Kolateralna šteta pravnog statusaKolateralna šteta pravnog statusa

Samo od meritorne, izvršne sudske odluke o pravnom statusu „Grota“ zavisi Grujićeva dalja sudbina; a igranka se u međuvremenu nastavlja

„Policija u Vranju privela je istražnom sudiji Višeg suda u Vranju Milana G. (1953) iz Kragujevca, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Sumnja se da je Milan G. u periodu od januara 2008. do 02. marta ove godine, u svojstvu direktora rudnika olova i cinka „Grot“ iz Krive Feje, nabavljao robu po znatno uvećanim cenama od preduzeća „Trend kompani“ DOO iz Jagodine. Na ovaj način Milan G. je za oko 20 miliona dinara oštetio rudnik i pribavio imovinsku korist navedenom preduzeću iz Jagodine. Istražni sudija je odredio pritvor Milanu G. do mesec dana“.
Ovako glasi saopštenje PU Vranje od 13. maja tekuće godine, povodom hapšenja Milana Grujića, direktora rudnika „Grot“, koje je ponovo uzburkalo strasti oko rudnika, čiji se imovinsko-pravni status u ovom trenutku ne može sa sigurnošću odrediti, što je u krajnjoj liniji i dovelo do ovog hapšenja.

AD & DP

U rešenju o sprovođenju istrage protiv Grujića, između ostalog stoji da je „u svojstvu direktora društvenog preduzeća u reorganizaciji Rudnika olova i cinka „Grot“, bez odluke upravnog odbora, zaključenih ugovora o poslovnoj saradnji i bez izbora povoljnijeg dobavljača, vršio nabavku različite vrste robe uvećanim cenama od 20 do 589,71 posto, tako što je svu robu potrebnu za rad rudnika nabavljao preko posrednika d.o.o. „Trend kompani“ iz Jagodine, čiji je direktor i vlasnik Branislav Jović, koji je istovremeno obavljao i funkciju predsednika upravnog odbora rudnika“.
„Okrivljeni Grujić“, kaže se dalje u rešenju, „branio se da je od 07. decembra 2007. direktor akcionarskog društva a ne društvenog preduzeća u reorganizaciji rudnika „Grot“; da je vlasnik „Trend kompani“ Branislav Jović, koji je i predsednik upravnog odbora rudnika; da smatra da je roba nabavljana od „Trend kompani“ plaćana po realnim tržišnim cenama; da tender za nabavku robe nije raspisivan jer „Grot“ ne podleže obavezi javnih nabavki, pošto je „Trend kompani“ većinski vlasnik AD „Grot“ i to sa 91 odsto vlasništva a da je samo 8,60 odsto vrednosti preduzeća u društvenoj svojini, odnosno u stečajnoj masi“.
„Za krivično delo“, navodi se dalje u rešenju, „koje se okrivljenom stavlja na teret propisana je kazna zatvora preko 10 godina, a određivanje pritvora je opravdano imajući u vidu da se okrivljenom stavlja na teret da je d.o.o. „Trend kompani“ pribavljena imovinska korist od oko 20 miliona dinara, za koliko je naneta šteta društvenom preduzeću „Grot“, što predstavlja posebno tešku okolnost krivičnog dela“.
Zastupnik Grujića, advokat iz Vranja Zoran Savić, odmah je uložio žalbu na određivanje pritvora Grujiću i na sprovođenje istrage protiv njega.
„Pogrešno tužilac“, kaže se između ostalog u žalbi, „a i istražni sudija, ožalbenim rešenjem zaključuju da je privredno društvo „Grot“ u stvari DP rudnik olova i cinka u stečaju.U ovom predmetu javna isprava je upis u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre, a njenu istinitost sud može da utvrdi na veb stranici APR. Činjenično stanje je da je privredni subjekat koji posluje, i čiji je direktor Milan Grujić, „Grot“ AD Vranje, i ovo je jedini upis u agenciji koja je za to ovlašćena. DP „Grot“ u stečaju ne postoji, jer je reorganizovan u stečajnom postupku, uspešnim sprovođenjem plana reorganizacije. DP „Grot“ ne postoji, a samo nad njime nije okončan postupak stečaja, čime do kraja nije likvidiran taj privredni subjekat, koji i ne posluje, već samo čeka sudsko rešenje da je prestao da postoji“.

SITNICA

Naoko sitnica, ali zbog koje je Grujić u istražnom zatvoru. Dakle, da li je „Grot“ AD ili DP, ključno je pitanje, od čega sve zavisi. Za celu priču, bitan je i bekgraund „Grota“, koji već godinama unazad svojim aferama uzburkava javnost. Podsećanja radi, tu je požar u autobusu koji je prevozio radnike „Grota“, u kome je jedno lice izgubilo život; pa paljevina službenog „golfa“ u Suvom Dolu, kojim su, navodno, prevožene plate radnika; i na kraju, pokušaj ubistva tadašnjeg direktora „Grota“ Bogdana Mitića, koji je teško pretučen od, još uvek, NN lica.
Sama, pak, statusna kretanja „Grota“, od 2005. godine, vrlo su turbulentna. Od tada, pa do sada, „Grot“ je višekratno odlukama nadležnih sudova i institucija, pa njihovim pobijanjem od strane takođe nadležnih sudova i institucija, proglašavan te za AD , te za DP. Čak je i Gradsko veće juna 2006. godine oformilo osmočlanu Komisiju za pripremanje informacije o aktuelnom stanju u rudniku „Grot“ (upadljivo je izbegavanje skraćenica), koja od svog osnivanja nogom nije kročila u „Grot“, niti je podnela ikakav izveštaj; biće da još pripremaju informaciju.
Činjenica je, međutim, da je na veb sajtu APR „Grot“ zaveden kao akcionarsko društvo. Zbog čega je to važno za Milana Grujića? Naime, ako je to tako, a na šta se odbrana poziva, po Rešenju APR BD 145263/2008 „Grot“ se upisuje u Registar APR kao „otvoreno akcionarsko društvo“. Po ovom rešenju, imovina DP „Grot“ u iznosu od 290.120.000 deli se na poverioce kao nove vlasnike akcijskog kapitala, i to preduzeće „Trend kompani“ d.o.o. Jagodina u iznosu od 266.146.975,17 dinara ili 91,3368 odsto akcija, ili 266.147 komada akcija, i raspoloživa sredstva za poverioce IV isplativog reda – stečajna masa u iznosu od 23.978.024,83 dinara ili 8.2632 posto akcija, ili 23.973 komada akcija. Po tome, za Grujića krivice nema, jer je potpuno besmisleno da direktor zloupotrebljava položaj na štetu, a u isto vreme na korist svoje firme!
Međutim, ukoliko se tvrdnje oponenata, akcionara-poverilaca, koji, kao i tužilaštvo i istražni sudija, drže da je „Grot“ još uvek društveno preduzeće, pokažu kao tačne, onda je Grujić u problemu. Tako se on našao u poziciji „kolateralne štete“ između dve nepomirljive opcije, AD i DP, i samo od meritorne, izvršne sudske odluke o pravnom statusu „Grota“ zavisi Grujićeva dalja sudbina. A igranka se u međuvremenu nastavlja, podnošenjem krivičnih prijava od strane malih akcionara-poverilaca protiv sudija, čiji su predmeti vezani za „Grot“ volšebno nestali, o čemu svedoči Rešenje Privredog suda u Leskovcu od 15. marta 2010, kojim se pristupa delimičnom obnavljanju spisa predmeta „Grota“. Ko je zapalio žito?


SVEDOCI IZ KOMISIJE
-Milan Grujić je – kaže Branislav Jović, vlasnik d.o.o. „Trend kompani“ iz Jagodine, i po registru APR trenutno većinski vlasnik rudika „Grot“ – direktor rudnika „Grot“ AD, a ne DP, to ne postoji. Za to je jedino relevantna APR; nikakve sudije i v.d. predsednici Privrednih sudova, nisu nadležni da to tumače. Uostalom APR je upisala to što je upisala, na osnovu dosadašnjih sudskih presuda – da je „Grot“ akcionarsko društvo.
-Ne može da se kaže – nastavlja Jović – „oko“ 20 miliona. Mora sve da bude konkretno, i tužilaštvo to mora taksativno da navede. Takođe, istražni sudija navodi nekoliko svedoka, pa kaže „i drugi“. Koji su ti drugi? Tako se ostavlja prostor da može da saslušava još milion njih.
-Rešili su da ga uhapse – tvrdi Jović – sa pozadinom da se sruši ova privatizacija, i da rudnik uzme neka druga firma, koja je u Srbiji pokupila maltene sve rudnike; ne bih konkretno, ali cela Srbija zna gde premijeri i predsednici seku vrpce. Njima nije odgovarao dolazak Grujića, zato što je on smanjio troškove, a istovremeno povećao proizvodnju za preko 40 posto.
-„Trend kompani“, uostalom – kaže Jović – u ukupnim nabavkama „Grota“ učestvuje samo sa nekih 20 posto; gde su drugi dobavljači? Posebno što akcionarska društva ne podležu Zakonu o javnim nabavkama. Jedom rečju, ovo je organizovano od pojedinaca, koji koriste državne institucije, ne bi li ostvarili svoje lične ciljeve.
-Ne znam – nastavlja Jović – koliko učešća u svemu ima lokalna politika; vidim da su tamo u postupku navedeni političari, kao svedoci, a oni ne znaju ni gde je kapija „Grota“. A to su članovi komisije koju je Grad Vranje osnovao za „Grot“. Grujić je samo u celom kolopletu kolateralna šteta.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar