Zelenaši ili dobre komšijeZelenaši ili dobre komšije

Vlasnik kompanije „Katris“ u zahtevu za pokretanje istrage tvrdi da su Dušan i Vesna Petrović zloupotrebili njegove finansijske teškoće kako bi stekli nesrazmernu dobit pozajmljujući mu novac. Druga strana, međutim, kaže da su svom komšiji novac pozajmili iz krajnje prijateljskih motiva

Protiv Dušana PETROVIĆA, predsednika Gradskog odbora Srpske narodne stranke (SNS) i njegove supruge Vesne pokrenuta je istraga za krivično delo zelenašenje, a na zahtev Branislava KOSTAKIJEVA, vlasika firme „Katris“ (bavi se prodajom računara i opreme, trenutno u višemilionskoj blokadi) iz Vranja. Kostakijev tvrdi da mu je bračni par Petrović, u periodu od 2006. do 2008. godine, koristeći njegov težak materijalni položaj i nuždu, davao na zajam novac, pri čemu su Petrovići, na osnovu kamate od dva odsto mesečno koju im je ovaj isplaćivao, stekli nesrazmerno veliku imovinsku korist.

PRIZNANICE I UGOVORI

U zahtevu za sprovođenje istrage Kostakijev se poziva na član 217 Krivičnog zakona (vidi okvir), tvrdeći da su Petrovići saizvršioci krivičnog dela zelenašenje, a kao dokaz nudi tužbu koju su Petrovići 30. marta 2009 podneli protiv njega vranjskom Opštinskom sudu, zavedenu pod oznakom P.br 601/09. gde od njega zahtevaju dva odsto mesečne, odnosno 24 odsto kamate na godišnjem nivou na pozajmljen novac.
Kostakijev je osnovni zahtev za pokretanje istrage podneo novembra prošle godine, pošto mu je tadašnje Opštinsko tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu protiv Dušana i Vesne Petrović. Međutim, februara 2010, sa novim detaljima, svedocima i pisanim dokazima, pod oznakom KI BR 59/10 prihvaćen je njegov zahtev za sprovođenje istrage. Podsetimo da su „Vranjske“ (broj 668.) već pisale o sudskim procesima koji se vode protiv Kostakijeva, u kojima ga je šestoro Vranjanaca prijavilo nadležnim organima zbog potraživanja od oko 100.000 evra. Kostakijev je tada rekao da danas novac niko ne pozajmljuje tek tako, a da od toga nema neku konkretnu korist.
U sudskom zahtevu Kostakijev navodi da je od 8. juna 2006. pa do kraja 2008. Petrovićima na ime kamate na 87.000 pozajmljenih evra dao 38.905 evra. U ugovorima o pozajmici u koje smo imali uvid, a koje je Kostakijev potpisivao sa Vesnom Petrović, jasno se vidi hronologija čitavog slučaja. On je od Petrovićevih 8. juna 2006. primio 30.000 evra, onda sutradan još 17.550, pa 15. juna 15.550, i 31. januara naredne, 2007. godine i 23.000 evra, sve ukupno 86.100 evra.
Vesna Petrović je 31. avgusta 2007. potpisala priznanicu da je od Kostakijeva, odnosno njegove kompanije „Katris“, dobila natrag kompletan pozajmljeni iznos.
Međutim, već sutradan, 1. septembra 2007. Kostakijev i Petrovićeva potpisuju novi ugovor o pozajmici od 70.000 evra, 10. septembra na još 7.000. Konačno, 30. novembra sledeće godine Kostakijev dobija još 10.500 evra.
Sada Petrovići od njega zahtevaju ukupno 98.450 evra na ime glavnice i izgubljene dobiti.

PRIVREMENA MERA

Marta prošle godine na svu imovinu Branislava Kostakijeva stavljena je privremena mera na zahtev Petrovića, a u njihovoj tužbi protiv supružnika Kostakijev, Branislava i Vesne, piše između ostalog da ih je Kostakijev uverio da ima novca, da uspešno posluje i zarađuje, te da će pozajmljeni iznos vratiti na vreme. Takođe u tužbi stoji da je Kostakijev navodno rekao da mu je jednostavnije da novac pozajmi od Petrovićevih, nego da prolazi kroz komplikovanu bankarsku proceduru, a a da će im prilikom vraćanja duga nadoknaditi kamatu koju gube zato što novac dat njemu nisu položili na štednju u banci.
„Stoga smo se dogovorili da tuženi plaćaju naknadu za korišćenje novca u visini prosečne bankarske kamate koju tužioci gube jer ne drže novac u banci, u visini od dva odsto mesečno“ – kaže se u tužbi.


VESNA PETROVIĆ
NADAM SE PRIJATELjSKOM DOGOVORU

– Novac sam Kostakijevu pozajmila iz krajnje prijateljskih motiva i bez ikakvog interesa. Sada ne bih o detaljima, jer očekujem da će nadežni organi sve utvrditi. Sam Kostakijev je predložio da mi nadoknadi troškove i gubitke, obzirom da sam novac koji sam mu pozajmila podigla sa oročene devizne štednje iz banke. Ja se, na kraju, nadam da ćemo se sa Kostakijevim prijateljski dogovoriti i da će nam on vratiti novac

BRANISLAV KOSTAKIJEV
KO STE VI?

U telefonskom razgovoru Branislav Kostakijev nam je obrazložio detalje njegovog sudskog zahteva i, obzirom da je bio u Nišu gde mu se otac leči u bolnici, dozvolio da navode iz tog zahteva interpretiramo kao njegove citate. Međutim, sutradan, pred samo zaključenje ovog broja Vranjskih (sreda, 10. mart), kada smo gospođi Petrović predočili zahtev za istragu, ova je pozvala Kostakijeva i pitala ga o čemu se zapravo radi. U krajnje šizofrenoj situaciji, ovaj joj je rekao da nikada nije razgovarao ni sa kim iz naših novina. Onda je zatražio da čuje i vašeg novinara koga je, kao da se upravo spustio sa neke veoma udaljene planete, obavestio da sa njim nikada nije razgovarao, da ništa nije izjavljivao i tome slično.
– Ko ste vi? Kada smo razgovarali? Ja nikada sa vama nisam razgovarao! Kakva dokumentacija iz suda?
Onda je zapretio da tekst ne smemo da objavimo, jer će nas u protivnom tužiti


GLAS NARODA
KO SE U VRANjU BAVI ZELENAŠENjEM?

Olgica Stojanović (19), učenica :
– To niko pouzdano ne zna.
Sanja Petrov (18), učenica :
– Svako ko je u mogućnosti.
Saša Nastić (21), student :
– Bankari su najveći zelenaši.
Anđela Spasić (19), učenica :
– Ljudi bez morala.
Miroslav Petrović (56), penzioner :
– Obično su to ljudi na koje se najmanje sumnja.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar