Sudsko-politička igranka

Eko Taxi Vranje

Pod političkim pritiskom - Vlasinsko jezero, Ljubiša Anđušević

Vrhovni kasacioni sud u Beogradu 16. juna 2010. godine doneo je presudu kojom objekti i imovina Ferijalnog odmarališta na Vlasinskom jezeru ne pripadaju Ferijalnom savezu Vranje, već Ferijalnom savezu Surdulica. Sudske troškove platiće poreski obveznici Vranja, što je još jedan dokaz kako se nadležni ovdašnji odnose prema svojim građanima 

Pod političkim pritiskom - Vlasinsko jezeroPriča počinje još davno, kada su sporne katastarske parcele bile zemljište na kome su izgrađeni paviljoni namenjeni za smeštaj radnika, sredstvima preduzeća koje je vršilo izgradnju Vlasinske hidroelektrane. Posle završetka gradnje i odlaska radnika, paviljoni su ustupljeni Ferijalnom savezu Vranje. Tokom 1969. godine, izvršena je adaptacija i dogradnja postojećih objekata od strane investitora Ferijalnog saveza Vranje, koji je tada bio u sastavu Ferijalnog saveza Jugoslavije, a izvođač je bila zidarska radnja fizičkog lica.

 

BEZ PRAVNOG PRETHODNIKA

 

U toku 1984. godine, izvedena je adaptacija i dogradnja postojećih objekata i izgradnja pomoćnih, sredstvima pribavljenim u tu svrhu na osnovu Samoupravnog sporazuma o udruživanju sredstava, zaključenog između Ferijalnog saveza Vranje i SIZ-a dečije zaštite u Vranju.

No, ispostavlja se da je Ferijalni savez Vranje upisan u registar Udruženja građana tek 30. maja 2003, i da nema pravnog prethodnika. Ali, to ne smeta JU “Sportska hala” Vranje, da imovinu Ferijalnog saveza na Vlasini, inače vlasništvo Ferijalnog saveza Srbije, proglasi svojom, i da tom imovinom, koja se nalazi na teritoriji druge opštine, gazduje od 2001. do 2005. godine, bez obzira što je još 2001. godine, na osnovu ugovora sa Ferijalnim savezom Srbije, kao vlasnik upisan Ferijalni savez Surdulica, u tamošnjem katastru nepokretnosti.

-Tada počinje – kaže izvor iz Ferijalnog saveza Surdulica, koji je želeo da ostane anoniman – jedna sudsko-politička igranka, dirigovana iz Vranja. Godine 2003. Sportska hala Vranje preuzima objekte na Vlasini, i pokreće postupak za potpuni povraćaj objekata, na osnovu državine. U isto vreme, Republičko javno prvobranilaštvo, odeljenje u Leskovcu, pokreće postupak da se poništi ugovor između Ferijalnih saveza Srbije i Surdulice. Novembra 2007, Opštinski sud u Surdulici doneo je presudu u korist Ferijalnih saveza Surdulice i Srbije.

-Međutim – nastavlja ovaj izvor – pod jakim političkim pritiskom, pre svega visokog funkcionera vranjskog SPS, kasnije upravnika Sportske hale, a sada državnog sekretara u jednom ministarstvu, Okružni sud u Vranju preinačuje ovu presudu, u korist tužilaca. Mi smo blagovremeno izjavili reviziju i, ruku na srce, nisam verovao da će se ovaj bizaran spor završiti u našu korist, konačnom presudom Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu.

 

KONAČNO I IZVRŠNO

 

“Sa pravnog stanovišta”, kaže se u presudi Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, “osnovani su navodi revizije tuženih o pogrešno primenjenom materijalnom pravu u drugostepenoj presudi. Kako su glavni objekti pribavljeni i izgrađeni sredstvima Ferijalnog saveza Vranje (u sastavu tadašnjeg Ferijalnog saveza Jugoslavije) koja predstavljaju sredstva u društvenoj svojini, to upućuje na pravilnost zauzatog pravnog stanovišta prvostepenog suda: da predmetne nepokretnosti nisu stečene, izgrađene ili pribavljene sredstvima u državnoj svojini, konsekventno čemu je pravilno zaključio da nema zakonskih razloga za traženu ništavnost predmetnog ugovora o prenosu prava na nepokretnostima i upis prava državne svojine”.

Presuda Vrhovnog kasacionog suda je konačna i izvršna. Vode se još neki sporovi između sukobljenih strana, ali ovaj dokument je ključan. To znači, da će po osveštanom običaju u Vranju, poreski obveznici morati da plaćaju štetu, koju su im svojom sujetom, ili jednostavno neznanjem, naneli oni, koji te iste nadležne masno plaćaju iz budžeta, odnosno svog džepa.

 

 

 

IVICA MLADENOVIĆ

PRAVDA JE POBEDILA

-Pravda je ipak pobedila. Od 1956. godine, kada je počela gradnja vlasinskih hidroelektrana, ti objekti, a i zemljište na kome su podignuti, pripadaju Surdulici. Međutim, politički pritisci, sve do donošenja izvršne presude Vrhovnog kasacionog suda, bili su više nego evidentni; ne bih sada o imenima, doći će vreme – kaže Ivica Mladenović, sekretar IO Ferijalnog saveza Surdulica i član UO Ferijalnog saveza Srbije.
-Kada smo primili presudu – nastavlja Mladenović – pokušali smo da zaboravimo sve sudske i političke začkoljice koje su nam nametane, pa sam ja direktoru Sportske hale u Vranju sasvim pomirljivo predložio da na miran način, civilizovano, izvršimo primopredaju objekata. Odgovorio mi je da treba da se prvo konsultuje sa gradonačelnikom Vranja, i sada čekam odgovor.
-Inače, mi imamo i arhitektonski i sadržajni projekat za objekte Ferijalnog saveza na Vlasini. Tu bi trebalo da se oformi regionalni turistički centar, sa ambicijama da bude i međunarodni. Imamo podršku lokalne samouprave, resornog ministarstva, i nadležnih organa Evropske unije. U toku je intenzivno traženje strateškog partnera, i nadamo se da će na proleće, kad se sve administrativne stvari privedu kraju, uprkos svim pritiscima, projekat početi da se ostvaruje.

 

LjUBIŠA ANDjUŠEVIĆ

POLICIJA JE MORALA DA IH ISELjAVA

Ljubiša Anđušević-Dok sam bio direktor JU “Sportska hala” Vranje –– negde do avgusta 2008. godine, ferijalni objekti na Vlasini bili su vraćeni Vranju. Uz pomoć policije, sa sudskim rešenjem drugostepenog suda, morali smo da ih iseljavamo. Zatekli smo haos; od restorana su napravili birtiju, posekli breze oko objekata – kaže Ljubiša Anđušević.
-I samo što smo ušli – nastavlja on – i počeli nešto da radimo, Elektrodistribucija Surdulica nam je isključila struju. Ironija je u tome, što su oni napravili te troškove, a tražili od nas da ih plaćamo. Kao direktor Sportske hale, imao sam dva sudska ročišta sa njima, na kojima je dokazano da su oni, kad su “gazdovali” objektima, napravili te troškove. I najapsurdnije, od Sportske hale je traženo da ta sredstva uplati, iako su Surduličani bili tamo, i strujomeri bili potpuno odvojeni.

DARKO STANOJKOVIĆ

-Upoznat sam sa stanjem – dodaje Darko Stanojković, sadašnji direktor JU “Sportska hala” Vranje – ali mi još ništa zvanično nismo dobili. Dakle, kad presuda stigne, onda ću moći da je komentarišem.

   • Ostavi komentar