Deca u fokusu pažnje

Eko Taxi Vranje

BRANIMIR STOJANČIĆ

Vranje je jedini grad u Srbiji koji je u lokalnom parlamentu usvojio tri dokumenta koji se tiču ostvarivanja prava dece, i to o vršnjačkom nasilju, o ostvarivanju prava dece na teritoriji grada i o nasilju u porodici. 

BRANIMIR STOJANČIĆO čemu je zapravo reč i šta to konkretno donosi deci, ali i lokalnoj samoupravi, pojašnjava Branimir Stojančić, član Gradskog veća zadužen za socijalna pitanja.

Šta usvajanje ovih dokumenata znači za Grad?

– To znači da su deca i ostvarivanje njihovih prava stavljena u fokus razmatranja svih nadležnih službi i gradskog parlamenta. U izveštajima se na osnovu indikatora tačno vidi koja prava dece su obezbeđena i u kom obimu se pružaju. Isto tako, vidljivo je i koja prava im nisu obezbeđena ili koja im pojedine službe uskraćuju. Na bazi svih tih izveštaja lokalna samouprava kreira politiku prema deci.

Pre njihovog usvajanja bilo je potrebno izraditi Lokalni plan akcije za decu i Lokalni akcioni plan za zaštitu dece od nasilja. Šta je suština te ideje?

– Najbitnije kod ovih dokumenata je da su iskristalisane nadležnosti službi koje rade sa decom. To se posebno odnosi na Lokalni plan akcije za zaštitu dece jer smo u okviru njega potpisali Protokol o reagovanju prilikom nasilja u porodici, gde svaka služba zna šta joj je posao u takvim situacijama. Nakon usvajanja ovih planova formirana je Kancelarija za lokalni plan za decu i Klub za decu i roditelje. Zahvaljujući ovim dokumentima Grad je u mogućnosti da konkuriše kod fondova Evropske unije za sredstva koja su namenjena deci. Holandska Vlada je preko svog Centra za zaštitu dece već izrazila nameru da finansira određene projekte za decu grada Vranja. To je veoma značajno jer budžet Centra tri miliona evra.

Zrelo, humano i uspešno društvo je ono koje je u stanju da prepozna problem zloupotrebe dece i da se otvoreno suoči s njim. Da li je Vranje na tom putu?

– Pokazatelji nadležnih službi govore da je u Vranju smanjeno nasilje nad decom, a smanjeno je i vreme reagovanja svih službi od trenutnka prijave nasilja. To je i naš najveći uspeh. Takođe, vršnjačko nasilje, koje je u porastu u celoj Srbiji, u Vranju je prisutno u minimalnom procentu.

Nadležni republički organi žele da primer Vranja prošire i u ostalim sredinama u državi. Zbog čega?

– Zbog toga što je ovo što smo uradili pun pogodak. Od Ministarstva za socijalna pitanja, pa preko ostalih lokalnih samouprava, svi su spremni da prihvate ovu ideju kao primer dobre prakse i sprovedu je u delo.  • Ostavi komentar