Priprema za prodaju

Eko Taxi Vranje

Na početku svog izlaganja Milan Kljajić, novi čelnik „Jumka“, je kazao da će se fokusirati na pripremu fabrike za privatizaciju i dovođenje strateškog partnera, što će uslediti posle perioda stabilizacije stanja u preduzeću.– Moj osnovni zadatak ide u dva pravca, najpre da predlažem mere i sprovodim odluke UO fabrike na polju restrukturiranja koji je zacrtala Vlada Republike Srbije, kao i da doprinesem stabilizaciji stanja u preduzeću rešavanjem gorućih tekućih problema – navodi Kljajić – pa sam iz tih razloga obišao „Jumko“ ovih dana i znajući da se stanje razlikuje od onoga koje sam nekada poznavao, ipak, ima ohrabrujućih stvari, funkcionalno su povezane linije proizvodnje, očuvan mašinski park, mada zastareo u zadnjih desetak godina, a kao najveće probleme izdvajam stanje na polju energenata i haotično stanje u kotlarnici. Takođe je ohrabrujuće što se ljudi koji su ranije radili sa „Jumkom“, sada javljaju i interesuju za određene proizvode.Ipak, stanje je teško, nema kontinuiranje proizvodnje, osim nešto lon poslova za Sloveniju i namenske proizvodnje. Mazuta nema, preti nam isključenej struje, nema kakve-takve plate za radnike… To se mora odmah rešavati, kako bi ušli sa ugovaranjem proizvodnje koj treba da bude sigurna. Još ne možemo da damo garanciju da ćemo ugovoreno i ispoštovati. Juče je završen četvrti krug socijalnog programa za koji se prijavilo još 400 radnika. Stoga nas očekuje izrada nove sistematizacije sa optimalnim brojem od 3000 radnika.  • Ostavi komentar