Ekonomija i obrazovanje su naši prioriteti

Eko Taxi Vranje

Pozitivni trendovi: Milan Marković,

Na kraju serijala povodom desetogodišnjice krize na jugu Srbije i formiranja Koordinacionog tela, razgovaramo sa predsednikom ove vladine institucije i ministrom za državnu upravu i lokalnu samoupravu 

Pozitivni trendovi: Milan MarkovićVranjske: Kako ocenjujete delovanje države i Koordinacionog tela u proteklih deset godina na jugu Srbije?

M. Marković: Bez obzira na sve teškoće, rad Koordinacionog trela (KT) ocenjujem pozitivno. Ako se prisetimo oružanog sukoba iz 2001. goddine, onda je normalno primetiti značajne pozitivne pomake. Podsetiću na neke: potpisivanje Sporazuma o učešću predstavnika albanske zajednice u radu Koordinacionog tela, formiranje multietničke vlasti u Bujanovcu, sve veće prisustvo predstavnika albanske zajednice u republičkim institucijama, otvaranje fakulteta u Medveđi. S posebnim zadovoljstvom naglašavam ekonomski napredak opštine Medveđa, koja sada ima najveću prosečnu zaradu u Jablaničkom okrugu. Cilj je da iste pozitivne trendove uskoro vidimo u Bujanovcu i Preševu. Treba istaći da je u razvoj ovih triju opština, za deset godina iz budžeta KT uloženo više od 70 miliona evra. Ipak, najveći doprinos KT je uspostavljanje poverenja među građanima – pripadnicima svih etničkih zajednica. Činjenica da su Preševo, Bujanovac i Medveđa jedine tri opštine koje preko KT uživaju posebnu pažnju Vlade Srbije, govori da je stabilizacija prilika i razvoj ovih oština prioritet od koga se neće odustati. 

STIPENDIJE

Kakva je, u istom periodu, bila uloga međunarodne zajednice na jugu Srbije?

– Uloga međunarodne zajednice bila je od velikog značaja.  Istakao bih saradnju sa kancelarijom Visokog komesara za nacionalne manjine iz Haga, misijom OEBS-a, različitim UN agencijama (PBILD program) i ambasadama. Ovom prilikom se zahvaljujem i na finansijskoj podršci međunarodne zajednice.

Nabrojte neke značajnije poteze u radu Koordinacionog tela?

– Pored onoga što sam već naveo, ukazao bih da smo u KT posebno smo posvećeni radu sa mladima i obrazovanju. Kako bi svim etničkim zajednicama omogućili obrazovanje na maternjem jeziku, krajem 2009. godine, u Medveđi smo otvorili odeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta Niškog univerziteta. Svim studentima koji su upisali drugu godinu KT je dalo jednokratne stipendije, a Albancima smo obezbedili udžbenike na maternjem jeziku. Dalje, podržali smo rad na Studiji izvodljivosti koja se bavila razvojem visokog obrazovanja na jugu Srbije. Na osnovu preporuka koje su proizašle iz Studije, formirana je posebna radna grupa čiji je cilj stvaranje uslova za otvaranje visokoškolskih ustanova u Preševu i Bujanovcu. Grupa je donele preporuku da se, već u oktobru, otvori odeljenje Ekonomskog fakulteta iz Niša na kome će studirati pripadnici svih zajednica. Zatim, srednjoškolcima već dve godine dajemo stipendije. Prve godine dodelili smo 147, a prošle 206 stipendija. KT od 2009. godine, kroz projekte razvija partnerski odnos sa civilnim sektorom i medijima, čime se rešavaju brojna pitanja građane ovih opština

Nije zanemarljivo što smo, u saradnji sa republičkim isntitucijama, otvorili  62 radna mesta na carini, u poreskoj upravi i inspekcijskim organima.

STUDIRANjE U NOVOM SADU

Za koje poteze Koordinacionog tela kažete da su loši?

– Iz razgovora sa svojim prethodnicima saznao sam da se, nažalost, intenzitet Vladine podrške radu Koordinacionog tela menjao. Ja sam međutim zadovoljan što je, od trenutka kada sam imenovan za predsednika, jugu Srbije obezbedjena puna podrška Vlade Srbije.

TI I JA SMO MI

Ponosni smo na projekt „Ti i ja smo mi” koji kod mladih svih nacionalnosti podstiče kreativan pristup u rešavanju pitanja integracije. Tu je i projekt projekt organizacije “The Future” iz Velikog Trnovca koja inovativnim pristupom utiče na mlade da razmišljaju o problemima današnjice (droga, nasilje i slično).Na kraju, uz našu pomoć u Preševu je otvoren dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama.
Naravno, dali smo punu podršku osnivanju Nacionalnog saveta Albanaca sa kojim imamo izuzetno dobru i korektnu saradnju, a podržali smo i otvaranje kancelarije Zaštitnika gradjana u ove tri opštine.

Koja su to pitanja koja država Srbija i Koordinaciono telo moraju hitno da reše na jugu Srbije?

–  U saradnji sa Nacionalnim savetom Albanaca i Ministarstvom prosvete, puno radimo na rešavanju problema u obrazovanju, pre svega na otvaranju odeljenja Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu. Planiramo da se to dogodi ove godine u oktobru. Takodje, zajedno sa Ministarstvom prosvete, radimo na rešavanju pitanja udžbenika za Albance osnovce. U toku je konkurs za one koji žele da studiraju u Novom Sadu.  Za 10 budućih studenata obezbedili smo stipendije u iznosu od 45.000,00 dinara mesečno  za  akademsku 2011/2012 godinu. Kako bi se upoznali sa Novim Sadom, sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i Rektoratom, za sve zainteresovane i njihove  roditelje organizujemo dvodnevnu posetu Novom Sadu.  Konstantno radimo na poboljšanju ekonomske situacije u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa privlačenju kako stranih agencija i organizacija tako i domaćih investirora. Najbolji primer za to je obnova rada u rudniku Lece u Medveđi koji će preporoditi ekonoimsku sliku ove opštine.

Na kraju da kažem da ove godine, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja nastojimo da u opštini Preševo izgradi vanbolničko porodilište, s obzirom da je Albankama najbliže porodilište u Vranju.

(KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU)  • Ostavi komentar