Poslanik te tuži, poslanik te brani

Eko Taxi Vranje

Poslanik te tuži, poslanik te brani

Sva šizofrenost situacije ogleda se u tome što su ljudi koje EDV tuži, preko Stefanovića, njegovi potencijalni glasači. Možda baš i nije politički oportuno ali je svakako unosnoAdvokat iz Vranja Goran STEFANOVIĆ, predsednik OO DS i narodni poslanik u Narodnoj skupštini, od Elektrodistribucije Vranje (EDV) trenutno potražuje 1.936.550 dinara, na ime advokatskih usluga, kojima je zastupao ovo javno preduzeće u sporovima koje ono vodi sa građanima na ime neisplaćenih usluga isporuke električne energije. „Vranjske “ su došle u posed tri računa, koje Stefanović uputio EDV: po računu 001/09 od 21. januara 2009, cifra je 910.450 dinara, sledeći je račun 002/09 od 26. februara u iznosu 383.100 dinara, i račun pod brojem 0603/09 od 06. marta, za 643.000 dinara. Politički oponenti DS i njenog predsednika u Vranju, tvrde da je Stefanović poslove za EDV dobio po partijskoj liniji, jer je po koalicionom sporazumu JP „Elektroprivreda Srbije“, „pripala“ DS-u.

ADVOKATSKA PARTOKRATIJA

Poznavaoci prilika u vranjskoj advokaturi mišljenja su da to nije ništa novo, ni skandalozno.
– Po zastupanjima – kaže vranjski advokat, koji je iz kolegijalnih razloga želeo da ostane anoniman – tačno možete pratiti strukturu koalicione podele vlasti, kojoj od stranaka „pripada“ koje javno preduzeće ili ustanova, i koji su advokati članovi ili simpatizeri ove ili one stranke, jer se u sudskim sporovima angažuje advokat koji je „naš“. To je svojevrstan vid „advokatske partokratije“.
Dakle, slučaj Stefanovića nije usamljen, a ni najdrastičniji. Razlika je u „sitnici“, što je on narodni poslanik, lider partije u lokalu, te su ljudi koje EDV tuži, preko Stefanovića, njegovi potencijalni glasači, što baš i nije politički oportuno. Dakle, jedna takoreći šizofrena situacija, između unosne advokatske profesije i takođe unosne političke karijere.
Sa zakonske strane, pak, sve je u poslovnom odnosu EDV – Stefanović odrađeno striktno po zakonu.
– Ugovor sa Stefanovićem – kaže direktor Privrednog društva za distribuciju električne energije „Jugoistok“ DOO Niš Ogranak Vranje, Miodrag ZDRAVKOVIĆ – kao, uostalom i sa još devet vranjskih advokata, potpisan je još 2006. godine, po zakonu. Naime, oni su angažovani posle oglašavanja javnog poziva po Zakonu o javnim nabavkama. Međutim, 2008. godine, opet nakon javnog poziva, EDV je sa devetoro advokata, među njima i sa Stefanovićem, raskinula ugovore, a posao je dobio jedino Aleksandar Protić, za koga ne znam da li uopšte pripada nekoj stranci. Jedini kriterijum je bila najpovoljnija ponuda. Stefanović je ispostavio račune za zastupanja od 2006. do 2009. godine, za odrađene predmete, i po njima mu EDV duguje preko milion dinara.
Što se navodne političke pozadine tiče, i Zdravković i Stefanović ističu da 2006. Stefanović još nije bio politički eksponiran, ali je ipak dobio poslove uz još devetoro advokata.
– Bilo je – kaže Zdravković – oko 22.000 predmeta, sa potraživanjima preko 1,8 milijardi dinara, a EDV ima samo jednog pravnika. Zbog toga smo angažovali advokate, pod jednim uslovom: da prihvate plaćanje tek kada se okonča postupak i EDV kao poverilac namiri, a po cenama iz advokatske tarife.
Šta se, međutim, dešava – advokati se pojave na sudu, zastupaju EDV, pa posle toga tuže sudu preduzeće koje su zastupali, bez obzira da li su na njegov račun uplaćena dugovanja korisnika. Tako je nekoliko vranjskih advokata dobilo na sudu EDV, i isplaćene su im sume od kojih neke dostižu i preko tri miliona dinara. Goran Stefanović nije bio među advokatima koji su tužili EDV.
– U slučaju Stefanovića – kaže Zdravković – nikakve političke pozadine nije moglo da bude, jer ja nisam član ne samo DS, nego ni neke druge političke stranke, te ne slušam partijske direktive, već radim svoj posao; time, naravno, ne želim da kažem da direktori ostalih javnih preduzeća i ustanova, koji su stranački opredeljeni, ne rade stručno. Partijska pripadnost je, uostalom, njihovo građansko pravo, i u krajnjoj liniji, njihova privatna stvar. Mi smo, pak, Stefanoviću otkazali punomoćje u trenutku kada je već bio narodni poslanik, pa kakve onda političke pozadine tu može biti?

PREKO MALE KRSNE

EDV-u su, po rečima Zdravkovića, po planu poslovanja za tekuću godinu odobrena sredstva u iznosu od tri miliona dinara, upravo za advokatske usluge.
– Mi ih angažujemo – kaže Zdravković – pa ipak dolazimo u poziciju da nas pojedini advokati tuže, i dobiju na sudu, bez obzira što kao naši zastupnici nisu izdejstvovali izvršenje naplate, za šta su bili angažovani. Znači, oni nisu valjano odradili svoj posao, jer dugovi kupaca nisu isplaćeni u dobrom delu slučajeva. Ponavljam, Stefanović nas nije tužio, mada je činjenica da smo mu dužni.
Politike ipak ima, i te kako. Na koji način?
– Nekadašnja perjanica vranjskog SPS – pojašnjava poznavalac prilika u lokalnim političkim igricama – inače na visokom položaju u EDV, do skora politički skrajnut, već izvesno vreme uporno pokušava da se vrati u sedlo, tako što će biti direktor EDV, za šta mu treba podrška od DS, koju nikako ne može da dobije. To izaziva tenzije među koalicionim partnerima u lokalnoj vlasti, pa se koriste sva raspoloživa sredstva, ali ne ide se đonom, već sofisticirano, „preko Male Krsne“.
Zato se ne udara direktno na rukovodstvo EDV, već se lopta prenosi na klizavi politički teren; uostalom, izbori „vise u vazduhu“, a pominjanje narodnog poslanika DS u kontekstu nekakvih miliona izaziva odijum kod osirotelih glasača. Startne pozicije se, očigledno, zauzimaju.


EFEKAT UTUŽENjA
– EDV je – kaže Miodrag Zdravković – za prvih osam meseci tekuće godine ostvarila povećanje naplate u odnosu na prethodnu godinu, u apsolutnom iznosu od preko 120 miliona dinara. U najvećoj meri su utuženja kupaca uticala na ovaj pozitivan pomak, a dugoročni efekti utuženja su uvođenje reda u plaćanju i postepeno smanjenje troškova sudskih postupaka kroz smanjenje broja dužnika. Smanjen je i broj advokata od 10 u 2006, na samo jednog, Aleksandra Protića, u ovoj godini.

Goran Stefanović
NEMA VEZE SA POLITIKOM

– Slutim – kaže, pak, Goran Stefanović – zašto se koplja u ovom slučaju lome baš na meni, mada je u igri još devet advokata. Sve je urađeno po zakonu, putem javnog oglasa, i najbolje ponude su prihvaćene još 2006, kada još nisam bio ni na kakvoj političkoj funkciji. Većini od nas ono što smo odradili po advokatskoj tarifi nije isplaćeno, pa su neke kolege tužile EDV i dobile na sudu, naplatile potraživanja. Ja nisam tužio, jer mi je princip da nikada svog klijenta ne tužim, pa tako nemam tu nameru ni prema EDV. Ipak, nadam se da će izmiriti svoja dugovanja, koja iznose preko milion dinara.
Stefanović oprezno uključuje politički kontekst u celu priču; politike, kao, nema, ali je ipak ima, ona je već naša sudbina, gorka.
– U političkom kontekstu – kaže Stefanović – pitanje direktora EDV rešava se na republičkom nivou, preko centrala koalicionih partnera u vlasti, DS i SPS. Ja na to nemam nikakvog uticaja. Kao građaninu, svakako mi je stalo da EDV radi valjano, a kao profesionalcu, da svoje znanje i angažovanje vrednujem, u skladu sa zakonom. Tako, ovo je isključivo profesionalna priča, bez ikakve veze sa politikom.  • Ostavi komentar