Zrelo je za provetravanjeZrelo je za provetravanje

Naš cilj je da stvorimo svest kod mladih o jednakosti, solidarnosti, uzajamnom poštovanju i trpeljivosti

U vranjskoj političkoj areni već su uveliko zavladali „mladi lavovi“, generacija koja nije dužnik prošlosti. Njihova pojava uliva nadu da će se radikalnije menjati politička kultura, a time i naš život. Ovih dana novi direktor Omladinskog saveza postao je diplomirani ekonomista Srđan Jovanović.

OBRAZ, DVERI, NOMOKANON

Kakvo stanje ste zatekli kada ste došli?
– Veoma sam nezadovoljan odnosom koji je bivše rukovodstvo imalo prema programskim ciljevima Saveza, favorizovanjem nekih organizacija na štetu ostalih, čime su doveli do toga da se Vranjanci pitaju koja je uopšte svrha našeg postojanja. Nisam zadovoljan ni unutrašnjom organizacijom službi i njihovom međusobnom funkcionalnošću. Na moje veliko zadovoljstvo, postoji jedinstven stav i želja kod zaposlenih za promenama, veliki entuzijazam i podrška meni kao novom čoveku na čelu Saveza.
Ko su vaši saradnici u Savezu, ali i na nivou grada?
– Moji saradnici su svi ovde zaposleni, mladi ljudi koji u sebi nose dinamičnost, konstruktivnost i profesionalizam. Kada je u pitanju gradska vlast imam podršku od svih, počevši od predsedništva, preko Skupštine, Gradskog veća i Sekretarijata za omladinu i sport.
Kakvu ulogu u nacionalno mešovitim sredinama kakva je Vranje, može da odigra Omladinski savez? 
– Veliku, ali za sada to nije tako. Savez može mnogo da učini kako bi se kod mladih stvorio pozitivan odnos prema drugim etničkim zajednicama. Naš cilj je da kroz izradu i podržavanje projekata u koje će svi oni da budu uključeni, stvorimo svest kod mladih o jednakosti, solidarnosti, uzajamnom poštovanju i trpeljivosti. Već je u planu saradnja sa nekim romskim NVO. Ohrabrujuće je to da oni u Omladinskom savezu sada vide partnera za dugoročnu i zdravu saradnju.
Da li, možda, Omladinski savez svojim radom može da utiče na neutralisanje ultranacionalističkih organizacija koje se predstavljaju kao tumači izvornog pravoslavlja, kao štu „Obraz“, „Dveri“, „Nomokanon“ i slične organizacije? 
– Nastojaćemo da mladima približimo probleme diskriminacije, rasizma i ksenofobije na pravi način i da kroz edukaciju pokušamo da ovakve negativne društvene pojave eliminišemo iz Vranja. Nacionalista i patriota se može biti, nema tu ničeg ružnog, ali mladi ne smeju da mrze pripadnike drugih etničkih zajednica.
Imate li ideju šta bi prvo trebalo uraditi?
– Ideje uvek postoje. Na samom početku ću uvesti promene u smislu reorganizacije Saveza, što podrazumeva promenu unutrašnje organizaciju Saveza i uvođenje promena u odnos prema radnicima, prema odugim organizacijama na nivou grada i van njega. U planu je i pokretanje omladinskog časopisa za školsku decu, saradnja sa predškolskim ustanovama, učeničkim i studentskim parlamentima, različite edukacije kroz radioničarski rad i seminare na temu obrazovanja, borbe protiv bolesti zavisnosti, zdravlja, bezbednosti u saobraćaju, unapređenju ekološke svesti, razmene studenata…
Od kada Omladinski savez postoji u Vranju i čime se on bavi?
Omladinski savet opštine Vranje je naziv organizacije iz 1990. godine, ali je 1995. ime promenjeno u Omladinski savez opštine Vranje. Omladinski savez je formiran kao savez društvenih organizacija, udruženja, društava, pokreta, NVO i drugih oblika organizovanja dece i omladine, kako bi se ostvarili neki zajednički ciljevi i interesi.
Kakav je pravni status Omladinskog saveza i koliko imate zaposlenih?
-Omladinski savez je registrovan kao udruženje građana i nestranačka je društvena organizacija. U njemu je trenutno zaposleno nas desetoro.

KOMUNIZAM, SOCIJALIZAM

Da li ste upućeni u kojim još gradovima u Srbiji postoje ovakavi vidovi udruživanja omladine i ima li saradnje među vama?
– Ovakvi savezi postoje u svim većim opštinama i gradovima Srbije, a koliko znam dosad smo sarađivali samo sa Omladinskim savezom Raške. Planiram da kontaktiram sve slične saveze i udruženja radi uzajamne saradnje jer zato i postojimo. Omladina u Vranju je željna druženja, putovanja, novih poznanstava, društvenih i kulturnih događanja…
Naziv Omladinski savez ljude obično asocira na vreme komunizma, potom socijalizma. Da li se radi o klasičnoj zabludi ili je OS nešto što je i danas, u vremenu novog društvenog uređenja, potrebno?
– Nije bitno ime, možemo se zvati bilo kako, bitno je šta ćemo učiniti za širu društvenu zajednicu, pre svega za decu i omladinu Vanja. Svakako da je na nivou grada potrebno postojanje jednog ovakvog saveza koji će biti centar okupljanja svih ostalih organizacija i njihov servis u smislu pružanja podrške u ostvarivanju njihovih projekata i akcija.
Ko su vaši članovi i ko, uopšte, mogu biti članovi Saveza?
– Trenutno Omladinski savez ima 13 organizacija članica, ali je u planu njihov reizbor i primanje u članstvo drugih koji su dosada čekali na učlanjenje, a ima ih dosta. Članovi mogu biti sva omladinska udruženja, društvene organizacije i NVO koja imaju slične interese i ciljeve sa Omladinskom savezom. Bitno je reći da one moraju biti ravnopravno zastupljene i nefavorizovane od strane Saveza, jednake u obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za aktivnosti, što dosad nije bio slučaj.
Na koji način se finansirate? Da li su ta sredstva dovoljna, nedovoljna i postoji li mogućnost dotiranja vašeg rada kroz projekte?
– Omladinski savez se u celini finansira iz gradskog budžeta, ali su sredstva nedovoljna za programske aktivnosti jer postoji veliki broj organizacija sa dobrim projektima i idejama, koji su usmereni na razvijanje kreativnosti mladih, ostvarivanje različitih oblika međunarodne saradnje, edukaciju dece i omladine… Planiramo da privučemo i nove finansijere, NVO, koji će biti zainteresovani da kroz pisanje i realizaciju projekata pomognu Savezu.

LjUDI JOŠ UVEK ČEKAJU PROMENE

– Za vreme petooktobarskih dešavanja bio sam u Nišu, samo što sam upisao fakultet. Proteste nisam posećivao iako taj datum za mene predstavlja trenutak koji modernu srpsku istoriju deli na dva vidljivo različita perioda. Mislim da ogromna većina ljudi još uvek čeka promene koje, nažalost, opstruišu preživele grupe bivšeg režima. Član sam DS od 2002. godine, jer sam u to vreme, kao i mnogi mladi, u ovoj stranci video političku opciju koja je jedina imala viziju kako da Srbija krene putem razvoja i EU. Mislim da ljudi još uvek žele da dostignu ciljeva koje su imali petog oktobra.


PROFIL
Srđan Jovanović (1981, Vranje), diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu, a 2008. godine završio i Master studije na istom fakultetu. Pre Omladinskog saveza bio je zaposlen u Okružnom zatvoru u Vranju. Neoženjen.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar