA

Kurir dalje piše da je „Banković direktor Etigrafa u čijem su vlasništvu mašine i oprema TIV-a“ , te da mu je, kao direktoru, onemogućen pristup fabrici. Banković kao „ometače“ navodi vranjsku firmu za obezbeđenje „Bled“ i njenog predstavnika Dragana Golubovića,  ali ne kaže ili su to novinari Kurira zaboravili da pribeleže, da firme sa kojima je povezan Bledu za usluge obezbeđenja, a na osnovu ugovora i izvršnih sudskih presuda, duguju sa kamatama oko 7 miliona dinara. Da bi se priča bolje razumela, a na osnovu dokumenata u koje smo imali uvid,vratićemo se u ne tako davnu prošlost, u 2003. godinu, kada je TIV kupio grčki državljanin Emanuil Panagiotidis. Grk je tada kupio oko 80 odsto fabrike (20 objekata i oko 7 hektara zemljišta) i kao vlasnik upisan u listu nepokretnosti br. 769 u Katastarskoj službi u Vranju. Deo TIV-a koji je kupio registrovan je kao TIV Internacional, a manji deo ostao je u statusu društvenog preduzeća (DP TIV) koje kasnije odlazi u stečaj. Agencija za privatizaciju, kao stečajni upravnik, 16. marta 2009. ovaj deo firme za 16 miliona dinara prodaje preduzeću „Agroz“ iz Zaječara, a primopredaja je izvršena početkom narednog meseca, 9. aprila. Međutim, ovom događaju prethodili su još neki bez kojih je teško pohvatati konce u ovoj priči. Grku, iz raznih razloga, nije išlo najsjajnije, pa 20. jula 2007. „Etigraf“ u postupku prinudne naplate od TIV Internacionala na osnovu izvršnog rešenja br 433-1221/05 od 23. marta 2005, za oko 5,4 miliona dinara na licitaciji u vranjskom Opštinskom sudu kupuje sve 64 mašine koje su se nalazile u fabrici. Ovde treba napomenuti da je poreski dug TIV Internacionala iznosio 15,7 miliona, da je vrednost mašina procenjena na 7,4 a da ih je „Etigraf“, koji je tada predstavljao Aleksić, kupio za 5,4 miliona dinara. Etigraf je, dakle, kupio samo mašine, ne i fabriku, odnosno zemljište i zgrade. Negde u to vreme u priču se uključuju još dve firme registrovane u Beogradu – ABC !!!!!!!Company!!!!!! i ABC Printpak, a direktor obe firme je Banković. Banković je, inače, direktor i „Društva za pružanje intelektualnih usluga – pravni i ekonomski institut“, sa beogradskom adresom Vlajkovićeva 8, istom kao i dnevnik Kurir, ali i firme Belege iz Male Ivanče, koja je svojevremeno kupila mašine štamparije Nova Jugoslavija, što je druga ali ne manje zanimljiva priča. Ovo društvo neobičnog naziva je, da stvari budu do kraja jasne, vlasnik i Agroza iz Zaječara, zvaničnog kupca manjeg dela TIV-a.

STEVAN BANKOVIĆ

NISMO DUŽNI GOLUBOVIĆU

U izjavi za naše novine direktor Etigrafa ponavlja navode iz Kurira, prema kojima se Bledu ne duguje ništa:
– Ugovor sa tom agencijom istekao je 2008. Kasnije su nas oni obezbeđivali mimo naše volje. Veći deo duga im je isplaćen, a ostatak je namiren tako što su oni uzeli i prodali neke mašine. Goluboviću ništa nismo dužni.

I, još jedna digresija: sve pobrojane firme, prema podacima Narodne banke Srbije, nalaze se u blokadi koja se meri stotinama miliona dinara. Eelem, pošto je preko Etigrafa kupio mašine od TIV Internacionala, ABC !!!!!!Company!!!! pokušava na sve načine da dođe u vlasništvo i ostale imovine te firme. Kako? TIV Internacional 16. februara sa Nacionalnom bankom Grčke (NBG u Srbiji) sklapa ugovor o kreditu 300.000 evra uz obavezu da ga vrati u 24 mesečne rate, koji obezbeđuje hipotekom na ime nepokretnosti koje poseduje u Vranjskoj Banji. Skoro dve godine kasnije, 10. oktobra 2007. zbog neblagovremenog izmirivanja obaveza, NBG pred vranjskim Opštinskim sudom pokreće postupak za namirenje potraživanja prodajom založenih nepokretnosti. Sud dva dana kasnije donosi rešenje kojim se donosi zabeležba na nepokretnosti, pa NBG stiče pravo namirenja. Sledeće godine dolazi do spajanja NBG i Vojvođanske banke, koja sa ABC !!!!!!Company!!!! 27. juna 2008. sklapa ugovor o ustupanju potraživanja prema TIV Internacionalu. Na ovaj ugovor žalbu je podneo pravni zastupnik ove firme, tvrdeći da je ovakav prenos potraživanja nemoguć bez dozvole NBS, koja, tvrdi se, nije dobijena. Na osnovu tog ugovora, već sledećeg meseca, 19. avgusta 2008. ABC !!!!!!Company!!!! stiče hipotekarno, ali ne i vlasničko pravo nad TIV Internacional. Međutim, i pored toga, 23. oktobra 2008. ABC !!!!Company!!!! prodaje Agrozu, svojoj sestrinskoj firmi, TIV Interancional za 462.913 evra.

Agencija za obezbeđenje BLED potražuje od ABC, sa kamatama, a na osnovu izvršnih sudskih rešenja oko 7 miliona dinara. Na osnovu dokumenata u koje smo imali uvid, Bled i ABC Kompani su 30. avgusta 2007. sklopili ugovor za obezbeđivanje obejekata TIV-a u Vranjskoj Banji, a poslednja uplata na račun Bleda legla je 28. maja 2009. U međuvremenu, 1. decembra 2008. ABC Kompani svoj dug prema Bledu, koji u tom momentu iznosi 1,64 miliona dinara, ustupa ABC Printpaku. U članu dva ovog ugovora još stoji da će se za ostvarivanje prava i obaveza koji nisu obuhvaćeni dokumentom, primenjivati Zakon o obligacionim odnosima. Ovaj Zakon, između ostalog, reguliše pravo poverioca da zadrži stvari koje su u vlasništvu dužnika. Kada se dug prema Bledu nagomilao, ova agencija za obezbeđenje počela je da primenjuje Zakon o obligacijama,ali uz saglasnost poverioca. ABC Printpak je, međutim, kao zastupnika Agencije tužio Dragana Golubovića za ometanje poseda, ali je Opštinski sud u Vranju maja 2009. tužbu odbacio kao neosnovanu.

DRAGAN GOLUBOVIĆ

DUGUJU NAM 7 MILIONA

– Može Banković da priča šta mu je volja, ali je zakon na našoj strani. Bled ima tri izvršna rešenja o naplati potraživanja od njegove ABC Kompani, ukupno 4,764 miliona dinara, što sa kamatama iznosi oko sedam miliona. Osim toga, sve njihove prijave za navodno smetanje poseda su odbijene. Vidim da se u Kuriru spominje kako smo mi nekakvi ljudi koji su van zakona, a istina je da radimo pošteno i profesionalno

„Sud je na osnovu dokaza utvrdio da tužioci nisu stekli zakoniti način za obavljanje redovne delatnosti u poslovnim objektima preduzeća TIV Internacional, što znači da isti nemaju aktivnu legitimaciju za vođenje ovog spora, a sudu nisu pružili pravni osnov za ulazak u prostorije TIV Internacional“.

Na drugoj strani, Bled je, radi naplate potraživanja, tužio ABC Kompani Trgovinskom sudu u Leskovcu, koji je, na osnovu veštačenja, ubrzo doneo tri rešenja o izvršenju, ukupne vrednosti 4,764 miliona miliona dinara, bez kamata i ostalih troškova. Agencija Bled, koja sada radi poslove obezbeđenja za TIV Internacional, odnosno Emanuila Panagiotidisa, još uvek nije naplatila svoja potraživanja, koja sa kamatama i ostalim troškovima iznose oko 7 miliona dinara. Na kraju, ali ne i najmanje važno: ovaj dug daleko prevazilazi onih 5,4 miliona dinara za koliko je Etigraf kupio mašine na licitaciji na osnovu poreskog duga od TIV Internacionala.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar