Kuća na evropski načinPribojčićeva kuća, Nebojša Ljubić - Čekamo odluku gradskog veća, Zoran Najdić - Mihajloviću, ne inati se

Pribojčićeva će se prenameniti i prilagoditi za rezidencijalne boravke istoričara umetnosti, umetnika i istraživača, čime će vranjska scena dobiti realnu priliku da se uključi u šire kulturne tokove 

 

Pribojčićeva kućaNakon godinu i po dana, koliko se lokalna samouprava bavi netransparentnim poslovanjem Književne zajednice „Bora Stanković“, Gradsko veće (GV) je 26. aprila jednoglasno donelo odluke kojima se ovom udruženju građana ukidaju sve privilegije, s tim što je ostalo da se naknadno odluči šta će biti sa Pribojčićevom kućom u kojoj KZ bespravno boravi dvadeset godina. Međutim, od tada je prošlo šest meseci i čak 11 sednica, da bi u utorak 19. oktobra, na 62. sednici GV i ta tačka konačno došla na dnevni red.

 

NATEZANjE U TOKU

 

Međutim, ispostavilo se da to nije dovoljno. Sem naznaka da se po pitanju KZ „nešto radi“, ništa konkretno još uvek nije odlučeno. To faktički znači da građani Vranja nastavljaju da izdržavaju nekoga ko je skinut sa budžeta, dok kuća u međuvremenu ničemu ne služi.

Nebojša LjUBIĆ, načelnik Gradske uprave, tela koje je zaduženo da sprovodi odluke GV, kaže da još uvek nikakav dogovor sa Miroslavom Cerom Mihailovićem, urednikom KZ, nije postignut jer on jednostavno ne želi da Narodnom muzeju, kome je Pribojčićeva dodeljena na korišćenje, ustupi ključ od kuće.

Nebojša Ljubić - Čekamo odluku gradskog veća– Mihailović još uvek nije predao ključ direktoru Muzeja, iako je odlučeno da sa tom kućom bude proširen kompleks Borine kuće. Mihailović se ponaša kao da je to njegovo privatno vlasništvo. Nije logično da neko ko je skinut sa budžeta i dalje boravi u objektu koji je vlasništvo Grada, te smatram da ga odatle treba što pre iseliti kako nam građani, poreski obveznici, ne bi stalno postavljali pitanje do kada će Mihailovića izdržavati. Naravno, potrebno je sačekati odluku GV o iseljenju KZ iz kuće, a onda postupamo po odluci. Prinudno iseljenje KZ može se izvesti u roku od dvadeset dana ukoliko se ne budu pridržavali zakona, ali se nadam da do toga neće doći – jasan je Ljubić.

Iako je još proletos urađena i Strategija razvoja kulture grada Vranja, koja u sebi sadrži i zaključke koji se odnose na dalje korišće Pribojčićeve kuće, nije se mrdnulo ni makac. O tome Zoran NAJDIĆ, član GV zadužen za kulturu, kaže:

– Pribojčićeva kuća je dodeljena na korišćenje Narodnom muzeju i tu nema nikakvih dilema. Utvrdili smo, i gradonačelnik Stojčić se sa tim u potpunosti složio, da KZ „Bora Stanković“ tu više ne može da boravi. Sada ćemo oformiti komisiju koja će imati zadatak da do naredne sednice GV (koja je planirana za ponedeljak 25. oktobar) spremi pravna akta koja ćemo potpisati i time će cela stvar biti okončana. Mihailović ne bi trebalo da se inati i ismejava naše odluke prikupljajući neke potpise po gradu, jer to ničemu ne vodi. Tom udruženju građana će, kao i Udruženju književnika, Udruženju likovnih umetnika i Udruženju arhitekata, biti ponuđen određen prostor u koji može da se useli ako želi, a za finansiranje će morati da se pobrine sam, projektno, kao i svi ostali – kaže Najdić.

 

KUĆA PISACA

 

On dodaje da će se Pribojčićeva kuća u najskorije vreme prenameniti i prilagoditi za rezidencijalne boravke istoričara umetnosti, umetnika i istraživača koji bi imali velike koristi od boravka u autentičnom lokalnom ambijentu. Ovakvo aktiviranje prostora kulturno-istorijske baštine donelo bi, po njemu, višebrojne benefite kulturnom životu grada.

Dodajmo da u ovom trenutku i Ministarstvo kulture Republike Srbije radi sličan projekat, pod nazivom – Kuća pisaca, o kome se već puno govori i koji je već zaživeo u nekim gradovima Srbije.

Zoran Najdić - Mihajloviću, ne inati se – Vranjska kulturna scena će tako dobiti realnu priliku da se uključi u šire kulturne i umetničke tokove. Ovo je u perspektivi najbolji mogući način da grad dugoročno pozicionira sebe na kulturnoj mapi Evrope i da preko kulturnih projekata i kulturne razmene omogući sebi širu afirmaciju. S obzirom na to da je Pribojčićeva kuća dodeljena na staranje Narodnom muzeju, građani Vranja mogu da budu sigurni da ćemo mi tu odluku sprovesti do kraja – tvrdi Zoran Najdić.

O daljoj nameni ovog objekta razmišljaju i u Muzeju, ali pre nego što preduzmu bilo šta konkretno, žele sve „crno na belo“. Dejan RUSIMOVIĆ, predsednik Upravnog odbora Narodnog muzeja, kaže:

– Nije na nama da se natežemo sa Mihailovićem, taj problem treba da reše gradonačelnik i GV. UO će se sastati onog momenta kada nam bude uručeno rešenje sa odlukom kojom se KZ iseljava iz Pribojčićeve kuće, koja je sada dodeljena nama. Tada ćemo, zajedno sa lokalnim ministarstvom za kulturu, razmotriti mogućnosti koje imamo na raspolaganju kako bismo najpametnije iskoristili ovu kuću – precizan je Rusimović.

 

 

 

PRIBOJČIĆEVA KUĆA

Pribojčićeva kućaPribojčićeva kuća (ulica Oca Justina Popovića 6, parcela 6680/1, posedovni list br. 814) kulturno je dobro pod zaštitom države od 1986. godine. U Istorijskom arhivu „31 januar“ postoji ugovor koji je potpisan između braće Pribojčić – Milana i Vukašina, koji su nakon smrti oca Dobrivoja postali vlasnici kuće, i Opštine Vranje, odnosno SIZ-a za kulturu, o kupovini kuće 1978. godine. To nedvosmisleno dokazuje da je Pribojčićeva kuća vlasništvo grada Vranja.

 

   • Ostavi komentar