Književna zajednica bez budžetskih paraKnjiževna zajednica bez budžetskih para

Sredstva iz budžeta (republike, grada ili opštine) mogu se dati direktno po finansijskom planu samo javnim institucijama, a privatnim preduzećima ili udruženjima građana ona se mogu dodeliti samo i jedino nakon sprovedene konkursne procedure

Novi Zakon o kulturi kojim će nakon sedamnaest godina ta oblast biti sistemski uređena, stupio je na snagu 10. marta. To daje šansu lokalnoj samoupravi da konačno neutrališe jedno od svojih najosetljivijih mesta – finansiranje iz budžeta udruženja građana kojima se dodeljuju milioni, poput recimo Književne zajednice „Borisav Stanković“. Naime, kako ovaj zakon propisuje, od sada će se iz budžeta finansirati samo ona udruženja koja budu proglašena za reprezentativna (a o tome odlučuje republički ministar za kulturu), a sva ostala udruženja građana, bez obzira na oblast kojom se bave, finansiraće se onako kako to određuje Zakon o udruženjima građana, koji je stupio na snagu jula 2009. godine, dakle samo pošto im se odobre prethodno jasno definisani i obrazloženi projekti.

DALjE NEĆEŠ MOĆI

Građanima Vranja godinama unazad vređana je inteligencija od strane Miroslava Cere Mihailovića, urednika KZ „Borisav Stanković“ i njegovog otvorenog zaštitnika, gradonačelnika Miroljuba Stojčića, koji bez ikakve skupštinske odluke potpisuju krajnje sumnjive ugovore o finansiranju KZ. Sve to podržava Zoran Antić, zamenik predsednika iste te skupštine, govoreći da se radi o udruženju građana „od opšteg interesa za lokalnu zajendicu“ i nekakvim „zahtevskim finansiranjem“. Međutim, ministar kulture Nebojša BRADIĆ vrlo jasno obrazlaže način budućeg finansiranja udruženja građana:
– Sredstva iz budžeta (republike, grada ili opštine) mogu se dati direktno po finansijskom planu samo javnim institucijama, a privatnim preduzećima ili udruženjima građana ona se mogu dodeliti samo i jedino nakon sprovedene konkursne procedure. Protokolom o saradnji sa nekima od njih može se precizirati oblik i obim saradnje na rok od nekoliko godina, ali su oni dužni da svake godine dostave plan troškova i da im se po kome će im se isplatiti sredstva. Protokol bi bio neka vrsta davanja prioriteta, ali ne apsolutnog – otvoren je BRADIĆ.
Bradić je dodao da član 77. novog Zakona o kulturi predviđa mogućnost da lokalna samouprava, u ovom slučaju grad Vranje, može sufinasirati tekuće rashode i izdatke ustanova i udruženja građana koje se ne finansiraju redovno iz njihovih budžeta, samo ako svojim programima trajnije zadovoljavaju kulturne potrebe građana ali su one dužne, po članu 78, da ispune jednu veoma važnu stavku, a to je podnošenje finansijskih izveštaja.
– U roku od 15 dana po završetku programa odnosno projekta za koji su dodeljena budžetska sredstva, a najkasnije do kraja tekuće godine, ustanove ili udruženja građana su dužna da podnesu izveštaj o realizaciji tih kulturnih programa i projekata i dostave dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava organu koji je odobrio sredstva za finansiranje njihovih programa i projekata – sasvim je konkretan ministar Bradić.
Iako gradonačelnik Stojčić tvrdi da KZ redovno podnosi finansijske izveštaje, sve dok javnost sa njima ne bude upoznata smatraće se da to nije tako, ili da ih podnosi, ali samo Stojčiću! Ako nije tako, šta gradonačelnika sprečava da ih vide i građani Vranja, od čijih para Mihailović organizuje već 44. Borinu nedelju po redu.

BABO I STRIČEVI

Interesantno je i stanovište Zorana Antića, koji po potrebi brani ili napada Mihailovića. Naime, KZ je, po njemu, u jednom trenutku „udruženju građana od opšteg interesa za lokalnu zajendicu“, a već u narednom nešto dijametralno suprotno.
– Iako se iz budžeta grada za rad NVO godišnje izdvaja preko 130 miliona dinara, grad Vranje ne finasira taj sektor, već samo određena udruženja građana, a među njima i KZ „Borisav Stanković“. Zakon o udruženjima građana jasno definiše da grad može da ih finansira, ali samo na osnovu projekata – kaže Zoran ANTIĆ i dodaje da je grad Vranje ovom udruženju samo dodelio organizovanje jedne manifestacije – Borine nedelje, što znači da se oni bave takozvanim poverenim poslovima.
A da ne bismo i dalje nagađali postoje li uopšte „udruženju građana od opšteg interesa za lokalnu zajendicu“ i ako postoje ko im daje taj status, zamolili smo za pojašnjenje Predraga Cvetičanina, sociologa kulture koji se godinama bavi udruženjima građana, koji kaže da po novom Zakonu možemo govoriti samo o reprezentativnim udruženjima.
– Ukoliko u jednoj kulturnoj delatnosti postoji više registrovanih udruženja, status reprezentativnog udruženja, a na predlog Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi Republike Srbije, rešenjem utvrđuje ministar. U jednoj kulturnoj delatnosti status reprezenativnog udruženja u kulturi mogu imati najviše dva udruženja. Što se tiče finansiranja udruženja građana, to je moguće isklučivo po Zakonu o udruženjima građana – kaže CVETIČANIN.
Znači, više ni Stojčić, ni Antić, niti bilo ko drugi neće moći da određuje zaslužne i manje zaslužne i velikodušno im davati milione iz gradske kase. Ista ta udruženja mogu, kaže Zakon o kulturi, i izgubiti dodeljeni im status ako prestanu da ispunjavaju uslove potrebne za sticanje reprezentativnosti utvrđene propisom iz člana 56. stav 4. ovog zakona. Stvar je jasna da jasnija ne može biti.
A da se KZ „Borisav Stanković“ i udruženja koja posluju na sličan netransparenatan način ne bi ponovo „grebala“ o gradsku kasu kačeći se, ovoga puta na stavku na sufinansiranje, u stavu 1. člana 77. jasno piše da ako hoće da budu sufinansirana moraju podneti poseban zahtev, izveštaj o petogodišnjem radu i strateški razvojni plan za narednih pet godina (u ovom slučaju gradu Vranju). Visina sredstava za sufinasiranje tekućih rashoda i izdataka ustanova i udruženja građana ne može premašiti iznos od 45 posto od ukupnih tekućih rashoda i izdataka ustanove kulture.
Pomoćnik gradonačelnika za budžet i finasije Dragan Spirić ističe da u odluci o budžetu za 2010. godini postoji konto „481″, koji se zove – dotacije nevladinim organizacijama – sa koga se dotiraju sredstva za neka udruženja građana, a ne za ceo nevladin sektor, te da se radi o jedinstvenoj budžetskoj klasifikaciji za sve javne prihode.
– Grad finansira pedesetak udruženja građana, među kojima i KZ, na šta i dalje ima pravo ali, po Zakonu o udruženjima građana, od sada samo kroz projekte na konkursima koje grad raspiše – zaključuje SPIRIĆ.
Novi zakoni su tu, a da li će neko konačno početi da ih primenjuje ali i da odgovara za njihovo nesprovođenje i besramno arčenje budžetskih para, ostaje da se vidi.


NAJVAŽNIJE U NOVOM ZAKONU

Neke od najvažnijih tačaka novog Zakona o kulturi su formiranje Nacionalnog saveta za kulturu, definisanje opšteg nacionalnog interesa u toj oblasti, poboljšanje socijalnog položaja samostalnih umetnika, biranje direktora ustanova kulture na konkursima (na period od četiri godine uz periodičnu procenu rezultata njihovog rada) i jasnije definisanje uloge upravnih odbora u ustanovama kulture. Precizno su definisani ustanove i manifestacije od posebnog značaja za srpsku kulturu i njihovo finansiranje, rad fondova za kulturu i način privatizacije kulturnih ustanova. Neki od ključnih elemenata novog Zakona o kulturi su sprečavanje cenzure u stvaralaštvu i precizno definisanje kulturnih delatnosti (zaštita kulturnog nasleđa, izdavaštvo i književnost, muzika, kinematografija, vizuelne umetnosti). Propisano je i da najmanje jednom godišnje ministarstvo kulture, lokalna samouprava i fondovi za kulturu raspisuju javne konkurse radi prikupljanja predloga za finansiranje po projektima.


ZORAN NAJDIĆ
NIŠTA NE ZNAM O 44. BORINOJ NEDELjI

Desetak dana pred početak ovogodišnje Borine nedelje lokalni ministar za kulturu Zoran Najdić ne zna ni kakav je program manifestacije niti koliko ona košta.
– Još pre mesec dana sam tražio od Mihailovića da dostavi podatke o broju učesnika, neophodnim finansijskim sredstvima i program manifestacije, ali on je sve to ignorisao očigledno ohrabren potezima gradonačelnika Stojčića koji ga javno štiti, tako da nisam upućen koliko košta 44. Borina nedelja – kaže on.
Zoran Najdić ističe da ne razume autističnost i neodgovornost istaknutih gradskih čelnika, tvrdeći da se građani Vranja već i bukvalno tretiraju kao budale, što je nedopostivo, i dodaje:
– Očigledno je da Mihailović uživa podršku određenih političkih krugova u trenutku kada su o nepravilnostima oko ugovora potpisanog između njega i Stojčića 2004. informisani baš svi. Donošenjem odluke o budžetu za 2010. godinu, gde je izričito predviđeno da se sredstva za sufinansiranje udruženja građana u oblasti kulture može vršiti samo na osnovu javnog konkursa, ovaj ugovor je faktički stavljen van snage. Za DS je potpuno neprihvatljiv i nezakonit dosadašnji način finansiranja KZ. Jednostavno je nemoguće da bilo koje udruženje bude decenijama finansirano parama poreskih obveznika kao da je javno preduzeće, a da grad nema nikakvih nadležnosti nad njim – zaključuje Najdić.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar