Cveće vranjske mladostiCveće vranjske mladosti

Slučaj OS otvara i pitanje statusa i tretmana nevladinih organizacija i udruženja građana u Vranju, od kojih su neka očigledno ravnopravnija od drugih, u skladu sa simpatijama i interesima kreatora budžeta i njegovog izvršioca, gradonačelnika Vranja

-Kada sam stupio na funkciju – kaže Srđan JOVANOVIĆ, predsednik Omladinskog saveza Grada Vranja (OS) – bio je dogovor i sa SPS i sa DS da ćemo politiku u OS držati po strani. Međutim odmah se javio problem prilikom izrade nacrta budžeta za 2010. godinu: naime, na finansijskoj aproprijaciji od 1.700.000 hiljada dinara, odobreno je samo 800.000.
Najnovija dešavanja u OS samo su još jedan primer celokupne politizacije i partokratije koja već očigledno vlada srpskim, napose vranjskim društvom. Takođe, slučaj OS otvara i pitanje statusa i tretmana nevladinih organizacija i udruženja građana u Vranju, od kojih su neka očigledno ravnopravnija od drugih, u skladu sa simpatijama i interesima kreatora budžeta i njegovog izvršioca, gradonačelnika Vranja.

VEŠ-MAŠINA

Da podsetimo, OS je osnovan 1990. godine kao asocijacija društvenih organizacija, udruženja, društava, pokreta, saveza, klubova i sličnih organizovanja dece i omladine na nivou Grada Vranja. Tada neprikosnoveni SPS odmah je OS stavio pod svoju kontrolu, u paketu sa još nekim organizacijama (recimo, Sportski savez), između ostalog i kao veš-mašinu za pranje novca, koji legalnim putevima nije mogao da se pojavi na drugom mestu. Ustupljene su im i prostorije u zgradi komiteta, i veliki prostor za kulturno-zabavno-kafanska dešavanja, koji danas zauzima Omladinski kulturni centar (OKCE). Kadrovi i finansiranje su bili u skladu sa izraženom partijskom pripadnošću zaposlenih „omladinaca“, a onda je, 1. jula 2009, nekim koalicionim hokus-pokusom, OS prešao u ruke DS, oličenom u novom direktoru, Srđanu Jovanoviću.
-Po mom postavljenju – kaže Jovanović – pregledana je cela finansijska dokumentacija i, reklo bi se, da je sve bilo čisto i po zakonu, uz „sitnicu“ da svi ti finansijski izveštaji nisu bili potkrepljeni računima, gde su i kako pare trošene. No, nastavlja Jovanović, bitno je to da su svih tih godina, iz sredstava odobrenih za finansiranje organizacija-članica, finansirane samo nekoliko njih: Klub mladih umetnika 54, „Detinjstvo“, Karate klub „Vranje“, Odred izviđača „Zavičaj“… Pretpostavljam, na osnovu ličnog poznanstva i interesa predsednika tih organizacija, i bivšeg predsednika OS.
Reakcija SPS na smenu u OS brzo je usledila; naime, OS je imao ambiciju da igra ulogu centra podrške, tehničke i finansijske, za sva relevantna udruženja građana i NVO na nivou grada. Ali, kako to ostvariti na tako širokom polju, kada OS nema uvida ni u troškovnik svojih članica? Primera radi, KUD „Sevdah“, jedna od članica OS, potpuno je zaobišla račun organizacije čija je članica, u finansijskoj konstrukciji gostovanja u Poljskoj, Grčkoj i širom Srbije? Gde je taj novac prikazan?
-To – nastavlja Jovanović – nameće jak utisak da je OS zaobiđen u zakonskom toku stvari oko finansiranja NVO i finansiranja projekata. To, opet, znači da je negde prekinuta komunikacija na relaciji NVO i udruženja građana – OS – Gradsko veće. Prosto rečeno, novac izdvojen iz budžeta za OS, negde se na toj relaciji gubi. Trebalo bi da sve članice OS nama podnesu predloge projekata sa finansijskim planom, pa da onda mi sa tim istupimo pred Gradskim većem. Nažalost, nije tako. Pa dolazi do situacije da pojedine članice OS i neke NVO idu mimo te procedure, tako da mi ne znamo ni koji su projekti realizovani, ni koliko su koštali, niti koji su ciljevi i rezultati za društvenu zajednicu postignuti tim projektima.

KAZAN „BEZ SITKU“

Neka govore brojke: u 2009. godini, dok je SPS još gazdovao OS, za programske aktivnosti Saveza i članica predviđeno je dva miliona dinara; posle dolaska demokrate Jovanovića, ta sredstva su rebalansom budžeta skresana na 760.000 dinara.
-Ovime je – kaže Jovanović – u mnogome ugrožena aktovnost OS i njegovih članica, uzimajući u obzir da je, pored sopstvenih programa, OS servis organizacijama članicama i činjenicu da se za iste programe u 2008. godini potrošilo 935.000 dinara. Konstatovan je i podatak da veliki iznos sredstava cirkuliše mimo OS, na način nepoznat javnosti i Skupštini grada.
Dakle, OS dolaskom novog direktora traži nadležnost, putem koje bi Gradsko veće i Skupština Grada imali stalan uvid u sve finansijske tokove celokpunog nevladinog sektora, čime bi se regulisala i njegova programska aktivnost u smislu sadržajnosti i raznovrsnosti kulturnih dešavanja. Jovanović, utisak je, još uvek nema jasnu sliku sa kim ima posla, jer su upravo argumenti koje je naveo, kontraargumenti za kreatore budžeta! Pa ko je lud da se odmakne od punog kazana, još pa ako sam sebi postavlja granicu kolika mu je „sitka“!
-Evo, primer nacrta novog budžeta – nastavlja Jovanović – za programske aktivnosti OS predviđeno je 800.000 dinara, dok je za dotacije – društveno, socio-humanitarne i nevladine organizacije planiran iznos u budžetu od 17.500.000 dinara! Dakle, sredstva van gradske institucije za nevladin sektor, odnosno OS, izlaze van detaljne finansijske i budžetske kontrole i tako postaju nedostupna u smislu kontrole i za Gradsko veće i za Skupštinu Grada. A mene, kao direktora OS, niko nije našao za shodno ni da kontaktira oko sredstava iz budžeta.
-I šta ćemo mi sa 800.000 – pita Jovanović – da orghanizujemo žurkice, tribinice… A smisao postojanja OS nije u akcijama tipa „najlepša reč mama“, ili „najlepše uskršnje jaje“, već u kreiranju i vođenju omladinske politike grada, i animiranju gradske omladine u svim aspektima društvenog života.
Ali, sve se ovde vrti oko banke, pa i Omladinski savez, a politika je sudija; SPS zavrće slavinu, Jovanović čupa kosu, a DS se pravi englez, zarad idiličnih koalicionih odnosa. A mladi? Koji mladi? Živeli krkobabići i tomići!


A ZA KURTU I MURTU?
Dešavanja u OS izazvala su i brojne nedoumice iz sfere finansiranja civilnog, nevladinog sektora, što je na konferenciji za medije pokušao da obrazloži Dragan SPIRIĆ, član Gradskog veća za finansije:
-Kada je ovaj sektor u pitanju, budžetsku kampanju za 2010, kao i za prethodnu godinu karakteriše intenzivnije interesovanje za civilni i socio-humanitarni sektor. Najčešće razmatrana pitanja su da li funkcionisanje civilnog, neprofitnog sektora, u nedostatku zakonskih rešenja, treba biti finansirano iz budžeta lokalnih samouprava? Da li u toj situaciji civilni sektor postaje javni? Da li na taj način smanjuje svoj kapacitet i kredibilitet doprinosa razvoju zajednice? Najčešći zaključak je predlog službe budžeta, da je potrebno finansirati programe nevladinog sektora ali posle ustanovljavanja jasne pravne osnove, kriterijuma za izbor projekata i ciljeva kojima će ti projekti doprinositi. Navedene pretpostavke treba da omoguće jednak pristup javnim sredstvima projektima svih NVO i udruženja građana.
-Konkretno, kada je reč o izdvojenim sredstvima, želim da naglasim da se vrlo često, finansiranje NVO poistovećuje sa nazivom budžetskog konta prema jedinstvenoj budžetskoj klasifikaciji za javne prihode. Pa se konto 481 „dotacije nevladinim organizacijama“ poistovećuje sa finansiranjem nevladinog sektora. Ne, sa te pozicije se obezbeđuju sredstva za sve dotacije koje se vrše iz budžeta grada. Na tom kontu, 481, mi u budžetu imamo planirana sredstva 98.680.000 dinara za narednu godinu. Te dotacije obuhvataju i Sportski savez, i Sportskoj hali, koja obezbeđuje uslove za sportske klubove, dotacije sportskim klubovima, za školski, masovni i rekreativni sport. Takođe se sa te pozicije finansira i Fond za protivpožarnu zaštitu, kao i sve socio-humanitarne organizacije, koje se finansiraju sa te ekonomske klasifikacije, kao što su Savez slepih i gluvih, SUBNOR, Crveni krst. U predlogu budžeta postoje sredstva koje bi trebalo da dobiju NVO, putem konkursa, ali primena tog zakona počinje od marta naredne godine.

SHVATIĆE KO RAZUME
Nacrtom budžeta za 2010. godinu, OS je tretiran sa 7.760.000 dinara, po stavkama:
-plate i dodaci zaposlenih – 5.100.000;
-socijalni doprinosi na teret poslodavca – 920.000;
-naknade za zaposlene – 60.000;
-stalni trpškovi – 600.000;
-troškovi putovanja – 20.000;
-usluge po ugovoru – 190.000;
-specijalizovane usluge-programske aktivnosti organizacija članica- 800.000;
-materijal – 70.000;
-prihodi iz budžeta – 7.760.000;
-sopstveni prihodi – /;
Ukupni prihodi za OS sa 11 stalno zaposlenih, idu dakle u procentu od 90 posto na plate zaposlenih i druge stavke, koje će shvatiti samo onaj ko razume.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar