Politika ispred strukePolitika ispred struke

Petnaest Vranjanki koje se nalaze na evidenciji Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje sa završenim kursom za geronto-domaćice (osobe koje pomažu starim, bolesnim i teško pokretnim osobama) tvrde da im je obećan privremeni posao u Zdravstvenom centru, a da su potom zaposleni nestručni ljudi po partijskom ključu

Grupa žena sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu NSZ), obučenih da pomažu starim, bolesnim i teško pokretnim osobama, ispunile su prošlog četvrtka redakciju „Vranjskih“. Gorčina koju osećaju nakon što su ostale bez, kako kažu, obećanog zaposlenja na određeno vreme u Zdravstvenom centru (ZC), pretočena je u stotine rečenica koje su gotovo u jedan glas izgovorile u novinarsku beležnicu. Treba li ovde podsećati da je direktor ZC Uroš Trajković, predsednik vranjskog odbora stranke G17 plus, a da je Zoran Antić, direktor Filijale NSZ njegov partijski drug.Ovo je suština njihove priče.
Nezaposlene su i nalaze se na evidenciji NSZ. Teško se živi, pa žude za poslom. Daju sve od sebe da do njega dođu. Početkom godine položile su psihofizički i test inteligencije, što je bio uslov da prođu obuku za geronto-domaćice. Program obuke realizovan je od 1. februara do 15. marta. Finansirali su ga i realizovali NSZ (dakle, država) i Obrazovni centar „Akademija“ iz Čačka, a vodili eksperti.

PUSTA OBEĆANjA

Žene ga uspešno završavaju. Prilikom uručenja certifikata, objašnjava nam Kata POPOVIĆ, obećan im je prioritet prilikom zaposlenja preko državnog projekta „javnih radova“.
– Takva obećanja, koja su došla od ljudi iz NSZ, zabeležile su i kamere Televizije Vranje – ilustruje Popovićeva.
U međuvremenu, u okviru državnog Programa javnih radova za 2010. godinu, ZC Vranje, preko filijale NSZ, dobija sredstva za sprovođenje „javnih radova“ u iznosu od 5,7 miliona dinara. Projekat je „Prevencija, medicinska nega i pomoć u kući starim i socijalno ugroženim licima i osobama sa invaliditetom“. Planirano je da se na pet meseci zaposli trideset sedam osoba.
– Iz Filijale NSZ 3. juna obaveštavaju nas da se nalazimo na spisku koji je dostavljen ZC radi potpisivanja ugovora o radu. To je u skladu sa već pomenutim obećanjima. Mi smatramo da je naš prijem gotova stvar – dodaje Popovićeva.
Petnaest žena dobija telefonski poziv iz ZC. Odlaze da potpišu ugovor.
– Čekamo tog dana u hodniku više od dva sata – objašnjava Mirjana DjORDjEVIĆ – da bismo potom bile obaveštene da u ZC nisu imali pojma ko smo mi, da na spisku iz NSZ nije naznačeno da smo prošle obuku i da nas četrnaest ostaje bez obećanog posla. Doživljavamo šok.
Mladenka JOVANOVIĆ naglašava da su tog dana ugovore za geronto-domaćice „potpisali ljudi raznih zanimanja koji nisu obučeni za pružanje pomoći i nege u kući“.
– Lično sam u jednoj od kancelarija ZC videla da su ugovori spremni za potpisivanje. Mislila sam da je to za nas. Međutim, ispostavilo se da ih potpisuju žene koje nemaju obuku. Mi smo nemi posmatrači.
Obučenim geronto-domaćicama tada kažu da dođu u ponedeljak, 7. juna, jer, navodno, ima još deset slobodnih mesta za to zanimanje.
– Otišle smo i tada – nadovezuje se Marina MITROVIĆ – da bi nam, posle četiri sata čekanja u hodniku, rekli: „Ono što je potpisano, potpisano je“. Nagađam da su u međuvremenu igrane nekakve nečasne „igre“.
Da bi smo koliko-toliko razjasnili stvari, moramo se vratiti na famozni spisak iz NSZ. Na njemu je, znamo, bilo pedeset jedno ime. Dok u ZC tvrde da nisu imali pojma o tome da su neke žene sa tog spiska završile stručni kurs (vidi okvir). Međutim, tvrde naše sagovornice, medicinske sestre sa evidencije nezaposlenih bile su „uočljive“, posebno izdvojene na spisku. Takođe, zanimljivo je da je od 51 ponuđenog imena na pet meseci ZC primio 37 ljudi (i to 10 tehničara, 2 doktora i čak 25 geronto-domaćica). Dakle, otpalo je ukupno četrnaestoro kvalifikovanih geronto-domaćica. Prošla je jedna koja je ujedno i medicinska sestra. Nikome ne bi bilo čudno da ih je prošlo šest-sedam ili deset. Ali, ovo je, uistinu, neverovatna slučajnost.
– Pa, možda i nije slučajnost. Naime, nijedna od nas – potencira Jovanovićeva – nije imala „vezu“, rođačku, prijateljsku, bilo kakvu. Nijedna od nas ne pripada G17, a direktor ZC i Filijale NSZ su, čujemo, upravo iz te stranke. Naš adut bila je „samo“ završena obuka za traženo zanimanje. Čule smo posle u ZC da su primljeni i neki ljudi koji su bili „neaktivni“ na Birou rada, da neki čak i nisu na evidenciji nezaposlenih.

TELEFONSKE I DRUGE VEZE

Da li ove žene uopšte imaju pravo da se bune? I ko je u ovoj celoj priči uopšte kriv? I da li je kriv? Sandra SELTHOFER, glavna sestra u ZC koja je obavila razgovor sa kandidatima, odgovara nam potpuno racionalno. Kaže – na spisku koji je iz NSZ dostavljen ZC-u ništa osim matičnih brojeva i telefona nije stajalo iza imena i prezimena kandidata. Dakle, ni podatak koji ukazuje da su neke osobe sa spiska završile nekakav kurs.
– Čak i da smo imali tu informaciju, to nije garancija za dobijanje posla. Mnogo se ljudi preko NSZ ili Narodnog univerziteta edukuje za razne stvari. Pa, da li im je to garant da će sutra dobiti posao?! U ovom slučaju, pravo je ZC koga će primiti – kaže Selthoferova.
Naše prethodne sagovornice, ipak, misle da je reč o prevari i nepotizmu. U utorak 8. juna to su i javno demonstrirale protestom ispred Filijale NSZ. Obaveštavaju medije i javnost. Direktor filijale Zoran ANTIĆ, navodno, neće da ih primi na razgovor.
– Sekretarica nam – naglašava Jovanovićeva – nije dozvolila da uđemo kod njega. A bio je tu jer sam čula deo njegovog telefonskog razgovora i kako nekome govori: „Ja ovde nisam ništa kriv. A utvrdiću ko je njih u Birou nahuškao da dignu buku i taj će leteti s posla“.
Antić, međutim, kaže za naš list da je cela situacija „malo ispolitizovana“.
– Mi, prema našoj evidenciji, ne znamo ko je u kojoj stranci da bismo pravili bilo kakav politički spisak. Nije tačno ni da nisam hteo da primim te žene. Sa jednom od njih, koja se predstavila kao odbornik SRS, razgovarao sam sat i po – kaže Antić.
Direktor Filijale NSZ dodaje da je sve ovo nepotrebno, jer su stvari jasne.
– Kad se ukazala šansa za zaposlenje, mi smo spisak na kome su bila imena žena sa obuke dostavili ZC. Time smo našu obavezu ispunili. Prijem ljudi, međutim, zavisi od poslodavca, u ovom slučaju od rukovodstva ZC i mi tu nemamo uticaja. Na kraju krajeva, njihova obučenost samo je veća šansa za zaposlenje, a ne i nekakva garancija. Uostalom, moglo se realno desiti da ZC ne dobije te javne radove i ničega od ovog u tom slučaju ne bi bilo – kaže Antić.
Mnogi će reći – nije u redu što edukovane geronto-domaćice nisu primljene, a do posla su došli oni koji to ne znaju da rade. Ipak, realno gledano, obe bi strane u ovom slučaju mogle biti u pravu. Rukovodstvo ZC ima pravo da bira ljude za javne radove prema vlastitom nahođenju. I to koje hoće. S druge strane, logično bi bilo da biraju one koji to znaju da rade.
Najracionalnija je, ipak, teza da je država zatajila. Finansirala je obuku geronto-domaćica (ko zna još koliko takvih), a onda bacila to ulaganje (čitaj, novac) u bunar, jer se očito ne brine za isplativost sopstvenog ulaganja u obuku nezaposlenih. Ali, koliko smo se takvih priča već naslušali.


ČUDNI ODGOVORI ZDRAVSTVENOG CENTRA
Ostavljamo čitaocima da sami procene da li su odgovori koji su stigli iz ZC zaista odgovori na konkretna pitanja iz „Vranjskih“:
Vranjske: Da li je petnaest geronto-domaćica pozvano da potpiše ugovore u ZC?
ZC: …(u odgovoru je najpre objašnjeno o kakvom programu se radi, da ne ponavljamo, a u nastavku je ono što bi trebalo da bude odgovor na pitanje; p.a.): „Programom je predviđeno zapošljavanje 37 ljudi (25 geronto-domaćica, 10 medicinskih tehničara i 2 doktora medicinskih nauka“.
Zašto su vraćene i zašto nisu potpisale ugovore?
– Na osnovu Zahteva za obezbeđenje lica za potrebe angažovanja na javnim radovima u ZC od 7. maja 2010. iz NSZ dostavljen nam je spisak lica koja ispunjavaju uslova za angažovanje na javnom radu.
Ko je umesto ovih žena, obučenih za geronto-domaćice primljen na ta radna mesta i sa kojim kvalifikacijama (redakcija je tražila i spisak primljenih osoba koji nije dostavljen)?
– Sa osobama sa spiska obavljen je razgovor u ZC. Kako je konkurs za javne radove nalagao, za geronto domaćice nije bila potrebna nikakva posebna stručna sprema. Pored opštih uslova iz konkursa, bitno je pomenuti da svi oni koji su ranije učestvovali u javnim radovima ove godine nisu mogli biti ponovo angažovani.
Ko je odlučivao o prijemu geronto-domaćica?
– ZC nije bio upoznat da je bilo ko završio kurs za geronto-domaćicu. Takođe, u zvaničnim opštim uslovima uopšte se ne navodi neka posebna stručna sprema koja je potrebna za geronto-domaćice.
Da li su primljene osobe koje nisu kvalifikovane za taj posao?
– Posao je putem javnih radova u ZC dobilo 37 ljudi, kao što je Programom i predviđeno.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar