Odoleću svim pritiscimaOdoleću svim pritiscima

Ombudsman, ili zaštitnik građana predstavlja sponu između lokalne uprave i građana i građanki. Činjenica je da postoje ljudi koji ne rade svoj posao kako treba, da krše zakone a samim tim i prava građana. Nisam u politici, nisam ni u jednoj stranci, i vodiću se isključivo profesionalnim standardima

Maja JOVANOVIĆ izabrana je jednoglasno za prvog ombudsmana (ova reč u švedskom jeziku označava osobu koja „ima sluha za narod“) građana Vranja na sednici gradske Skupštine 14. juna ove godine, a naš grad postao je četrnaesti u Srbiji koji ima zaštitnika građana. Ova diplomirana pravnica, koju je predložila vladajuća koalicija a za nju glasali svi odbornici, svesna je odgovornosti i velikog posla koji je pred njom, ali obećava da neće popuštati pred bilo kakvim pritiscima, iako se nada da ih neće biti. Jovanovićeva očekuje da će se tokom naredne nedelje steći tehnički uslovi za početak rada kancelarije ombudsmana koja će se nalaziti u zgradi Gradske uprave

VRANjSKE: Gospođice Jovanović, šta će zapravo biti vaša dužnost, koja su to prava i obaveze zaštitnika građana?
JOVANOVIĆ:
Ombudsman, ili zaštitnik građana predstavlja sponu između lokalne uprave i građana i građanki. Ombudsman je institut lako dostupan i nezavistan od vlasti i zbog toga blizak građanima, institut koji će rešavati njihove probleme, a rad lokalne uprave i javnih preduzeća učiniti boljim. Kad kažem problemi, mislim pre svega na teškoće prilikom ostvarivanja bilo kog prava i na loše ponašanje službenika. Međutim, akti koje donosi ombudsman nemaju obavezujuću snagu, već on daje savete, mišljenja i preporuke. Takođe, nema nadležnosti da se meša u sudske poslove, u rad tužioca i sudova.

ISKUSTVA DRUGIH GRADOVA

Iako ste tek pre nekoliko dana izabrani, svakako znate kakvi vas problemi očekuju, odnosno da građani imaju problema u ostvarivanju svojih prava.
– Da, svesna sam da me očekuje dosta posla, a možda će mi olakšavajuća okolnost biti ta što sam do sada radila u Odboru za ljudska prava gde sam se sretala sa primerima drastičnih kršenja svih ljudskih prava, dok se ovde radi o kršenju prava građana u lokalnoj uprvai, javnim preduzećima i ustanovama. Prema iskustvu iz drugih gradova, tamo se ljudi najviše žale na rad državnih službenika, pa pretpostavljam da će to slučaj biti i u Vranju. Očekujem da se za dva, tri meseca iskristališe situacija što se tiče oblasti u kojima se najviše krše ljudska prava. Zbog svega, osim saradnje sa građanima, očekujem i podršku medija, da zajedno u javnost iznesemo imena onih za koje se utvrdi da krše ljudska prava.
Da li imate neka saznanja o kršenju prava građana iz vaše nadležnosti ovde, u Vranju. Svakako ste čuli za takve primere.
– Činjenica je da postoje ljudi koji ne rade svoj posao kako treba, da krše zakone a samim tim i prava građana. Ne bih govorila o imenima i o delovima Gradske uprave gde sam čula da se to događa, a to su ljudi zbog kojih oni što rade gube na značaju. Mislim da ovde ima problema u svim oblastima rada uprave i u svim službama. Uskoro republički parlament treba da usvoji Kodeks dobre uprave koji pre svega podrazumeva poštovanje ličnosti građanina i ljubaznost službenika, dok su suštinski problemi vezani za nezakonska rešenja kojim se krše prava građana. Naime, nije dovoljno samo doneti neki zakon, već ga treba prilagoditi građanima.
Iako još uvek niste dobili kancelariju, kažite nam kako će izgledati procedura obraćanja ombudsmanu.
– Kad dođe kod mene, graađanin će moći da svoju žalbu iznese usmenim putem, ali i da popuni upitnik gde se navodi vreme i mesto kršenja njegovih prava. Zaštitnik građana mora da u roku od tri dana odgovori da li je predstavka u njegovom delokrugu rada. Posle toga, u nadležnosti ombudsmana je da kontaktira ustanovu, preduzeće ili deo gradske uprave na koje se odnosi pritužba i koji krše zakon, da od njih zatraži potrebna dokumenta i da sasluša sve strane kako bi dobio uvid da li ima kršenja zakona. Ako se utvrdi povreda zakona, zaštitnik građana donosi uputstva i preporuke da se nedostaci isprave, a oni su dužni da u roku od 15 dana odgovore šta su uradili. U slučaju da se prekršioc zakona ogluši o preporuku ombusmana, on može da inicira upravni, prekršajni pa čak i krivični postupak protiv službenika ili institucije. Međutim, prema iskustvu republičkog ombudsmana, do toga retko dolazi jer se njegove preporuke uglavnom usvajaju.
Šta vi lično očekujete, kako će službenici i gradske institucije reagovati kada budete počeli da pišete predstavke?
– Verujem da svi oni shvate da ombudsman ne radi ni protiv koga, već da mu je prevashodna dužnost uspostavljanje poverenja između građana i uprave i sprečavanje kršenja zakona. Iskreno se nadam da će se to vrlo brzo desiti. Očekivanja su mi velika i mislim da će biti puno pozitivnih reakcija.

NIŠTA LIČNO

Koliko su, po vašem mišljenju, službenici i institucije spremni na saradnju, obzirom da do sada nisu imali ovakav vid kontrole?
– Službenici ne treba da moje buduće predstavke shvate lično, već kao podstrek da bolje rade, a ja ću učiniti sve da Kodeks dobre uprave, koji sam već spomenula, počne odmah da se primenjuje ovde.
Vas su, u principu, izabrali političari. Kakvim se njihovim reakcijama nadate u slučaju građana protiv njih, kojih će svakako biti. Ovde pre svega mislim na gradsku političku elitu-gradonačelnika, predsednika Skupštine, njihove zamenike i ostale?
– Ombudsman nema ingerencije nad predsednikom Skupštine i gradonačelnikom, kojima podnosi izveštaj o svom radu. Međutim, došli bi u apsurdnu situaciju ako oni koji su me izabrali ne budu poštovali moje preporuke. Tu mislim na sve gradske čelnike. Biće problema, tim pre što smo daleko od evropskih standarda gde su lokalni ombudsmani delotvorniji od državnih jer odlično osećaju probleme.
Obzirom da poznajete stanje u Vranju, očekujete li političke pritiske?
– Nisam u politici, nisam ni u jednoj stranci, i vodiću se isključivo profesionalnim standardima. Ne znam hoće li biti pritisaka, a ja obećavam da im, ako ih bude, neću podleći jer bi u tom slučaju moja mislija bila obesmišljena. Neću podilaziti političarima, jer u suprotnom ne bih ni prihvatila ovaj posao.


PROFIL
Maja Jovanović rođena je aprila 1980. godine u Vranju, gde je 99. završila Gimnaziju. Iste godine upisala je Pravni fakultet u Beogradu, gde je pet godina kasnije diplomirala. Do novembra 2004. radila je kao advokatski pripravnik, kada dolazi u Odbor za ljudska prava, gde zvanično radi do 14. juna 2010, kada su je odbornici GS Vranje izabrali za zaštitnika građana. U slobodno vreme, koje joj hronično nedostaje, voli da pročita dobru knjigu, da trči ili džogira, kako bi „bar donekle neutralisala štetnost nikotina“. Nije udata i nije politički aktivna. Govori engleski.
– Nisam očekivala sve ovo. Marta je bio neki okrugli sto sa predsednikom Skupštine na temu izbora obudsmana i o tome zašto ga Vranje nema. Onda su neki ljudi iz beogradskih organizacija koji su radili samnom rekli da u Vranju ima kadrova za taj posao, a pre desetak dana pokrenuta je inicijativa za moj izbor, odluka je prošla Gradsko veće, a meni je drago što su za mene glasali svi odbornici.
Inače, ombudsman je institut koji je prvi uveo švedski parlament 1809. godine, u cilju kontrole izvršne vlasti. Ovaj poverenik građana imao je zadatak da sprečava kralja i vladu da krše zakon. U Srbiji je prvi zaštitnik građana, Saša Janković, postavljen na tu dužnost 2007.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar