Naredne godine 300 novih radnih mesta

Eko Taxi Vranje

PERICA JANKOVIĆ

PERICA JANKOVIĆGrad Vranje se uključio u program Aktivne politike zapošljavanja (APZ) koji je inicirala Nacionalna služba za zapošljavanje. O tome razgovaramo sa Pericom Jankovićem, članom Gradskog veća zaduženim za privredu i preduzetništvo.Šta predviđa ovaj program?

– Uvažavajući smernice i preporuke evropske politike zapošljavanja, Grad Vranje je oberučke prihvatio šansu koja nam je pružena – da učestvujemo kao sufinansijer u programu APZ. Već smo učestvovali u projektu sa subvencijama za samozapošljavanje, a sada se uključujemo i u ovaj sa subvencijama za poslodavce. Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu definiše kriterijume za sufinansiranje programa ili mera APZ, predviđenih u lokalnim akcionim planovima, sredstvima iz republičkog budžeta. Lokalni akcioni plan zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa tim planom.

Koji su uslovi koje Grad treba da ispuni?

– Uslovi za odobravanje sufinansiranja programa je da lokalna samouprava ima usvojen upravo taj Lokalni akcioni plan zapošljavanja i da ima formiran Savet za zapošljavanje. Navedene uslove Grad će ispuniti do 31. decembra ove godine. Poslodavci, sa svoje strane, imaju obavezu upošljavanja novih radnika na najmanje dve godine. Predviđeno je da se kod nas u narednoj godini otvori 250 do 350 novih radnih mesta, ulaganjem od 10 do 15 milona dinara iz gradskog budžeta. Sa istom sumom učestvuje i država.

Na koji način se dodeljuju subvencije?

– Raspisan je javni poziv za dodelu subvencija poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru i koji žele da uposle nove radnike. Subvencije se isplaćuju u jednokratnom iznosu a visina subvencije zavisi od razvijenosti lokalne samouprave. Vranje će sa 150.000 dinara subvensionisati preduzetnike koji će u narednoj godini krenuti sa biznisom otvaranja novih radnji, a sa 110.000  dinara poslodavce koji u 2011. godini otvore nova radna mesta u svojim firmama.

Koliko zahteva će biti odobreno?

– Lokalna samouprava će se potruditi da odobri što više zahteva. Ako budemo morali izvršićemo i rebalans budžeta, jer želimo da se prijavi što više preduzetnika. Ispunjenost uslova za sufinansiranje programa i mera APZ u skladu sa kriterijumima, proverava Nacionalna služba za zapošljavanje. Sa realizacijom ovog programa krećemo već od januara naredne godine.  • Ostavi komentar