Lex specialis za KanačkogLex specialis za Kanačkog

Iako je prilikom izbora članova organa SLFS obavezno da postoji više kandidata, Slaviša Kanački izabran je kao jedini. U sindikatu podsećaju da je izbor bio vanredan, jer je reč o situaciji koju Statut ne poznaje

Anesteziolog dr Slaviša KANAČKI je pre petnaestak dana izabran za predsednika Izvršnog odbora Osnovne organizacije Sindikata lekara i farmaceuta Srbije (SLFS), reprezentativne sindikalne organizacije sa oko 350 članova na području koje pokriva Zdravstveni centar Vranje. Iako je za njega po delegatskom principu glasao 71 od ukupno 72 delegata (predstavnika gotovo svih odeljenja ZC, Doma zdravlja i pripadajućih zdravstvenih službi u okrugu), lekar koji se obratio „Vranjskim“ (generalije poznate redakciji), osporava ovakvu odluku nazivajući je nestatutarnom.
– Iako je Kanački dobio gotovo stoprocentnu podršku prilikom glasanja, još se nekoliko kolega, čak i članova ovdašnjeg IO SLFS, usprotivilo načinu izbora nakon saznanja da je u proceduri koja je prethodila glasanju prekršen statut SLFS. Naime, Kanački je bio jedini prijavljeni kandidat za ovu poziciju, kao aktuelni v.d. u tom trenutku, uprkos činjenici da važeći Statut ovog sindikata u odeljku „izborni principi i odlučivanje“ propisuje da je, citiram, „na kandidatskoj listi za izbor članova organa SLFS obavezno da postoji više kandidata nego što se bira“. Sada kada je sve okončano IO se poziva na odredbu ranijeg statuta SLFS koji je prestao da važi 2006. godine, a u kome je stajalo samo da je „poželjno“ da ima više kandidata – tvrdi anonimni izvor „Vranjskih“.
Doktor Kanački, pak, ukazuje da u važećem statutu jasno stoji da osnovna organizacija (OO su isturene sindikalne organizacije SLFS po zdravstvenim centrima u državi, p.a.) bira predsednika i to na Skupštini OO.
– To se u slučaju mog izbora i desilo. Kada je reč o odredbi „o obaveznosti više kandidata“, ona se, koliko znam, odnosi na izbore u centrali – objašnjava Kanački.

OBAVEZNO ILI POŽELjNO

Bivši predsednik, a sadašnji član IO SLFS u ZC Vranje, transfuziolog dr Dušan JOVANOVIĆ, na pomen da ima onih koji govore o „nestatutarnosti“ izbora Kanačkog odgovara ovako:
– To je samo delimično tačno. Naime, Kanački je već bio vršilac dužnosti predsednika IO nakon što je dr Mladen Kostić u maju 2009. podneo ostavku na predsedničko mesto. Ovim izborima praktično je izvršeno njegovo „prevođenje“ iz v.d stanja na funkciju predsednika, putem neke vrste lex specialis-a, ako se tako može reći – objašnjava Jovanović.
On precizira da je sastav IO ostao isti, a da će Kanački, zapravo, biti njegov predsednik do narednog redovnog izbora, odnosno do kraja trajanja mandata predsednika koji je započet izborom dr Kostića na tu funkciju. Jovanović dodaje da je i sam bio član Statutarne komisije centrale sindikata koja je pisala aktuelni Statut SLFS, te da taj dokument ima i svoje mane. Jedna od njih je činjenica da ne predviđa vanrednu proceduru izbora naslednika predsednika OO sindikata koji podnese ostavku, kao što je to bilo u ovom slučaju. Zato će uskoro Statut, po njegovim rečima, dobiti izvesne „izmene i dopune“.
Istovremeno, stavovi Kanačkog i Jovanovića po pitanju procedure koja je prethodila ovom izboru su identični.
– Konkurs je za sve potencijalne kandidate bio otvoren deset dana – detaljnije će Kanački – tačnije od 21. do 31. decembra. Zaista ne znam zašto se niko osim mene na taj konkurs nije javio. Upravo smo i insistirali na demokratičnosti celog postupka jer su mi u oktobru pojedinci spočitavali da neću da raspišem izbore.
Posle novogodišnjih praznika i zatvaranja konkursa sazvana je sednica IO.
– Lično sam bio protiv da budem jedini kandidat – ubeđuje nas Kanački.
Izvršni odbor je, međutim, insistirao da se i sa jednim kandidatom ide na glasanje na redovnoj godišnjoj skupštini OO SLFS.
– Prema tumačenju pravnog savetnika iz centrale u Beogradu, čak ni na to nismo bili obavezni. Mogli smo da i bez izbora „prevedemo“ Kanačkog za predsednika. Mi smo, ipak, odluku sa IO prezentovali na početku skupštine, dakle, pre glasanja – navodi Jovanović.
On kaže da je postojao je kvorum sa 52 prisutna od 68 prijavljenih delegata, plus 20 članova sindikata s pravom glasa, dakle ukupno 72 delegata.
– Skupština je jednoglasno verifikovala naš stav da se izjašnjava o jednom kandidatu za predsednika – ukazuje Jovanović.
– Moj uslov bio je da glasanje bude tajno, po sistemu „za“ i „protiv“, kako ne bi posle ispalo da sam ja izabran bez realne podrške ili bilo kakvom vrstom pritiska – kaže Kanački.

ZA I PROTIV

– Kanački i nije mogao da se povuče – dodaje Jovanović – jer varijanta važećeg Statuta ne predviđa ostavku predsednika. Uz to, v.d. stanje nije samo po sebi bilo dobro. Može ukazivati na nekakvu krizu sindikata, a mi realno nismo u krizi.
Dr Mladen KOSTIĆ, predsednik SLFS koji je napustio tu poziciju iz ličnih razloga, kaže da nije u toku sa zbivanjima u ovom sindikatu.
– Znam samo da se niko osim Kanačkog nije javio na konkurs. Nemojte me pitati da komentarišem bilo šta – bio je kratak Kostić.
Međutim, iz reakcije člana IO SLFS, ginekologa dr Dušana STOJKOVIĆA, kao i rečenice „ma, uopšte me to ne interesuje“, da se naslutiti određena vrsta nezadovoljstva načinom izbora predsednika tog tela. Naš razgovor s njim tekao je ovako:
– Smatrate li da je izbor gospodina Kanačkog regularan?
– Pa, ne znam… Sigurno je regularan čim je izabran.
– A da li je po vašem mišljenju regularan?
– Ja sam svoje mišljenje izneo tada i ništa me više ne interesuje – zaključuje Stojković.
Pomirljiviji je, ali ipak sa izvesnim dilemama, drugi član IO SLFS, dr Nebojša STOŠIĆ, kolega Kanačkog sa Anesteziologije.
– Posle skupštine sam obavešten da u stvari postoje dva statuta i da je, navodno, primenjen stari, jer važeći zahteva više kandidata prilikom izbora. Mi za taj podatak nismo znali. Ukoliko se uverim da je to tačno, predočiću informaciju IO i onda ćemo videti šta dalje – kaže Stošić.
Ni on, kao ni naši prethodni sagovornici, nema objašnjenja zašto se na konkurs nije javilo više kandidata.
– I sam sam pokušao da animiram neke kolege da konkurišu. To je, istine radi, činio i sam Kanački, ali su oni koji su obećavali izgleda odustali. Uvek je dobro da ima više kandidata – mišljenja je Stošić.
Samo da podsetimo. Prilkom izbora Mladena Kostića, prethodnika Slaviše Kanačkog, pored njega su konkurisala još dva kandidata. Zašto ovoga puta nije bilo tako, možemo samo nagađati. Ili je jedinstvo toliko da je SLFS-ovcima u Vranju sasvim svejedno ko će ih predvoditi, ili zainteresovanost za sindikalnu borbu jenjava, pa je sve manje spremnih da se žrtvuju za kolege, istovremeno se zamerajući direktoru. Treća solucija je da nekome, a lako je pretpostaviti kome, odgovara da žar sindikalne borbe u ZC slabi.
– I onako SLFS više ne grmi na direktora kao nekada. Iz rukovodstva se, pak, vrši sve veći pritisak, posebno na mlade doktore, da se ne učlanjuju u tu sindikalnu organizaciju, kao i na neke sadašnje članove da se iščlane – tvrdi naš izvor s početka teksta.
Na kraju krajeva i sam Kanački kaže da sindikat nije neprijatelj direktoru, već konstruktivna opozicija koja na civilizovan način želi do ostvarenja svojih prava. Drugi se lekari, pak, pitaju – hoće li to i direktor?!


BITNA JE IDEJA, A NE KANAČKI
Kanački naglašava da njegovi motivi motivi za sindikalno angažovanje na čelu IO nisu lične prirode.
– Moja jedina namera je da zastupam interese zaposlenih i pomognem im da ostvare svoja prava. Ti ljudi koji su na skupštini glasali, došli su i glasali za ideju, ne za Slavišu Kanačkog.

SLAVIŠA KANAČKI
NISAM ZAPOSLIO SUPRUGU U ZC

Novoizabrani predsednik IO SLFS ZC Vranje kaže da mu je početkom decembra spočitavano da je posredovao u zapošljavanju supruge Bebe Kanački na mesto PR-a ZC Vranje.
– Nekome je očigledno smetalo da moja supruga zarađuje parče hleba, pa je podigao prašinu. Izneo sam to na IO sindikata, osećajući neku vrstu neprijatnosti. Međutim, rekli su mi – „ne budi smešan, to nema blage veze“. Takva informacija nije smetala ni da sedamdesetoro delegata meni da poverenje na skupštini SFLS. Uostalom, nije moja supruga zaposlena po političkoj liniji, ni na osnovu ličnih veza. Sa direktorom ZC sam u čisto poslovnom odnosu – tvrdi Kanački.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar