Novac za lokalnu umetničku scenu

Eko Taxi Vranje

Novi Zakon o kulturi kao veoma značajnu novinu predviđa finansiranje i sufinansiranje projekata iz ove oblasti. To za zainteresovane predstavlja jednostavan način da dođu do sredstava, a finansijera oslobađa brige od eventualnih zloupotreba jer korisnici najkasnije do kraja tekuće godine moraju da podnesu izveštaj o realizaciji kulturnih programa i dostave dokaze o namenskom korišćenju finansija.Grad Vranje ove godine po prvi put raspisuje konkurs za projektno finansiranje u kulturi. O tome razgovaramo sa Zoranom Najdićem, članom Gradskog veća zaduženim za kulturu.

Ko ima pravo učešća na ovom konkursu?

– Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, neformalne grupe, strukovna udruženja, NVO, kao i ustanove kulture. Ipak, napominjem, da su sredstva opredeljena, pre svega, za umetničku produkciju lokalne umetničke scene.

Koji su uslovi koje treba ispuniti da bi se konkurisalo?

– Konkursna aplikacija je veoma jednostavna, s tim da su pravila definisana Pravilnikom o vrednovanju i dodeljvanju sredstava za sufinansiranje u kulturi. Već dva puta smo organizovali seminare za pisanje ovih projekata, tako da smo zainteresovane osposobili i pripremili za konkurs. Inovativnost, kvalitet i realan budžet projekta su jedini mogući kriterijumi.

Koliki je budžet konkursa i kolika je visina grantova?

– Ukupan budžet konkursa je 1,5 miliona dinara, a visina finansijske podrške se kreće u rasponu od 30.000 do 150. 000 dinara, s tim da moramo imati u vidu mogućnost da će pojedini projekti biti podržani sredstvima Ministarstva kulture i fondova EU.

Ko je u Komisiji za dodeljivanje sredstava?

– Komisija ima sedam članova i kombinacija je predstavnika lokalne samouprave i pojedinaca koji su angažovani na tom polju. Predsednik komisije sam ja, potpresednik je član Gradskog veća Branimir Stojančić, a članovi su Momčilo Zlatanović, Nebojša Novković, Danijela Bandović, Suzana Tasić i Jasmina Petrović.

Za koje oblasti su predviđena sredstva i da li postoje projekti koji će imati prednost u odnosu na druge?

– Sredstva su predviđena za vizuelno stvaralaštvo, multimediju, izvorno narodno stvaralaštvo i zaštitu kulturne baštine, muzičko stvaralaštvo, izvođačku delatnost, pozorišno, muzičko-scensko, plesno i književno stvaralaštvo i izdavačku delatnost.

Prednost će imati inovativni i kvalitetni, kao i projekti koji su već obezbedili određena finansijska sredstva iz drugih izvora finansiranja.  • Ostavi komentar