Budućnost u dimu

Eko Taxi Vranje

Sindikat bez komentara: Pogon BAT-a, Finansije pod pritiskom: Mladenović

Tačno je da su naši finansijski rezultati pod pritiskom, a neplanirane promene u regulatornom okruženju svakako utiču na njih. Međutim, BAT je investitor koji ne donosi odluke preko noći – kaže generalni direktor Dragan Mladenović 

Sindikat bez komentara: Pogon BAT-aBAT i drugi proizvođači cigareta najavili su da će preispitati svoje poslovne planove u Srbiji ukoliko država poveća akcize mimo ranijeg dogovora. Iščekujući da ih Vlada pozove na pregovore, duvandžije nisu otkrile šta će da preduzmu ukoliko se nameti ipak povećaju, pa se u ovom trenutku ne može nazreti da li razmišljaju o smanjenju broja zaposlenih ili o preseljenju proizvodnje u druge zemlje.

REVIZIJA PLANOVA

Elem, Dragan Mladenović, generalni direktor kompanije”British American Tobacco” (BAT) koja u Vranju posluje od 2003, potvrdio je da se u ovoj kompaniji razmišlja o predstojećim potezima u kontekstu povećanja akciza, ali ništa konkretnije od toga nije rekao.

Finansije pod pritiskom: Mladenović– Svaka promena tržišnih uslova vodi automatskoj reviziji planova. Po tome se ova promena akciza ne razlikuje i stoga moramo da revidiramo naše planove i obezbedimo njihovu održivost u izmenjenom regulatornom okruženju – kaže Mladenović.

Odmah valja dodati da proizvođačima cigareta, pored nedavno uvedene zabrane pušenja u svim radnim i javnim prostorijama, dodatni problem u poslovanju može da stvori i najavljeno usvajanje predloga zabrane upotrebe dodataka u proizvodnji cigareta.

– Po našem mišljenju to bi moglo da ima negativne posledice po domaću duvansku industriju. Na žalost, ovo je još jedan primer odsustva dijaloga sa duvanskom industrijom kao i uvažavanja njenog realnog značaja za celokupnu srpsku privredu – objašnjava Mladenović.

Finansijski izveštaji pokazuju da BAT već ima probleme, ponajviše zbog investicija vrednih 114 miliona evra. Prema podacima Agencije za privredne registre, vranjska fabrika je u poslednje četiri godine napravila gubitak od oko 30 miliona evra. A, strožija zakoska regulativa prema pušačima i povećanje akciza neće doprineti poboljšanju ovog bilansa. Zato smo pitali Mladenovića da li BAT razmišlja o zatvaranju fabrike ili eventualno o smanjenju broja zaposlenih, ali konkretan odgovor nismo dobili.

– Tačno je da su naši finansijski rezultati pod pritiskom, a neplanirane promene u regulatornom okruženju svakako utiču na njih. Međutim, BAT je investitor koji ne donosi odluke preko noći – kaže Mladenović.

PREDLOG

Predatavnici BAT kažu da nisu protiv regulative, ukljućujuci i povećanje akciza, ali smatraju da je to trebalo da se uradi u saradnji i dijalogu Vlade i duvanske industrije.
– BAT je predlagao uvođenje prosečne ponderisane cene kao referente tačke umesto postojeće najpopularnije cenovne kategorije. Inače, važno je napomenuti da će se u zemljama Evropske unije od 1. januara 2011. godine upravo primenjivati prosečna ponderisana cena, te smo smatrali da bi time i Srbija prišla korak bliže usklađivanju svoje regulative sa zakonodavstvom EU. Uveđenjem nove referentne tačke došlo bi do uvećanja budžetskih prihoda, što je upravo ono na čemu je Ministarstvo insistiralo – navodi Mladenović.

Na drugoj strani, država je primorana da zakrpi nemalu rupu u budžetu, a urednik portala “Ekonomija.org” Miroslav Zdravković smatra da je korekcija akciza najlakši način da se to i uradi.

– Svake sekunde povećava se manjak države za “šest crvenih”. Rashodi su povećani, para nema nigde, i u takvim uslovima najlogičnije je da se udari na pušače – kaže Zdravković.

Duvandžije, međutim, neće lako odustati od svojih zahteva, jer se njihov dorinos državnom budžetu meri milionima: samo od BAT država po osnovu raznih poreza godišnje inkasira 100 miliona evra.

POGREŠAN DOGOVOR

SINDIKALCI

O tome da li je najavljeno smanjivanje broja zaposlenih, kojih u ovom trenutku ima 120, sindikalci u BAT nisu želeli da govore. Štaviše, pokazali su zavidnu lojalnost prema poslodavcu. Tako je predstavnik Samostalnog sindikata rekao da zaposleni “vole svoju fabriku” a  predstavnik “Nezavisnosti” da o mogućim otpuštanjima ne može da govori “bez konsultacija sa menadžmentom”.

Predstavnici  stranih kompanija pozivaju se na dogovor koji imaju sa državom, tvrdeći da su se Vlada i Skupština Srbije zakonom obavezale na tačno utvrđena povećanja akcize, što je bila izvorna obaveza prema stranim investitorima u vreme privatizacije duvanske industrije 2003. godine koja je imala za cilj pružanje poreske predvidivosti. Biće poražavajuće, smatraju proizvođači cigareta, ako se Vlada odluči da prekrši obavezu prema industriji koja je u Srbiju uložila više od milijardu evra, a takva odluka mogla bi da utiče i na priliv novih investicija.
Konultant za strana ulagnaja Milan Kovačević, međutim, smatra da taj dogovor, ukoliko je napravljen, bio pogrešan potez države zato što nije razumno unapred nekome obećavati kako će se usklađivati poreski režim. Prema njegovim rečima, kada je reč o akcizama, pravo svake države je da ih menja zakonima: štaviše, on kaže  da je, poredeći cene u okruženju, opravdanije povećavati namete na cigaretama nego na nekim drugim proizvodima. 

– Šteta je što smo uopšte pregovarali o poreskom propisivanju sa kupcima kapitala. To civilizovane države ne rade, one se ne pogađaju oko javnih prihoda. Tada nismo ni mogli da ocenimo da li je država postupila dobro, jer je cena koja je dobijena od privatizacije duvanske indistrije praktično umanjena za prihod kojeg se država odrekla prihvatajući da akcize budu niže nego što bi trebalo – kaže Kovačević.

– Ako država promeni odluku i ne poveća akcize, to će biti na štetu svih građana. Ako se manje naplati od cigareta, razlika će morati da se nadoknadi kroz inflaciju ili kroz druge poreze. Dakle, nije interes javnosti da se država i proizvođači cigareta nagode – smatra Kovačević.  • Ostavi komentar