Reforma preko kolena

Eko Taxi Vranje

Reforma preko kolena

Šta da misle obični građani kada čuju da su neki ostali, a nisu smeli da ostanu, da u vezi izbora nekih sudija i tužilaca postoji sumnja, da ima neizabranih koji nisu smeli ili zaslužili da odu, a da je najmanje onih koji su ostali jer je trebalo da ostanuKljučna stvar nakon objavljivanja spiskova izabranih i reizabranih sudija i tužilaca u srpskom pravosuđu je da ni nakon mesec dana građani Vranja kao i drugih gradova, ne znaju po kojim je precizno kriterijumima obavljen taj famozni (re)izbor. Nakon završenog posla, iz Vrhovnog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT) objašnjavaju, bez razložne argumentacije, da je svugde, pa i u Vranju, kompletan posao urađen po zacrtanim kriterijumima i, navodno, važećim propisima (iako nezadovoljni najavljuju ustavne žalbe jer Ustav garantuje stalnost pravosudne funkcije).
U međuvremenu otkrivamo da su mnogima „presudili“ neki dodatni, tek nakon izbora obelodanjeni kriterijumi (npr. supružnik advokat kao eliminatorni momenat pri izboru). Dodatne sumnje uneli su izbor umrlog i sudije sa predlogom za razrešenje u državnom parlamentu, dok je istvoremeno sa najviših mesta garantovano da su „ostali najbolji“.
Nije objašnjeno zašto su iz vrha ovdašnjeg pravosuđa, po svemu sudeći zauvek, otišli okružni i opštinski tužioci Milan Božilović i Zare Dinić, te predsednik Okružnog suda Dragan Stefanović i još neki časni ljudi. Kažu – bitna je tendencija da se stvari menjaju na bolje. Pa makar i radikalnim rezovima.

BEZ POLITIZIRANjA, MOLIM…

Neizabrani sudije i tužioci tvrde kako njihovi stručni kvaliteti nisu bili presudni pri reizboru. Kao posledica preovlađujućeg osećaja, Vranjem su počele da kruže priče o onima koji su ostali, a nisu smeli da ostanu, o onima u pogledu čijeg ostanka postoji sumnja, o onima koji nisu smeli ili zaslužili da odu i o onima koji su ostali i trebalo je da ostanu. Leskovački tužioci kojima je, priča se, uoči izbora silom nametano Vranje, pa su to odbili, nisu uopšte izabrani. Vranje je jedini veći grad gde nisu izabrani osnovni i viši tužilac.
Goran STEFANOVIĆ, lokalni lider DS, kao poslanik u Narodnoj skupštini Srbije najpominjanija je politička figura u proteklih mesec dana u vezi ovog važnog posla. On, međutim, ističe da je u parlamentu ispoljavao samo profesionalno (advokatsko) interesovanje za celu stvar, bez pomišljanja da utiče na kadrovska rešenja.
– Sve je bilo kao i u drugim gradovima, tako da nema govora da se ovde radi o čistki. Jednostavno je reč o tome da ljudi koji su donedavno obavljali najodgovornije funkcije nisu ispunili kriterijume koje je postavila Venecijanska komisija, inače urađene po evropskim standardima, potom izdefinisane u VSS i DVT – smatra Stefanović.
On je ubeđen da ima razloga za odlazak Božilovića, Dinića i Stefanovića.
– Te razloge – dopunjava Stefanović – cenili su VSS i DVT koji su dobijali informacije od drugih nadležnih organa. Verujem, ipak, da je sve urađeno na valjan način i da takva odluka ima čvrstu argumentaciju koju će, uzgred, neizabrani dobiti napismeno.

ŠTA JE SA LjUDSKIM SUDBINAMA

Advokat Aleksandar STOJKOVIĆ slaže se da je reforma pravosuđa bila neminovna, ali je duboko ubeđen da je u Vranju, kao i u celoj Srbiji, izvedena ishitreno i nepripremljeno.
– To je dovelo do stravičnog raskola među izabranim i neizabranim sudijama i tužiocima, pa čak i fizičkih obračuna. O razlozima neizbora trojice dosad ključnih ljudi vranjskog pravosuđa ne bih mogao ništa da kažem, iz prostog razloga što ni oni sami nisu dobili obrazloženje zašto se to dogodilo i čime su nadležna tela bila motivisana prilikom njihovog zanemarivanja. Da čujemo, pa ćemo komentarisati – kaže Stojković.
On promene u lokalnom pravosuđu ne želi da naziva „čistkom“, ali smatra da se prema ljudima koji su otišli postupilo krajnje nekorektno.
– Ne samo zato što još nisu dobili rešenja sa obraloženjem. Tu ima ljudi koji su po trideset, četrdeset godina proveli u pravosuđu. Bili su uvažavani, posvetili su gotovo ceo život tome. Šta je sa njihovim sudbinama? Još šest meseci plata i šta posle? Drugo, sada se advokatura doživljava kao kontejner. Većina njih najavljuje da će u advokate, gde takođe ima svačega. Ako te sudije dobiju napismeno da su nestručne ili nedostojne, kako će onda u advokaturu – postavlja racionano pitanje Stojković.
Ovaj advokat napominje da mu zvuči neverovatno da su tužioci iz Vranja podobni da vode tužilaštva u Pirotu ili Prokuplju, a da među ostalim njihovim kolegama nisu pronađeni časni ljudi da vode ovdašnja tužilaštva.
– Simptomatično je da neki kriterijumi nisu obelodanjeni na vreme. Potom, vidim da niko ne negira da su određene podatke o sudijama dostavljali organi policije i BIA?! To je nedopustivo. Sad i njima, i onima koji su izabrani, treba neko da do kraja života spočitava na koji su način došli ili otišli iz pravosuđa – kaže Stojković.

HIPOTEKA IZ PROŠLOSTI

Advokat Dragan STOJANOV ističe da mu je lično žao što je nekoliko sudija i tužilaca ostalo neizabrano, jer su po njegovom mišljenju stručni, dostojni i nesumnjivo kvalifikovani za taj posao.
– Tu prvenstveno mislim na sudije Ninoslava Avramovića, Dušanku Antić, zamenike tužioca Stanu Mitić, Miroslava Manasijevića. Mišljenja sam, ipak, da se ne radi o čistki u pravosuđu, već o neminovnim promenama. Za mene, recimo, nije iznenađenje što nijedan tužilac sa radnim stažom dužim od deset godina nije ponovo izabran, jer za većinu njih postoje „hipoteke“ iz prošlosti. Za mene je iznenađujući neizbor sudija Dragana Stefanovića i Gorana Despotovića, jer nemam ni subjektivna, ni objektivna saznanja da je bilo osnova za njihov neizbor. Na kraju, mislim da je uticaj politike u svemu bio minimalan – smatra Stojanov.
Sve dok javno iznete konkretne i vrlo ozbiljne primedbe na regularnost izbora sudija i tužilaca detaljno i argumentovano ne budu razjašnjene, i dok se o tome ne obavesti javnost, a sve neizabrane sudije ne dobiju obrazložene odluke, ostaće velika sumnja u rad VSS i DVT. Time se dovodi u pitanje i kvalitet same reforme i budući rad pravosuđa. A kvalitetna reforma jedan je od bitnih uslova za ulazak Srbije u EU. Ipak, ta obrazloženja neće vratiti neizabrane na stare pozicije. Recimo, odlukom po ustavnoj žalbi konstatuje se samo da li je kršeno neko ustavom zagarantovano pravo, ali ne može obezbediti povratak na sudijsko mesto imajući u vidu način i uslove za izbor. Znači, što je bilo, bilo je…


NIJE SVEJEDNO
Milan Božilović, Zare Dinić i Dragan Stefanović različito su bili raspoloženi za razgovor na ovu temu. Stefanović nam je prekinuo vezu, a Božilović naglasio da mu posle toliko godina u pravosuđu nije svejedno što sedi kod kuće.
– U međuvremenu nisam saznao koji su to razlozi da ne budem izabran, niti sam sa nekim o tome razgovarao. Da sam nešto loše uradio u karijeri, da sam imao da se pred nekim stidim zbog svoje profesije, otišao bih sam. Ali, očigledno da nije reč o tome jer nijedan okružni tužilac u Srbiji nije zadržao svoju funkciju, a samo su trojica izabrana za zamenike u apelacionim tužilaštvima – kaže Božilović.
– Tražio sam pismeno obrazloženje. Do tada ne mogu ništa da komentarišem, jer možda ima nekih stvari koje ne znam. U međuvremenu sam imao uvid u mišljenje višeg tužioca i kolegijuma višeg tužioca koje su dali pre konkursa i video da sam ocenjen najvišim ocenama – ističe bivši opštinski tužilac Dinić.

ZORAN ANTIĆ
MESTA U PRAVOSUDjU DEBELO PLAĆANA

Zoran ANTIĆ, generalni sekretar IO SPS Vranje, smatra da ono što se desilo u Vranju ne predstavlja ni čistku, ni lustraciju, već pravu „kastraciju u pravosuđu“.
– Masa stvari urađena je prema ključu jedne od vladajućih stranaka i njenih stranačkih prvaka u lokalnim sredinama. Mi kao stranka nismo imali nikakvo učešće u svemu tome i ne snosimo odgovornost za odlazak nekih kvalitetnih sudija i tužilaca u lokalu. Tu prvenstveno mislim na Gorana Despotovića, Dragana Stefanovića, pa i sudije za prekršaje Dragana Stojanovića, Slobodana Denčića i još neke. Mi imamo određena saznanja da su neka mesta u pravosuđu vrlo skupo plaćana, da je bilo nečasnih radnji. Sve je to u fazi provere i o rezultatima ćemo obavestiti javnost kada budemo imali potpunu informaciju.

IMENOVANI VRŠIOCI DUŽNOSTI
Za vršioca dužnosti predsednika Višeg suda (bivši okružni) postavljen je Staniša Mihajlović, donedavni istražni sudija tog suda, a za v.d. predsednika Osnovnog suda Staniša Kačenkov, koji je do novog izbora bio sudija Opštinskog suda. Lidija ATANASOVIĆ, portparolka Osnovnog tužilaštva, kaže da u tužilaštvima još nisu imenovani vršioci dužnosti, već su postavljeni tzv. „rukovodioci“ iz redova aktuelnih zamenika. Njih je imenovao apelacioni tužilac iz Niša. U Osnovnom tužilaštvu (bivše Opštinsko) za rukovodioca je izabran Miodrag Mitić (sa mesta zamenika opštinskog tužioca u Vladičinom Hanu), a za rukovodioca u Višem tužilaštvu (bivše Okružno) Trajan Dimić, donedavno zamenik okružnog tužioca u Gnjilanu.
– Oni će rukovoditi tužilaštvima do postavljenja v.d-a od strane republičkog tužioca. Kasnije će Skupština po konkursu birati nove tužioce – objašnjava Atanasovićeva.
Mihajlović je dugi niz godina radio u Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove opštine, a potom kao sekretar na Učiteljskom fakultetu. Posle je izabran za sudiju Opštinskog suda, a poslednjih nekoliko godina bio je istražni sudija Okružnog suda u Vranju. Slovi za nekorumpiranog, odgovornog, poštenog sudiju i politički neopredeljenu ličnost. Kačenkov je tokom karijere radio u Sudu udruženog rada, a potom do danas kao parnični i izvršni sudija u Opštinskog sudu. Sudija je o kome niko ništa loše nije čuo.
Trajan Dinić radio je duži niz godina kao zamenik na ispomoći u Okružnom tužilaštvu u Vranju, kao zvanično zaposleni pomoćnik u gnjilanskom tužilaštvu. Ne bije ga loš glas. Nepoznanica je hančanin Mitić koji je, prema nekim nezvaničnim saznanjima, na funkciju zamenika u hanskom tužilaštvu izabran 1998. godine. U njihove profesionalne kvalitete tek ćemo se uveriti.

IZ POLITIKE U TOGU
Stojadin STANKOVIĆ, donedavni načelnik Odeljenja republičkog javnog pravobranilaštva i bivši visoki rukovodilac SPS (bio predsednik Okružnog odbora i predsednik SO Vranje) izabran je za sudiju na mandat od tri godine kao kandidat koji dosad nije radio u pravosuđu. Takav izbor za mnoge je iznenađenje, imajući u vidu da je Stanković napustio SPS da bio ispunio formalni uslov za kandidaturu.
– Iskreno, ja sam bio iznenađen takvim izborom – kaže lokalni lider DS Goran Stefanović – ali čovek je nešto ranije napustio stranku, a ne nedavno, i tako ispunio formalni uslov za kandidaturu. Verovatno je cenjeno da je kao javni pravobranilac zastupao neke javne interese, što bi trebao raditi i kao sudija. Utvrđeno je da on zadovoljava kriterijume i izabran je.  • Ostavi komentar