Margarin umesto maslacaMargarin umesto maslaca

U raspodeli budžeta, lokalna vlast je procenila da kultura u Vranju vredi 106.150.000 dinara. Ne vredi ni toliko, poručuju s druge strane rukovodioci ustanova kulture, jer je za programske aktivnoosti predviđeno svega 17.070.494 dinara. Ostatak je namenjen za plate

Iako Nebojša Bradić, republički ministar za kulturu, nedavno reče da će u kulturi biti para za maslac, ali ne i za kavijar, u Vranju nema ni za margarin! Kultura u Vranju u uslovima ekonomske krize vredi 106.150.000.00 izračunala je lokalna vlast. Od te sume 90.780.000 dinara odlazi na plate i programske aktivnostim, ali kada uđete malo dublje u računicu vidi se da na plate otpada najveći deo od 73.709.506, tako da za programske aktivnosti ostaje svega 17.070.494 dinara. Ostatak do 106 i kusur miliona odlazi na stavke kao što su održavanje, nabavka materijala i slično, tako da imamo još jedan paradoks: „Materijalni troškovi i ostale stavke“ vrede 15.370.000, dakle samo nešto manje nego što je planirano za programske aktivnosti

(NE)REALNE RAČUNICE

Lokalni ministar za kulturu Zoran Najdić, ovakvo stanje objašnjava pre svega velikim dugovanjima koje je izvestan broj ustanova iskazao na kraju 2009. godine (Narodni muzej 650.000, Biblioteka 1.000.000, Pozorište 5.500.000 itd.). On se istovremeno, na neki način, distancira od problema transfera novca prema korisnicima.
– Teško je reći da li je bilo redovnog prebacivanja novca ustanovama kulture, ali ono što je bitno to je da je izvršenje budžeta prema ustanovama kulture u 2009. godini u dobroj meri bilo uravnoteženo, s obzirom na to da je finansijska situacija bila jako teška. Napominjem da je upravo iz tih razloga prošle godine otkazana manifestacija „Stari dani“ i to je bio zalog uspešnog realizovanja svih planiranih programa ustanova kulture – kaže Najdić.
Uprkos tome što ministar tvrdi da je najvažnije da je izvršenje budžeta bilo dobro, ostaje pitanje nad pitanjima: da li ovdašnje ustanove kulture arče novac ili im se on uopšte i ne prebacuje, pa i ne mogu da ga arče?! Preživljavanje, koje je u nekim institucijama već mera stvari, posledica je utemeljenog uverenja, da institucija postoji prevashodno zbog onih koji su u njoj zaposleni, odnosno zbog njihovih prinadležnosti, a ne zbog misije koju treba da obavlja. Kad smo već kod plata, novi Zakon o kulturi predviđa da će ih grad obezbeđivati samo ustanovama čiji je osnivač, ali ne i udruženjima građana. Ona će se finansirati samo projektno i nikako drugačije, a o tome da plate dobijaju iz budžeta nema ni govora. Za sada ubedljivo najveću platu ima upravo jedan NVO korisnik, Miroslav Cera Mihailović (64.986.79 dinara), urednik Književne zajednice, a najmanju Goran Stanković (41.655.32), upravnik galerije NU.

PROJEKTNO FINANSIRANjE

Što se tiče trošenja budžetskog novca, tu ne ulaze NVO „od posebnog značaja“, kako ih nazvaše gradski SPS oci, Književna zajednica i Škola animiranog filma (ŠAF) koje bez obzira što su sto odsto na budžetu, nikome ne podnose finansijske izveštaje o svom poslovanju, tako da znamo samo koliko su dobili prilikom raspodele para, ali ne i kako su i na šta taj novac potrošili. Valjda će već od narednog meseca, kada stupa na snagu novi Zakon o kulturi, donešen posle punih 17 godina, ovim bahatlijama doći kraj. Naime, jedna od najznačajnijih stavki ovog zakona je upravo i novi način finansiranja koje će se vršiti na osnovu konkursa za projekte koje ustanove kulture nameravaju da ostvare.
– Što se tiče sponzora, značajna finansijska sredstva uspeo je da obezbedi samo direktor Pozorišta. Skrenuo bih pažnju i da treba iskoristiti mogućnost partnerstva sa gradovima i opštinama u susedstvu jer je na taj način moguće obezbediti pristup fondovima EU. Neke ustanove kulture su za 2010. godinu konkurisale projektima kod Ministarstva kulture, i to: Arhiv i Pozorište sa po pet, Muzej (arheologija) sa tri, a NVO Književna zajednica i NVO ŠAF sa po jednim, za Borinu nedelju i IDRAF – iznosi Najdić.
Svetlost u tunelu kulture prema očekivanju čelnika nadležnog ministarstva obećava novi Zakon o kulturi, koji će definisati javni interes u kulturi, omogućiti da se nekim drugim zakonima koji iz njega proizilaze posebno zaštite i razvijaju pojedine kulturne oblasti, podstakne kreativnost i utemelje uslovi koji će omogućiti da kultura umesto mrtvog kapitala i trošadžije bužeta, postane izvor budžetskih prihoda i razvojni resurs.


DOBAR PRIMER
Novosađani su, a idući u susret novom Zakonu o kulturi koji stupa na snagu u martu mesecu, već transformisali način finansiranja „Sterijinog pozorja“, a sa budžeta skidaju udruženja građana „Zmajeve dečje igre“, „Brankovo kolo“, „Egzit“, „Muzičku omladinu Novog Sada“ i još neka koja su za svoje programe dobijala novac tokom cele godine. Oni će se pridružiti onima čija je delatnost i ranije pomagana ali putem konkurisanja za projekte.

PLANIRANO I PREBAČENO
U realnom životu, međutim, to izgleda još malo drugačije jer je jedno koliko je novca planirano, a koliko je ustanovama prebačeno. A ti podaci su sledeći: Biblioteka – planirano 190.000, prebačeno 20.000 dinara, Pozorište – planirano 1.138.350,00, prebačeno 100.000 dinara, Narodni muzej – planirano 800.000, prebačeno 0 dinara, Narodni univerzitet – planirano 650.000, prebačeno 450.000 dinara, Omladinski savez – planirano 800.000 prebačeno 183.000 dinara, Istorijski arhiv – ne dobija novac za programske aktivnosti iz lokalnog budžeta jer je ustanova okružnog tipa, pa iz svake opštine Pčinjskog okruga dobija određeni procenat za tu svrhu.


Naziv ustanove , broj zaposlenih, plate i doprinosi

Pozorište „Bora Stanković“

23

15.528.604

Narodni muzej
12
8.333.651

Istorijski arhiv“31 januar“
22
13.403.137

Narodni univerzitet
11
6.850.733

Biblioteka „Bora Stanković“
28
18.127.155

Književna zajednica
2
2.100.000

ŠAF
5
3.522.098

Omladinski Savez
11
5.844.128

Ukupno:
114
73.709.506


PLATE RUKOVODILACA U USTANOVAMA KULTURE

NVO Književna zajednica – Miroslav Cera Mihailović 64.986.79
NVO ŠAF – Miroslav Simonović 57.113.83
Omladinski savez – Srđan Jovanović 54.527.42
Narodni univerzitet – Nebojša Veličković 53.556.84
Istorijski arhiv – Suzana Petrović 53.264.92
Biblioteka – Danijela Djorđević 52.571.04
Narodni muzej – Slađan Ivanović 51.982.69
Pozorište – Nebojša Cvetković 51.782.81
Galerija NM – Snežana Radivojević 49.252.08
Galerija NU – Goran Stanković 41.655.32

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar