Slušam kaj šuma šumite, bukiteSlušam kaj šuma šumite, bukite

Dve stavke, prva oko 600.000 dinara, druga oko 400.000, čine oko milion dinara štete; spojite to sa ranijim slučajevima zloupotrebe šumskog blaga u Pčinjskom okrugu, doći ćete do cifre od više desetina miliona dinara

Na osnovu popisa od 2. novembra 2009. godine, izvršenog od strane tročlane komisije za popis drvnih sortimenata kod Šumske uprave Vladičin Han, koja posluje u okviru Šumskog gazdinstva Vranje, ustanovljeno je, i overeno potpisima članova komisije i računopolagača Verice Stanković, da na stovarištu fale 132 kubna metra bukovog ogrevnog drveta prve klase, u vrednosti od oko 600.000 dinara. To je još samo jedna u nizu afera, koje se već godinama vezuju za Šumsko gazdinstvo Vranje, u kojima se cifre mere milionima, a direktori menjaju kao na traci. Epizodne, ali vrlo karakterne uloge u celoj drami igraju Republička šumarska inspekcija, odeljenje u Vranju, te pravosudni organi na nivou okruga, koji nikako da stanu na kraj „drvnim aferama“, koje se skoro svakodnevno nižu.

TIHO I BEZ GALAME

Najnovija priča, po službenoj belešci računopolagača u ŠU Vladičin Han, Verice Stanković, pod brojem 907/1 od 24 juna 2009, počinje još 18. juna; u belešci, između ostalog, stoji: „Toga dana nisam radila, tako da je koleginica otpremila šleper za `Peli trans`, otpremnica br. 3318. Kako je došlo do nesporazuma između kupca i ŠG Vranje (tvrdili su da u kamionu nema dovoljno drva) šef Miodrag Popović (ŠU Vladičin Han, p.a.) je 19. juna 2009. usmeno naredio da ubuduće šaljemo za Makedoniju više drva i to pet-deset centimetara u visini utovarenog drveta. Ovu službenu belešku sačinjavam iz razloga što u otpremnici pišem 40 prm (prostornih metara), što je 27,60 m3 (kubnih metara), a u stvari šaljem više. Sa ovom naredbom šefa upoznati su… (slede potpisi osam radnika ŠU Vladičin Han, p.a.). Od otpremnice 3322 pa nadalje, drvo koje ide za Makedoniju tovari se više, što i piše na dnu otpremnice“.
Stankovićeva je bila vrlo uredna, pa je nadalje vodila svoju ličnu, internu evidenciju otpremanja drva za Makedoniju, i tu stoji da je juna otišlo 12,35 m3 a 17,51 prm više, jula 24,57 m3 – 35,60 prm, avgusta 5,75 m3 – 8,33prm, septembra 17,66 m3 – 25,60 prm, oktobra 12,96 m3 – 18,78 prm. I tako se došlo do pisane izjave Verice Stanković, broj 1880 od 4. novembra 2009, u kojoj, između ostalog, stoji da je 2. novembra tročlana komisija iz ŠU Vladičin Han vršila merenje ogrevnog drveta u krugu uprave, „te da sam posle merenja došla do zaključka da imam manjak od 192 prm“.
„Naime“, nastavlja Stankovićeva u svojoj izjavi, „ja sam i pre merenja komisija znala kakvo je stanje na stovarištu, budući da veoma precizno vodim stanje o tome. Problemi sa manjkom su počeli u maju, kada sam po nalogu ŠG Vranje počela da izdajem ogrevno drvo firmama `Peli trans` i `Biba kompani` iz Makedonije, koje su svakodnevno imale nalog da tovare po 40 prm ogrevnog drveta. Problemi su počeli uskoro sa učestalim pozivima vlasnika firme `Peli trans`, koji je tvrdio da je primao manju količinu drveta, Ja sam to negirala, jer sam uvek bila prisutna prilikom tovarenja drveta, kao i vozači pomenute firme, i nikada nisu imali zamerku na količinu, koju su oni svojim potpisima na otpremnici potvrđivali. Vlasnik i vozači imali su samo jednu primedbu, koju i ja odobravam, ali za nju nisam odgovorna, a to je da kvalitet nije onakav kakav je vlasnik zahtevao ugovorom. Zbog svih tih dešavanja, meni je šef ŠU Vladičin Han, Miodrag Popović, 19. juna izričito usmeno naredio da tovarim predviđenih 40 prm i to sa nekom vrstom nadmere od pet do 10 cm, ali da nikako u otpremnici ne upisujem tu veću količinu. To mi je naredio u prisustvu više svedoka, a takođe i da ne brinem zbog izvesnog napravljenog manjka, jer će mi se isti nadoknaditi iz šume. Sredinom septembra sam obavestila Popovića o tome da imam manjak zbog njegove naredbe, a on mi je odgovorio da `manjak nadoknadim kako znam i umem, tiho i bez galame`. Krajem septembra uputila sam dopis Komercijalnoj službi ŠG Vranje, uz obrazloženje da je ogrevno drvo koje dužim u vrlo lošem stanju, došlo je do sušenja drveta i otpadanja kore, što se komisija uverila prilikom vršenja popisa, a samim tim i količina kojom sam zadužena uveliko se smanjila“.

TREĆA KOMISIJA

U zapisniku tročlane komisije, broj 652, od 11. novembra, pod numerom pet jasno stoji stavka – „manjak – 132,48 m3“. Zatim komisija navodi da su trupci iz nekoliko proverenih odeljenja narušenog kvaliteta, kao i da cela količina ogrevnog drveta na glavnom stovarištu u Vladičinom Hanu ne odgovara po standardu prvoj klasi ogrevnog drveta.
-Ove dve stavke – kaže naš izvor iz ŠG Vranje – prva oko 600.000 dinara, druga oko 400.000, čine oko milion dinara štete. Šta, da nije za to kriv računopolagač? Spojite to sa ranijim slučajevima zloupotrebe šumskog blaga u Pčinjskom okrugu, doći ćete do cifre od više desetina miliona dinara.
No, ni „imperija“ nije sedela skrštenih ruku. Tako je već 17. novembra formirana nova komisija, po čijem nalazu je utvrđen manjak, ali od 29,82 m3! Ovaj zapisnik, broj 2044 od 25. novembra, Verica Stanković je odbila da potpiše, sa obrazloženjem da „prihvata zapisnik od 2. novembra“.
Dakle, neko ovde očigledno laže; a ko, utvrdiće treća komisija, formirana iz Generalne uprave iz Beograda! Miodrag Popović, šef ŠU Vladičin Han, odbija da da bilo kakvu izjavu pre nalaza ove najnovije komisije, Verica Popović se drži svoje verzije iznete u navedenim dokumentima. I tako, komisija za komisijom, kako ono reče Čerčil – „kad hoćeš da zamagliš istinu, samo oformi komisiju“. Mora da je ovo mnogo vredna istina, čim za njom već treća komisija traga.


ALEKSANDAR STAMENKOVIĆ, DIREKTOR ŠG VRANjE
ZNAČAJNO NESLAGANjE

-S obzirom da je prva komisija izvestila na osnovu nađenog stanja u ŠG Vladičin Han tako kako jeste, šef ŠU Miodrag Popović je službenim dopisom zatražio da se proveri verodostojnost njenog nalaza. Ja sam, po službenoj dužnosti, formirao drugu komisiju, sa zadatkom da proveri stvarno stanje stvari. Kako je između ove dve komisije došlo do značajnog neslaganja, Generalna uprava „Srbija šuma“ iz Beograda formirala je treću komisiju, koja će definitivno utvrditi stanje u magacinu ŠU Vladičin Han, pa ćemo sačekati rezultat. U ovom trenutku, ne želim da upirem prstom ni na koga.
-Što se, pak, tiče preklasiranog ogrevnog drveta, za koje vaš izvor tvrdi da je stajalo tri godine u šumi, i da je zbog preklasiranja načinjena šteta od 400.000 dinara, mogu da dam načelan odgovor: drvo je roba, koja kao i svaka druga gubi na kvalitetu; pretpostavljam da za ovo drvo nije na vreme postojao kupac. Bila je komisija iz Beograda, utvrdila stanje i preklasirala drvo, i ta je priča završena.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar