Iskorak sa margineUčesnici druge Nacionalne konferencije

Ova godina može biti godina nezavisne scene, u kojoj leži dobar potencijal i koja je i do sada davala veliki doprinos kulturi Srbije 

Nezavisna kulturna scena Srbije, koja okuplja oko 80 organizacija i inicijativa iz cele zemlje, održala je 15. i 16. januara u Zrenjaninu Drugu nacionalnu konferenciju, posvećenu izradi strategije razvoja celokupnog nezavisnog sektora u kulturi, a u okviru tog skupa potpisan je i Protokol o saradnji sa Ministarstvom kulture Srbije. Jedini predstavnik iz Pčinjskog regiona bila je NVO “Generator”.

Učesnici druge Nacionalne konferencijeVeoma je malo nezavisnih kulturnih asocijacija, nevladinih organizacija koje se bave kulturom, nezavisnih kulturnih fondacija, neprofitnih kulturnih klubova i nezavisnih kulturnih inicijativa u Srbiji južno od, koje su uključene u ovu mrežu.

– Ministar Nebojša Bradić je prilikom potpisivanja Protokola rekao da ova godina može biti godina nezavisne scene, u kojoj leži dobar potencijal i koja je i do sada davala veliki doprinos kulturi Srbije. Put razvoja kulture je zajednički za sve koji se kulturom bave, a kultura sama po sebi predstavlja faktor razvoja a ne samo trošak, kako se često predstavlja u javnosti. Sada smo i zvanično priznati a to znači da će uslediti konkretne aktivnosti, jer smo mi tokom konferencije osnovali radne grupe, spremamo se za proces registracije, pisanje Statuta i pratećih dokumenata – navodi Gordana RISTIĆ, direktorka NVO Generator.

Ona navodi da je na ovaj način simbolično demonstrirano jedinstvo nezavisne kulturne scene koja je do sada strukturalno neprepoznata a njen značaj marginalizovan.

– Vrlo je značajno da se sektor okupio oko zajedničkih problema, a osnovni su finansiranje, vidljivost, prostori za realziaciju programa i zajednički nastup prema institucijama, medijima i donatorima. Pored potpisivanja Protokola učesnici konferencije su odlučili da se pristupi formiranju formalne mreže nezavisnih organizacija i inicijativa u kulturi a sa ciljem zajedničkog lobiranja za ostvarivanje naših ciljeva ali i za ciljem razmene informacija, edukacije i razmene programa izmađu samih članica mreže – dodaje Ristićeva.

Navodeći i da je sledeći korak promocija istraživanja o akterima nezavisne kulturne scene Srbije, Crne gore i Makedonije iz 2010. godine i pokretanje otvorene javne diskuije o tome šta je ustvari nezavisna kulturna scena, Ristićeva je napomenula i da je najveći broj organizacija koje se bave kulturom iz Beograda (25) i iz Vojvodine (15), a da ih u ovom delu Srbije skoro i nema.

Potpisivanje Protokola, u ime nezavisne kulturne scene, pozdravio je Predrag Cvetičanin, podsetivši da je potpisivanje dokumenta priznanje nevladinim organizacijama koje se bave kulturom.

 

GRAD VRANjE PREUZEO “BORINU NEDELjU”

Na sednici Gradskog veća 15. januara jednoglasno su podržani i predlozi Pravilnika o organizaciji nanifestacije „Borina nedelja“, Pravilnika o ustanovljenju i dodeljivanju Književne nagrade „Borisav Stanković“ i Rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora 44. Borine nedelje.  • Ostavi komentar