Ulog u budućnost

Eko Taxi Vranje

Srbi i Albanci ponovo zajedno: Zgrada SO Bujanovac, Arsić, Kamberi

I Srbi i Albanci zadovoljni primenom sporazuma. „A gde su ovde Romi“- pitao je odbornik Enver Idić 

Izborom Stojanče Arsića na mesto zamenika predsednika Skupštine opštine 6. decembra i Miodraga Milkovića, Ane Lazić, Nenada Ristića i Bobana Stošića za članove Opštinskog veća, počela je i praktična primena Sporazuma o uspostavljanju multietničke vlasti u Bujanovcu. Podsetimo, Sporazum su 21. oktobra, posle skoro dve godine pregovora, potpisali srpski i albanski lokalnilideri, ministar Milana Markovića, predsednik Koordinacionog tela za jug Srbije i Riza Halimi, narodni poslanik.

BEOGRAD NA POTEZU

Srbi i Albanci ponovo zajedno: Zgrada SO BujanovacNarednih dana na mesto pomoćnika predsednika opštine biće postavljen Zoran Antić, direktor vranjske filijale Nacionalne službe zapošljavanja. Uz sadašnjeg opštinskog pravobranioca Radomira Ristića, za načelnike odeljenja sa srpske liste biće imenovani: Aca Antić, za privredu i lokalni ekonomski razvoj i Boban Pavlović, za finasije. Uslediće potom imenovanje zamenika direktora Doma zdravlja i direktora Apoteke i Biblioteke. Uz sve pobrojano, Srbi će, kao i Albanci,  imati većinu članova upravnih i nadzornih odbora gde su njihovi članovi na direktorskim mestima.

– Što se nas tiče, Sporazum apsolutno primenjujemo onako kako smo se i dogovorili. Očekujemo da narednih dana i zvanični Beograd ispuuni svoj deo obaveza prema albanskoj nacionalnoj zajednici – kaže prvi čovek opštine Šaip Kamberi.

Sporazumom o ulasku Srba u vlast, Beograd je preuze obavezu da se, shodno sistemnatizaciji, nađe posao za 63 Albanca na carini, u poreskoj upravi, inspekcijama i u trezoru.

Srpski pregovarač broj jedan dr Stojanča Arsić (GG) kaže da se ovim postupkom zaokružuje formula koja će omogućiti da se posle svakih lokalnih izbora tačno zna kojoj zajednici šta pripada.

– Ulaskom u lokalnu vlast stvoreni su uslovi za efikasnije rešavanje naših problema. Ovim se postiže i politička stabilnost, koja je uslov za brži ekonomski razvoj, jer je to u interesu i Srba i Albanaca i Roma – kaže Boban Pavlović, jedan od čelnika bujanovačakih demokrata.

ŠTA DOBIJAJU GRADjANI

Kako se i očekivalo, sporazum o srpskoj parzticipaciji u vlasti, opozicija nije podržala.

– Mi tražimo da Srbi u Bujanovcu učestvuju u vlasti u onom istom procentu u kome učestvuju u ukupnom broju stanovnika u opštini. Za takvu podelu možemo da glasamo, a za ovo što se radi ne – rekao jer Jovica Stojmenović (SRS).

Slično je reagovao i Miroslav Tašković (DSS), koji u ovakvoj preraspodeli vlasti vidi novi atak na budžet i poreske obveznike.

– Mi pitamo kakve će koristi od ovoga imati građani. Nikakve, osim što će ovo biti novi namet na budžet i poreske obveznike – rekao je Tašković.

  Ulazak Srba u likalnu vlast podržao je i Enver Idić, jedini Rom u lokalnom parlamentu, uz opasku:

– Ovo je u redu, ali šta ćemo sa Romima? Zašto pred našim brojnim i otvorenim problemima svi vi okrećete glavu? Kada ćemo mi doći na red – pitao je Idić.

BUJANOVAC:
KO JE KO U LOKALNOJ VLASTI?
Arsić
Albanci:
1. predsednika Opštine: Šaip Kamberi, PDD
2. zamenik predsednika Opštine Nagip Arifi, PDD
3. predsednika Skupštine: Jonuz Musliu, PDP
4. načelnika Opstinske uprave: Faruš Isljami, PDD
5. sekretar Opštine: Ismet Ahmeti, PDD
6. članovi Opštinskog veća:
– Šaip Kamberi, PDD
– Nagip Arifi, PDD
– Ismet Sadiku, PDD
– Džemilje Hasani, PDD
– Ekrem Džemaili, PDD
– Nuredin Saliji, PDD
– Šefket Jakupi, PDP
– Isak Rašiti, PDP
– Hisen Veselji, DUA

7. sekretar Opštinskog veća: Murat Dalipi, PDP
Kamberi
8. Načelnici:

– Agim Hasani, PDD,  Odelj. za javne sl. i druš. delatnosti
– Nasim Redžepi, PDD, Odelj. za opštu upravu
– Fadil Haljiti, PDD, Odeljenje za urbanizam
– Ziljčeflji Šerifi, PDP, Odelj. za lok. pores. administraciju
– Imran Osmani, PDP, Odelj.za inspelcijske poslove

9. Direktori JP i JU:
– Dom zdravlja: Bajram Asani PDD
– Direkcija za izgradnju: Driton Redžepi, PDD
– Komunalno preduzeće „Komunalac“: Adem Asani, DUA
– RTV Bujanovac: Sevdailj Hiseni, PDP
– Dom Kulture: Musa Limani, PDD
– Centar za socijalni rad: Nijaz Ameti, PDP
– Turistička organizacija: Iljir Ajeti, PDP
– Sporski centar „Mladost“: Ekrem Isufi, PDP
10. Većinu članova u upravnim i nadzornim odborima  JP i JU gde imaju direktore.

Srbi:
1. pomoćnik predsednika Opštine Zoran Antić, URS
2. zamenik predsednika Skupštine dr Stojanča Arsić, GG
3. članovi Opštinskog veća:
– Miodrag Milković, GG
– Ana Pasić Lazić, GG
– Nenad Ristić, DS
– Boban Stošić, URS

7. Načelnici:
– Aca Antić, GG, Odelj za priv. i lok. ekon razvoj
– Boban Pavlović, DS, Odeljenje za finansije
– Radomir Ristić, DS, opštinski pravobranilac
5. Direktori JP i JU
– zamenik direktora Doma zdravlja: izbor u martu
– Apoteka: biće izabran
– Biblioteka: biće izabran
– Dečja ustanova: Nenad Tašković, DS
– Crveni krst: Bratislav Lazarević, DS
6. Većinu članova u upravnim i nadzornim odborima
JP i JU gde imaju direktore.  • Ostavi komentar