Stojčić ne zna šta potpisujeStojčić ne zna šta potpisuje

Gradonačelnik i njemu podređeni direktor JP Uprava Banje potpisali su 12. februara sporazum o saradnji sa kompanijom „BD Geothermal Energy“, iako je konkurentska firma „SEE doo“ dozvolu za geotermalna istraživanja dobila još prošle godine. Ovde je sporno to što zakon zabranjuje da dve različite kompanije istražuju na istim lokacijama

Gradonačelnik Miroljub Stojčić i direktor JP Uprava Banje Nebojša Stojanović su 12. februara potpisali sporazum o saradnji na geotermalnim istraživanjima na teritoriji Vranja, sa posebnim akcentom na Vranjskoj Banji, sa kompanijom „BD Geothermal Energy „, iako je jedna druga kompanija još prošle godine od resornog Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje dobila to pravo.

MIRETOVA EKSKLUZIVA

Naime, Kompanija „SEE doo“ sa sedištem u Beogradu, čiji je vlasnik kanadska „Reservoir Capital Corp“ i koja već nekoliko godina radi na hidrenergetskim projektima u Srbiji, Rešenjem od 3. novembra 2009. dobila je dozvolu za „izvođenje detaljnih hidrogeoloških istraživanja termalnih voda na području šire okoline Vranjske Banje“. Na drugoj strani, „BD“, kao Stojčićev i Stojanovićev ekskuzivac, dozvolu Ministarstva za istraživanje na 10 lokacija na teritoriji Bujanovca, Vranja, Hana i Surdulice, ukupne površine 1.000 kvadratnih kilometara, dobila je tek pre nekoliko dana, 9. marta. Sve ovo možda ne bi bilo čudno kad Zakon o geološkim istraživanjima ne bi zabranjivao da dve različite kompanije istražuju na istoj lokaciji. Krajnji cilj obe kompanije je izgradnja geotermalnih elektrana, a o sporazumu Grada i „BD“ smo već pisali (vidi Vranjske 679). Međutim, u rešenjima koje izdaje Ministarstvo jasno piše da se iz dozvole izuzjimaju eksploataciona polja i istražni prostori već ranije dati drugim preduzećima. U prevodu, lokacije na kojima je dozvolu za istraživanje 3. novembra dobila kompanija „SEE doo“ ne može da koristi i „BD“, pa se postavlja logično pitanje kakav su to sporazum i u čije ime potpisali gradonačelnik i njemu podređeni direktor Uprave Banje. Stojčić nas, naravno, nije udostojio odgovora na ovo pitanje (vidi okvir), ponašajući se kao da je potpisao sporazum o kopanju bunara u svom dvorištu, a ne dokument u ime građana koje predstavlja. Drugi potpisnik Sporazuma sa „BD“ u ime Grada, Nebojša Stojanović, kaže da kompanija „SEE doo“ nije ispunila obaveze iz Rešenja koje je dobila od Ministrastva, čime je to rešenje automatski postalo ništavno:
– U tački 9. Rešenja piše da je izvođač dužan da početak radova na istraživanju prijavi Ministarstvu i nadležnom organu opštine. Nadležni organ opštine u ovom slučaju sam ja, odnosno Uprava Banje. Takođe, član 5. predviđa obavezu nosioca istraživanja da sa radovima na istraživanju počne u roku od 30 dana od dana dobijanja rešenja, dok se u članu 6. navodi da rešenje prestaje da važi ukoliko se ne ispuni ovaj uslov. Prema tome, sve je jasno – „SEE doo“ nas nije obavestima o početku radova, što znači da ih nije ni otpočeo, čime je automatski izgubio pravo istraživanja – kaže Stojanović.
Sve ovo bilo bi na mestu da nije jedne sitnice: kompanija „SEE doo“ je 10. novembra 2009, dakle nedelju dana po dobijanju Rešenja, o početku istraživanja na području Vranjske Banje obavestila i Ministarstvo i Grad Vranje. Stojanović, međutim, i pored toga tvrdi da „BD Geothermal Energy“ ima pravo na istraživanje geotermalnih izvora u Vranjskoj Banji, iako u njihovom Rešenju od 9. marta jasno piše da se lokacije date ranije moraju izuzeti od istraživanja.

ŠTA PIŠE U SPORAZUMU

Šta onda piše u trojnom sporazumu između Grada, Uprave Banje i kompanije „BD Geothermal Energy“? Odredbe ovog dokumenta maglovite su i iz njega se ne vidi kakvu korist može imati lokalna zajednica. Na drugoj strani, Stojčić i Stojanović su se u ime lokalne samouprave saglasili da će sa BD ekskluzivno sarađivati, da će obezbediti da BD stekne pravo prečeg dobijanja geotermalnih eksploatacionih prava (kao da te dozvole daju Stojčić i Stojanović a ne država), da će podržavati aktivnosti BD, omogućiti toj kompaniji pristup zemljištu u vlasništvu Grada, pomoći joj u pristupu zemljišta koje je u posedu drugih strana, omogućiti „BD“ pristup gradskoj infrastrukturi, pomoći „BD“ u poslovima sa kompanijama koje se bave proizvodnjom električne energije (uključijući i državni EPS) i, konačno, podržati molbe i izveštaje koje će „BD“ podnositi Vladi i međunarodnim institucijama. Na drugoj strani, obaveze „BD“ prema Gradu pune su opštih mesta, ne računajući onu o upošljavanju lokalne radne snage, ali i to uz izvesne ograde. Na primer,“BD“ se obavezuje da će sprovoditi istraživanja na odobrenom području i da će poslovati shodno zakonima uz plaćanje naknade koja će se utvrditi na međusobno prihvatljiv način. Jedino što se striktno navodi je obaveza kompanije da uposli lokalno stanovništvo kao radnu snagu i izvođače radova, ali samo gde je to realno moguće i u skladu sa potrebnim kvalifikacijama za obavljanje datih poslova.
– Ja sam ponosan što sam kao direktor potpisao takav sporazum – kaže Stojanović.
Stojčić, rekosmo, nije hteo ništa da kaže. A morao bi.


PITANjA ZA GRADONAČELNIKA
Gradonačelnik Miroljubu Stojčiću smo još prošle nedelje poslali pitanja vezana za sporazum sa „BD“, ali i o tome zbog čega je prenebregao činjenicu da je istražno pravo u Vranjskoj Banji još ranije dobila druga kompanija. Nije moguće da on o tome ništa nije znao, obzirom da je „SEE doo “ o početku radova obavestio Grad Vranje još 10. novembra 2009. U kabinetu gradonačelnika rečeno nam je da će on o svemu obavestiti jasvnost na posebnoj konferenciji za novinare.
1. Koje su obaveze kompanije BD prema gradu Vranju?
2. Zbog čega o potpisivanju Sporazuma nije obvaeštena gradska Skupština?
3. Kada ste 12. februara potpisivali ovaj Sporazum, da li ste znali da je još 3. novembra 2009. preduzeće SEE doo iz Beograda od republičkog Ministarstva za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine dobilo dozvolu za izvođenje geotermalnih istraživanja u Vranjskoj Banji i njenoj široj okolini?
4. Da li ste upoznati da je kompanija BD tek 9. marta 2010. godine od pomenutog Ministarstva dobilo dozvolu za geotermalna istraživanja na teritoriji Grada Vranja, izuzev Vranjske Banje?
5. Obzirom na ovu činjenicu, da li ste upoznati na kojim će lokacijama BD vršiti pomenuta istraživanja, ako se zna da ova kompanija nije dobila dozvolu za istraživanja u Vranjskoj Banji?

ALEKSANDAR OBRENOVIĆ, DIREKTOR „SEE DOO“
ISPUNILI SMO SVE OBAVEZE

Da li dve kompanije mogu da vrše ista istrazivanja na istom lokalitetu i u isto vreme?
– U skladu sa vazecim zakonima Republike Srbije, ne.
2. Da li imate bilo kakvu informaciju o tome za istraživanje kojih lokaliteta je BD dobio dozvolu?
– Ne.
3. Da li SEE doo ima bilo kakvu obavezu prema Gradu Vranju vezano za istraživanja i kada će istraživanja početi?
– U ovoj fazi SEE doo je imalo obavezu da obavesti nadležne organe Gradske uprave o početku istraživanja (saglasno dobijenom pravu za istraživanja). SEE doo je to i učinilo u zakonom predviđenom roku dopisom od 10.11.2009. godine. Istraživanja su počela kao što je i navedeno u predmetnom obaveštenju, i to istraživačkim aktivnostima – prikupljanja, analize i sinteze rezultata dosadašnjih istraživanja, kako je i predviđeno projektom istraživanja.
Koji bi trebalo da bude krajnji rezultat vasih istrazivanja?
– Krajnji cilj projektovanih hidrogeoloških istraživanja je pronalaženje i eksploatacija geotermalne energije za potrebe proizvodnje električne energije i zagrevanja.
Ko je vlasnik kompanije SEE doo?
– Vlasnik SEE d.o.o. je kanadska kompanija „Reservoir Capital Corp“ koja se kotira na berzi u Torontu (TSX Venture Exchange) pod simbolom „REO.V“. Najveći akcionar „Reservoir Capital Corp“ je Global Resource Investments Group („GRI“), brokerska kompanija fokusirana na ulaganje u prirodne resurse širom sveta. Aktiva klijenata koju ima GRI premašuje 1,6 milijardi dolara a kompanija je najveći nosilac razvoja na polju realizacije projekata hidro i geotermalnih izvora energije u Severnoj Americi. Preko svog osnivača i vlasnika SEE doo ima pristup investicionom kapitalu iz Severne Amerike, koji je namenjen za razvoj projekata obnovljivih izvora energije u Jugoistočnoj Evropi.
Kolika je vrednost istrazivanja koja planirate da radite u Vranjskoj Banji?
– Vrednost je uslovljena rezultatima pojedinih faza istraživanja. Što se bolji rezultati dobijaju, to se više radova planira odnosno više novca ulaže u naredne faze istraživanja. U toku je rad na prvoj, polu regionalnoj fazi istraživanja koja treba da potvrdi potencijalnost područja i čiji je završetak planiran u roku od nekoliko meseci. Tek posle završene prve faze i analize dobijenih rezultata izvršiće se projektovanje daljih detaljnih istraživanja prema pojedinačnim lokacijama i biće moguće realno odrediti troškove istraživanja. Informacije radi, jedinična cena bušenja novih istražno eksploatacionih bušotina, dubine između 1.000 i 1.500 metara, kakve se mogu očekivati na predmetnom podrucju, iznosi između milion i milion i po evra, plus troškovi opremanja mašinskom i opremom za proizvodnju električne energije.

DEJVID ROBERTS, DIREKTOR „BD“
DOBILI SMO DOZVOLU

U pisanoj izjavi Dejvid Roberts, direktor „BD Geothermal Energy “ potvrdio nam je da je kompanija od resornog Ministarstva dobila dozvolu za geotermalna istraživanja na deset lokacija, ukupne površine oko 1.000 kvadratnih kilometara na jugu Srbije. Međutim, na pitanja vezana za okolnost da je prava za istraživanje u Vranjskoj Banji, koja je svakako najzanimljivije nalazište getermalnih izvora, do zaključenja ovog broja (sreda, 17. matr) nismo dobili odgovor.

SIJKA PISTOLOVA
SRBIJA IMA OGROMNE KAPACITETE

Sijka Pistolova, urednica magazina „Enerdži observer“ kaže da je ulaganje u obnovljive izvore energije danas u celom svetu veoma isplativo:
– U Srbiji je je donet zakon po kome onaj ko električnu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora može da se poveže na sistem distribucije EPS, a država je obavezna da tu energiju kupuje po obnovljivim cenama. To je jedan od podsticaja za strane ulagače da investiraju u Srbiju koja ima velike geotermalne kapacitete – kaže Pistolova.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar