Kriza, kriza, e pa šta je

Eko Taxi Vranje

Kriza, kriza, e pa šta je

Najveću platu od svih južnosrpskih poslanika prima Riza Halimi, oko 123.000 dinara mesečno, a najskromniji je MIlan Nikolić sa samo 47.000 dinara. Najveće putne troškove, oko pola miliona dinara, napravio je demokrata Goran StefanovićPčinjski okrug u Skupštini Srbije predstavlja ukupno pet poslanika, a oni su državu u prvih šest meseci 2009. godine koštali ukupno 6.446.647 dinara. Najviše novca iz državne blagajne odvojeno je za jedinog albanskog deputata Rizu Halimija, čak 1,54 miliona dinara, a najmanje za poslanika socijalista Milana Nikolića, samo 637.000 dinara. Naravno, poslanici nisu zaradili toliki novac, ali je, sve ukupno, za njih izdvojeno toliko para, po raznim osnovama. Poslanici u Skupštini Srbije imaju pravo na razne troškove i primanja, ali najviše novca se, po definiciji, troši na njihove plate, dnevnice i paušale. No, odlukom same Skupštine, 1. parila ove godine ukinute su dnevnice, tako da sada poslanici zarađuju samo na platama i paušalima. Ostali novac koji je na njih utrošen u prethodnih šest meseci odnosi se na putne troškove, koji moraju biti pravdani u sitna crevca, hotelski smeštaj, koji Skupština plaća direktno ugostiteljima, doprinose na plate, troškove parkiranja, štampanje vizit karti i slično. Svi iznosi u ovom tekstu dati su u bruto iznosima, što znači da su poslanici inkasirali čak i manje novca od navedenog, jer oni primaju neto plate, po odbitku svih obaveznih davanja. Na prvi pogled (vidi tabelu), može se zaključiti da su pčinjski poslanici daleko skromniji nego što su to bili u nekim ranijim periodima oni ili njihovi prethodnici, te da su svoje troškove sveli u zakonske okvire, dakle u granice normalnog. E sad, da li je normalno da poslanik, na ovo nemanje, mesečno inkasira bruto oko 150.000 dinara, to je već drugo pitanje, koje dotiče tanane moralne sfere.

PAUŠAL I PUTNI TROŠKOVI

Prema podacima iz Informatora Narodne Skupštine, plata narodnih poslanika iznosi od 75.000 do 85.000 dinara, kada su na stalnom radu u Skupštini. Dnevnica narodnog poslanika, do ukidanja ove kategorije, za prisustvo na sednicama Skupštine i njenih radnih tela u januaru ove godine bila je oko 2.000 dinara, u februaru 2.500, dok je u martu iznosila oko 1.900 dinara. Poslanički dodatak, ili paušal, mesečno iznosi oko 30.350 dinara, a poslanicima se isplaćuje za rad u njihovoj izbornoj jedinici, dakle na terenu.
Prema ovim ciframa, ispada da je Goran Stefanović ukupno za šest meseci zaradio mesečno oko 55.000 dinara plate, plus dnevnice i paušal, dakle ukupno oko 660.000 dinara, ili nešto malo preko 100.000 dinara mesečno. Ostatak do cifara prikazanih u tabeli je razlika između njegove bruto i neto zarade, i na ta davanja Skupština izdvaja za Stefanovića ukupno oko 912.000 dinara, plus troškove prevoza, koji su u njegovom slučaju najveći od svih južnosrpskih poslanika i iznose oko 450.000 dinara, ili 75.000 mesečno. Ukupno, Stefanović je za pola godine potrošio 1,36 miliona dinara, ili oko 5.600 dinara (60 evra) dnevno. Njegova dnevna čista zarada iznosila je 2.500 dinara.
Socijalista Milan Nikolić najskromniji je od svih poslanika, jer za svoj rad u Skupštini ne prima nikakvu naknadu, osim paušala. Prema tome, on je zaradio skromnih 180.000 dinara za šest meseci po tom osnovu, i još 103.000 dinara na ime dnevnice, što ukupno iznosi 283.000, ili nešto više od 47.000 dinara mesečno. Sa prevozom, Nikolić poreske obaveznike košta ukupno 540.000 dinara za pola godine, ili 2.235 dinara dnevno, što je oko 22 evra.
Sledeći na listi je narodni poslanik NS Radoslav Mojsilović. On je zaposlen u Skupštini, i pošto još nema fakultet, plata mu iznosi oko 75.000 dinara mesečno. Sa paušalom i dnevnicama, Mojsilović je u ovoj godini zaradio 688.000 dinara, ili oko 115.000 dinara mesečno, dakle oko 2.866 dinara, ili 28 evra dnevno. Istovremeno, Mojsilović je građane koštao ukupno, sa prevozom i doprinosima koji idu na teret poslodavca, 1,4 miliona dinara, ili oko 5.800 dinara (58 evra).

U SITNA CREVCA

Narodni poslanik SRS Dragan Stevanović iz Surdulice ima drugi najveći trošak od južnosrpskih poslanika, jer je za pola godine potrošio oko 1,5 miliona dinara, i Srbiju košta 6.250 dinara dnevno, ili oko 62 evra. On je ukupno zaradio, po svim osnovama, oko 711.000, ili 118.000 dinara mesečno, što je manje od 3.000 dinara, ili 29 evra dnevno.
Najveći trošadžija u prvoj polovini godine od svih narodnih poslanika bio je Riza Halimi, koji je potrošio oko 1,54 miliona dinara skupštinskih para, ili oko 64 evra dnevno. Pri tom, Halimi ima i najveću platu, jer ima fakultet, pa se njegova zarada može računati na oko 740.000 dinara, ili 123.000 dinara mesečno, što je oko 3.000 dinara, ili 30 evra dnevno.
Iz nekog razloga, najveće troškove putovanja napravio je Goran Stefanović, i to oko 450.000 dinara za pola godine, što se opasno približva cifri od milion dinara za godinu dana. No, posle ranijeg otkrića „Vranjskih“ o zloupotrebi tih troškova od strane narodnih poslanika, ovde je Skupština uvela red, pa se za korišćenje isključivo sopstvenog vozila poslanicima plaća 15 odsto od cene „super“ benzina po kilometru pređenog puta, i to uz potpis šefa poslaničke grupe.
E sad, da li je u redu da predstavnici naroda primaju po 100.000 dinara mesečn na ovu nemaštinu, drugo je pitanje, i nije za poslanike, nego za neke druge državne strukture. U pripremi je novi Zakon o Skupštini koji, priča se, predviđa povećanje poslaničkih primanja za tri do pet puta. E, to će već biti nešto, kad svaki od njih inkasira po stotinak evra dnevno, a nit orao nit kopao. A ni do tada, iz priloženog se vidi, ništa im ne fali. Baš naprotiv.

TABELA
                                       PLATA             PAUŠAL    DNEVNICE  PREVOZ   UKUPNO

Goran Stefanović  548.580         274.282       89.168     451.724   1.363.754
Milan Nikolić            –              274.282      103.686     259.133     637.101
Radoslav Mojsilović 651.697       274.282        57.892     291.751  1.275.622
Dragan Stevanović  659.057        274.282        81.175     376.539  1.391.053
Riza Halimi           732.235         274.282        49.790     245.342  1.301.649

MESEČNA ZARADA DNEVNA               ZARADA U EVRIMA
Riza Halimi 123.000 dinara                  30 evra
Dragan Stevanović 118.000 dinara        29 evra
Radoslav Mojsilović 115.000 dinara      28 evra
Goran Stefanović 100.000 dinara         25 evra
Milan Nikolić 47.000 dinara                11 evra

MESEČNI TROŠAK DRŽAVE PO POSLANIKU
Riza Halimi 64 evra
Dragan Stevanović 62 evra
Radoslav Mojsilović 58 evra
Goran Stefanović 56 evra
Milan Nikolić 22 evra

VOX POPULI
Koliko ste zadovoljni učinkom vranjskih poslanika?

Zoran Stošić, radnik
– Naši poslanici su nevidljivi,nema ih ni na radaru
Marjan Markešević, radnik
– Dovoljno
Petar Adžić, privatnik
– Poprilično sam zadovoljan
Marko Dimitrijević, radnik
– Nisam naročito zadovoljan, ali ne mogu da kazem ni da sa zadovoljan
Aleksandar Stevanović, radnik
– Uopšte nisam zadovoljan.  • Ostavi komentar