Ništa nije smešnoU službi građana: Mirjana Anđelković, Ljudi nas gledaju

Komunalna policija će, patrolirati po gradu, osmatrati i rešavati probleme sa kojima se građani svakodnevno suočavaju poput nepropisnog parkiranja, korišćenja javnih površina i bacanja smeća na nedozvoljenim mestima U službi građana: Mirjana AnđelkovićIako je komunalna policija zvanično počela sa radom 1. Februara ove godine, patrole od po dva komunalna policajca krenule su na zadatak dan ranije.  Gordana Anđelković i Marijan Marković dvoje su od ukupno 14 komunalnih policajaca koji su prošli obuku od dva i po meseca i od utorka zvanično vode računa o našem gradu. Inače, među 14 komunalnih policajaca nalazi se pet žena i devet muškaraca.

LISICE I PALICA

Centar grada – glavna autobuska stanica – Opština, zatim Partizanska – ulica Sime Pogačarevića (do Šapranačkog groblja) – glavna autobuska stanica – centar grada – relacija je koju je vaša novinarka obišla u ponedeljak sa Gordanom i Marijanom.

-Mi dobijamo naloge, danas imamo prvi nalog. U njemu se nalaze ulice koje treba da obiđemo. Od centra do autobuske, to nam je prvi deo. Odatle idemo do zgrade Načelstva, pa u Partizansku, onda u ulicu Sime Pogačarevića do groblja i natrag do centra grada, to je reon koji danas držimo – objašnjava Marković.

Naši sagovornici imaju nove, uglancane plave uniforme, lisice i palicu. Imaju i mogućnost da legitimišu građane, izriču upozorenja i usmena naređenja i da zadržavaju odgovorne za prekršaje i krivična dela. Ipak prvih mesec dana komunalni policajci su u obavezi da najpre edukuju građane, da iz upozore na nepravilno ponašanje, ali ne i da ih kažnjavaju.

OVLAŠĆENjA

Upozorenje, usmeno naređenje, provera identiteta, pregledanje lica i predmeta, privremeno oduzimanje predmeta, video nadzor, upotreba sredstava prinude. Po odluci grada policajci mogu vršiti izricanje mandatne kazne, podnošenje zahteva za vođenje prekršajnog postupka, podnošenje prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo, obaveštavanje drugog nadležnog organa da preduzmu mere iz svoje nadležnosti.

– Prolazimo gradom, slikamo neke nedostatke i opominjemo. Za sada – ističe Marković.

A kako je prošao prvi radni dan? Vranjanci, naravno, u svom stilu nisu uspevali da sakriju smeh, mada nikome nije jasno šta je smešno.  Komentari su bili podrazumevajući, ali i psovke, ko zna zašto. Ipak, većina je samo sa strane posmatrala nova uniformisana lica sklanjajući se i praveći im prolaz.

-Ljudi gledaju u nas. Atraktivne su nam uniforme. Ovaj posao nije kao drugi. Sa jedne strane sam uzbuđena jer ipak je ovo javni psoao, a sa druge se navikavam na svoje obaveze i nadam se da će građani Vranja da nas prihvate jer smo mi tu zbog njih – ističe Anđelković.

Na putu od kancelarija Komunalne policije u ulici Save Kovačevića do centra grada, Gordana i Marijan su upozorili ulične prodavce da prodaju robu bez dozvole, da će biti u obavezi da sklone svoje tezge sa zelene površine a kod gradske crkve su slikali đubre pored kontejnera i poklopac koji stoji pored kontejnera. Međutim to nije sve. Bilo je i komenatara, svakako neprimerenih.

Nenad Stamenov, načelnik

DOBAR KOMŠIJA

-Komunalni policajci će se prevashodno baviti rešavanjem komunalnog nereda u gradu. To su problemi koji su se gomilali decenijama u nazad. Komunalni policajac prvenstveno treba da bude dobar građanin, dobar komšija i da svakom našem sugrašaninu izađe u susret i pomogne. Zadaci koji će oni obavljati vezani su za komunalni red: rešavanje problema po pitanju neregularnog priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, deponovanje otpada, parkiranja na zelenim i javnim površinama, auto-taksi prevoz, dakle sve što čini segment komunalnog reda.

Predrag Stojković

BESPOTREBNO

– Mislim da je služba komunalne policije bespotrebno formirana, i da je reč o političkom marketingu vladajućih partija. Postoji komunalna inspekcija koja bi trebalo da rešava te probleme, ali oni su formirali još jednu službu u koju su uposlili svoje ljude. Oni od ništa  pokušavaju da urade nešto i na kraju opet bude ništa. Bojim se da kasnije ne zloupotrebe i ovu službu – kaže lider lokalnog odbora SRS.

-Ipak nije u redu da se prvi radni dan ljudi tako izražavaju. Slikali smo đubre pored kontejnera preko puta crkve i čovek je prošao i baš nas je psovao. Bolje da ne citiram šta je rekao. Verovatno zbog uniforme, ne zato što želimo da učinimo nešto više za naš grad – iznenađeno će Anđelković.

Marijan Marković, vođa patrole koji je u obavezi da prikupi podatke na rejonu koji obilazi, navodi vanpijačnu prodaju, bacanje otpada po zelenoj površini i nepropisno parkirana vozila kao nedostatke koje je primetio.

-Tu je otpad bačen na zelenoj površini, čak su poklopci od kontejnera van i to treba da se ukloni.  Čekamo odluku grada da bismo mogli da primenjujemo ovlašćenja – kaže Marković

HLADNOKRVNO PROTIV UVREDA

Patrola nastavlja dalje duž Parizanske ulice. Devojku od oko 25 godina umalo da udari automobil dok je prelazila ulicu zagledana u komunalne policajce. Dakle, prvog radnog dana bilo je i zatečenih. A kako će komunalni policajci morati da se ponašaju u slučaju uvreda i nedoličnog ponašanja građana?

-Čovek mora biti tolerantan, strpljiv, izdržljiv. Moraćemo da ostanemo hladnokrvni na uvrede, o tome su nas učili dva i po meseca u Sremskoj Kamenici na obuci. Tolerancija na prvom mestu – smeje se Gordana.

– Postoji kodeks ponašanja koji smo dobili iz Ministarstva, znamo kako treba u komunikaciji sa građanima – kaže Marijan.

– Kulturološka svest naših građana stvarno treba da se poveća za nivo više. Ovo nije fraza, ali naš grad nema nikog sem nas samih. Niko neće doći sa strane da nam sačuva grad ako mi to sami ne učinimo – kaže Gordana.

SEKTOR DO POLjANICELjudi nas gledaju

Ovo su samo neki od problema i nedostataka na koji su Gordana i Marijan naišli tokom obilaska rejona za koji su zaduženi. Grad je, inače podeljen u pet sektora, a svaki sektor ima po nekoliko rejona. U patroli su po dva komunalna policajca. Prva smena je od 07 do 16 časova, a druga od 16 do jedan sat posle ponoći.

– Prvi sektor je od glavne autobuske stanice sve do Pržara, ali idemo glavnom ulicom koja je podeljena na dva dela: jedan od naselja Češalj naniže sa leve strane, a drugi odatle naviše sa desne strane. Drugi sektor je ispod Pržara. Treći sektor je ispod autoputa, četvri je Vranjska Banja a peti od Gornje čaršije naviše, Poljanica i okolna sela. Ti sektori služe samo za prikupljanje podataka. Na osnovu tih podataka se patrole upućuju na zadatak. Imamo vođu patrole koji piše izveštaj na kraju radnog vremena.

Dok prolaze pored jednog lokala u glavnoj ulici pokazuju sliku koja zaista nije lepa. Nekoliko pasa lutalica pretura po kati za smeće koje razvlači po ulici…a evo tu je i plastična flaša od soka bačena pored drveta…u sred grada…Zaista „lep“ prizor.

ŠTA KAŽU GRADjANI

Jelena Veličković
– Ja verujem da će komunalna policija dati svoj maksimum, mada se bojim da građani neće njihovu obavezu shvatiti ozbiljno.

Ninoslav Jovanović
– Mislim da će komunalna policija doprineti uređenju grada.

Vojislav Stojanović
-Trebalo bi da urede grad, ja mislim da će to i da postignu vremenom.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar