Najviše duguju bogatiMIROLjUB RAŠIĆ

Dug za struju vranjskoj Elektrodistribuciji, u šest opština Pčinjskog regiona, iznosi preko 2.5 milijarde dinara, od čega domaćinstva duguju najviše – oko dve milijarde, a ostatak čine tzv. virmanski kupci.
O najvećim dužnicima, opomenama, isključenjima i krađi struje razgovaramo sa Miroljubom Rašićem, zaduženim za odnose sa javnošću u Elektrodistribuciji Vranje.MIROLjUB RAŠIĆKo su najveći dužnici u Vranju?
– Skoro polovina kupaca električne energije je sa sela, a najrevnosnije platiše su penzioneri. Vranjanci duguju za struju blizu 1,25 milijardi dinara – domaćinstva 950 miliona, “veliki virmanci” – budžetske ustanove i industrijski kupci 218 miliona, a “mali virmanci” – lokali, prodavnice, zanatske radnje isl. 95 miliona. Najveći potrošači u kategoriji domaćinstava su oni koji imaju sve uređaje u kući, odnosno imućniji građani. Oni su i najveći dužnici.

Koliko duguje prosečno domaćinstavo?
– Prosečno domaćinstvo u Vranju duguje 30.600 dinara, u Bujanovcu 41.000, u Preševu 58.700 i u Vladičinom Hanu 16.300 dinara.

Postoje li ovde slučajevi krađe struje? Na koji način se to radi?
– Krađe postoje na celoj teritoriji EPS, pa i u Vranju. To se radi oštećenjem dovodnog voda, dovođenjem struje u aparate direktmo ispod brojila, oštećenjem plombe radi oštećenja brojila, pomeranjem naponskih mostova isl. Mi vršimo redovne kontrole po utvrđenim kriterijumima ili po prijavi građana i u skladu sa propisima pokrećemo krivične prijave protiv počinilaca, fakturišemo ukradenu struju i pokrećemo sudske postupkeza nadoknadu štete.

Koliko ste u Vranju podneli opomena, a koliko ste uspeli da naplatite?
– U “Jugoistoku”, u čijem sastavu radi Elektrodistribucija Vranje, opominjanje kupaca pred obustavu električne energije vrši se po kriterijumu visine duga i dužine perioda za koji struja nije plaćena (broj mesečnih faktura u ukupnom dugu). Zbog visokih proseka dugovanja u Vranju, gde ima više od 61 hiljada domaćinstava, podnesemo 10.000 opomena mesečno! Poslednji precizni podatak je da je u mesecu oktobru dug platilo više od polovine kupaca iz ove kategorije, tačnije 36 hiljada kupaca.  • Ostavi komentar