Uzor profesionalizma u Vojsci SrbijeUzor profesionalizma u Vojsci Srbije

Baza u punoj meri negira mit o takozvanom „srpskom militarizmu“, a pothranjuje novu viziju vojske, kao nezaobilazne u procesu integracija, te bezbednosne i ekonomske stabilnosti na području na kome delujeOnome, koji je poput vašeg izveštača, služio vojsku, tadašnju JNA, pre kojih 25-30 godina, u nekakvim bivšim austrijskim kasarnama, nedavno otvorena baza „Jug“ Vojske Srbije nadomak Bujanovca, na prvi pogled će se učiniti nestvarno, kao da ste se najednom našli u kakvom visokobudžetnom američkom filmu na temu vojske. Sve je tu novo, sređeno, skockano, i već na prvi pogled se vidi da vlada atmosfera rada, discipline i ozbiljnog izvršavanja zadataka koje je pred jedinicu smeštenu u bazi postavilo društvo.
Baza „Jug“, izgrađena na brdu Cepotina, što je bilo i njeno radno ime pre otvaranja, smeštena je na krajnjem jugu Srbije, pet kilometara od centra Bujanovca, nadomak administrativne linije sa KiM i granice sa Makedonijom, usred Kopnene zone bezbednosti, što njene zadatke čini veoma delikatnim za bezbednost ovog višenacionalnog područja, u daljoj i bližoj prošlosti opterećenog etničkim sukobima i nesporazumima, kao i ekonomskom zaostalošću; zbog toga je značaj baze „Jug“, otvorene 23. novembra 2009. godine nemerljiv, ne samo u bezbednosnom, već i u ekonomskom smislu.

OBOSTRANA SARADNjA

U bazu „Jug“ stižemo, po tankom snegu, upravo u vreme jutarnje smotre i postrojavanja jedinica. Prvi utisak je impresivan; prvo, sama baza, nova, moderna, i na sred piste postrojene jedinice u savršenom poretku, kao šahovske figure pre početka partije. Diže se državna zastava, čita dnevna zapovest, i jedinice se u savršenom redu razilaze na svoje zadatke. Nas prima ljubazni domaćin, zamenik komandanta baze, potpukovnik Budimir Pešić. Uz jutarnju kafu, počinje da se sklapa kompletna priča o bazi „Jug“.
-Osnovni zadatak bataljona na bazi – kaže Pešić – je da, pored redovnih dužnosti, obezbeđuje i administrativnu liniju sa KiM, u dužini oko 60 kilometara. Takođe, bataljon kontroliše i Kopnenu zonu bezbednosti, površine oko 250 kvadratnih kilometara.
Ono što ovu jedinicu čini posebnom u odnosu na druge pešadijske jedinice VS, to je da je bataljon u celini profesionalnog sastava, nema vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka, već su svi oficiri, podoficiri, vojnici i civilna lica u stalnom, profesionalnom odnosu u VS.
-Naš bataljon je – nastavlja Pešić – jedina jedinica Kopnene vojske sa punim profesionalnim sastavom, i ovakvim uslovima života i rada, to još uvek imaju samo specijalne jedinice VS. Što se tiče same baze „Jug“, ona je infrastrukturno veoma razvijena; raspolaže objektima za smeštaj ljudstva, zidanog tipa, u svakoj vojničkoj spavaonici smeštena su po četiri profesionalna vojnika, i svaka soba ima svoje kupatilo i WC. Tu su i objekti za logističku podršku: radionice za pregled i održavanje sredstava, kuhinjsko-trpezarijski blok, magacini, ambulante, poligoni za realizaciju fizičkog vežbanja i sportskih aktivnosti, kao i poligon za obuku. U planu je da se u toku ove godine izgradi i sportska sala i vojnički klub, što će znatno podići nivo kulturno-zabavnog života u bazi, mada smo i do sada imali programe takvog tipa, poput gostovanja kulturno-umetničkih društava. Kako više nema onoga što stariji pamte, čuvene moralno-političke nastave, jer je VS depolitizovana, to se više vremena posvećuje fizičkoj pripremi vojnika u bazi, putem sportskih aktivnosti i svakodnevnog vežbanja na poligonu.
Izgradnja baze „Jug“ izazvala je izvesno podozrenje kod kosovske albanske političke elite, ali i kod pojedinih lokalnih albanskih političkih lidera.
-Politika je politika – kaže Pešić – ali nas to ne interesuje. Nama je važno da su odnosi sa lokalnim stanovništvom veoma korektni, saradnja je obostrana; pripadnici bataljona su u više navrata pružali pomoć okolnom stanovništvu, prvenstveno u Kopnenoj zoni bezbednosti, a to se ogledalo u pružanju medicinske pomoći, izgradnji i održavanju puteva, snabdevanju vodom okolnih sela u vreme sušnih perioda, i pružanju pomoći u kriznim situacijama, kao što su požari ili elementarne nepogode.

NAJVIŠI STANDARDI

Ljubazni domaćin, potpukovnik Pešić, vodi nas u obilazak baze. Vojnici na krugu vredno rade svako na svom zaduženju. U razgovoru sa njima, utisak je nedvosmislen – svi su prezadovoljni svojim statusom i uslovima života i rada u bazi. I to nije ništa čudno, kada se prisete hronologije muka i nevolja kroz koje su prošli, dok bataljon nije stacioniran u bazi „Jug“. Naime, ova jedinica je od 1992. prošla pravu golgotu; posle povlačenja JNA iz Makedonije, smešteni su u Bujanovcu, u napuštenoj školi. Posle oružanih sukoba 2000. i 2001. godine, i ulaska Združenih snaga bezbednosti u KZB, pojedini albanski politički lideri zahtevali su od državnog rukovodstva da vojska napusti grad; to im je uslišeno, pa je vojska napustila Bujanovac i smeštena u zakupljenom prostoru napuštene fabričke hale „Zastave“ nadomak sela Levosoja, gde nije bilo najosnovnijih uslova za život i rad.
-Nije bilo – kaže Pešić – grejanja, učionica, kancelarija, spavaonice i restoran smo morali da improvizujemo, nije bilo uslova za obuku, nisi imao mesta da vojsci komanduješ „lezi, gotovs“.
Sve se promenilo sa otvaranjem baze „Jug“, pa ni ne čude pohvale vojnika na njen račun:
-Otkako sam prešao ovde – kaže razvodnik Dimitrije Cvetković, inženjerac – prezadovoljan sam. Uslovi su odlični, a ako se pojavi neki problem sa zdravljem, tu je lekarska ambulanta, zubarska ordinacija, laboratorija.
Desetar Dragan Vukadinović, takođe inženjerac, podržava kolegu:
-Sve je na visokom nivou, počev od grejanja, preko ishrane, smeštaja, lične higijene.
-Nadovezao bih se na kolege – kaže razvodnik Miloš Micković, pešadinac – u smislu sportskih aktivnosti. Uslovi na bazi za bavljenje sportom, sticanje fizičke kondicije, razvoj snage i izdržljivosti su izvanredni, a biće još bolji. Imamo atletsku stazu, igralište za male sportove, teren za veliki fudbal.
-U blizini baze – kaže razvodnik Aleksandar Stanković, izviđač – nalazi se poligon, koji omogućava uspešnu realizaciju obuke izviđača, što je veoma važno za nas; pokrivamo veliki teren, i moramo da budemo spremni u svakom pogledu.
Jednoglasno se slažu oko pratećih uslova za rad – platama su zadovoljni, put do baze i natrag im je obezbeđen, osigurani su socijalno, zdravstveno i penziono. Kao što i priliči profesionalcima, imaju svoje radno vreme, po rasporedu, posle toga raspolažu kao civili svojim slobodnim vremenom.
Spavaonice u bazi „Jug“ su na hotelskom nivou – četiri kreveta, kupatilo, WC, poseban plakar za svakog vojnika za odlaganje stvari. Kuhinja blista, kuvari u belim uniformama, sa karakterističnim kapama, spremaju ručak za vojnike, koji će posle zanimanja doći u vojnički restoran, koji pleni urednošću i čistoćom, da obeduju.
O zdravlju pripadnika baze „Jug“ vodi se izuzetna briga. U stomatološkoj ordinaciji radi kapetan dr spec. stomatologije Katarina Jovanović:
-Stomatološka ordinacija je opremljena najsavremenijom opremom, po standardima svetskih armija. Bazirana je na zbrinjavanju svih vojnih osiguranika, onih koji ovde rade, ali i onih koji su na terenu na ovom području. Dosta se radi i na preventivi, ali je suštinski koncept stomatološko zbrinjavanje primereno vojničkoj populaciji koja radi u otežanim uslovima.
Njen kolega, kapetan dr Ivan Miljković, lekar u ambulanti u bazi, nadovezuje se:
-Lekarska ambulanta je opremljena najmodernijim madicinskim materijalima za pružanje prve pomoći, specijalno za zbrinjavanje povređenih i obolelih pripadnika jedinice na bazi „Jug“. U sklopu ambulante su i dve bolesničke sobe za stacionarno lečenje. Imamo dve ordinacije, dva lekara opšte prakse, previjalište, stomatologiju i laboratoriju, izuzetno opremljene i medicinskim materijalom i aparaturom.
Baza „Jug“, dakle, na osnovu svega viđenog i još planiranog, trebalo bi da predstavlja svojevrsni „pelcer“ kako će u bliskoj budućnosti izgledati profesionalna Vojska Srbije, po najvišim svetskim armijskim standardima. Ona u punoj meri negira mit o takozvanom „srpskom militarizmu“, a pothranjuje novu viziju vojske, kao nezaobilazne u procesu integracija, te bezbednosne i ekonomske stabilnosti na području na kome deluje.


Brigadni general Milosav Simović, komandant 4. brigade Kopnene vojske
MIR I BEZBEDNOST

-Spekuliše se da je lokalno albansko stanovništvo protiv baze „Jug“, što ni u kom slučaju nije tačno. U javnosti se stvara pogrešna slika, zahvaljujući pojedinim albanskim političkim liderima sa juga Srbije. Običan Albanac nema pojma gde je baza „Jug“, njega interesuje bolji standard i miran život, a baza aktivno učestvuje u tome.
-Preko 200 lokalnih Albanaca učestvovalo je u građevinskim radovima na bazi „Jug“, što praktično znači da je isto toliko porodica imalo obezbeđenu egzistenciju zahvaljujući bazi. Postojanje baze „Jug“ veoma je značajno za održavanje mira i bezbednosti i Srba, i Albanaca, i Roma, i Bugara, svih građana Srbije na ovom području. Takođe, ona će obezbeđivati i Koridor 10, žilu kucavicu Balkana. Za dva meseca postojanja baze „Jug“ nije bilo ni najmanjeg incidenta sa lokalnim stanovništvom, naprotiv, sve aktivnosti iz domena civilno-vojne saradnje na teritoriji opština Bujanovac i Preševo, realizuje jedinica iz baze „Jug“.  • Ostavi komentar