Ljubić ima svoj zakonLjubić ima svoj zakon

Vranjski advokat smatra da sudija Slobodan Ljubić nije dosledan u tumačenju zakona i ima primedbe na nekoliko njegovih presuda. „Nisam lično pogođen, samo mi je stalo do poštovanja propisa“, tvrdi Aleksić. Sudija Ljubić bez komentara

Advokat Jovan ALEKSIĆ obratio se „Vranjskim“ sa željom da ukaže na „čudno tumačenje zakona, te diskutabilno sudijsko uverenje“ sudije Okružnog suda Slobodana LjUBIĆA u pojedinim sudskim predmetima. Istaknutom predstavniku okružnog pravosuđa Aleksić, osim za nedoslednost u sprovođenju zakona, zamera i u pogledu etičnosti, tvrdeći da sve stranke kod njega nemaju isti tretman.
Prema mišljenju ovog advokata, veoma čudno zvuči podatak da je sudija Ljubić „jedini predsednik veća koji u Okružnom sudu odlučuje po žalbama u krivičnim predmetima“ za ceo okrug.
– Recimo, u nekim postupcima reševa po žalbi vrlo brzo – kaže Aleksić – ali to izgleda ne važi za predmet Kbr. 62/05. To je poznati slučaj otmice Nebi Nuhiju, vlasnika benzinske pumpe „Neza Petrol“, kidnapovanog u februaru 2000. godine kome se od tada gubi svaki trag. Taj predmet je već osam, devet meseci po žalbi u Okružnom sudu i ne rešava se. Zaista mi nije jasno zašto Ljubić odugovlači.
Aleksić potencira dva slučaja u kojima se on na sudu pojavio kao privatni tužilac, a okrivljeni je jedan Aleksićev kolega-advokat.
– U krivičnom predmetu sa oznakom Kbr. 425/08 – kaže Aleksić – taj moj kolega bio je okrivljeni u jednom parničnom postupku u kome sam bio punomoćnik tužitelja. Kolega mi je, iz pozicije tuženog, dakle ne kao advokat, tokom tog suđenja kazao da ja doslovce „mešam babe i žabe“. Posegao sam za tužbom, jer sam smatrao da nije primereno da mi se neko na takav način obraća na sudu. Sudija Opštinskog suda doneo je osuđujuću presudu protiv kolege. Ljubić je, međutim, presudu ukinuo i vratio predmet na ponovno suđenje, ocenivši da „niži sud nije dovoljno cenio odbranu okrivljenog“. Dalje je obrazložio kako, navodno, okrivljeni nije imao nameru da me uvredi, već je prigovorio mom iskazu „štiteći svoja prava i opravdane interese“. Prvostepeni sud je u ponovljenom postupku doneo novu, oslobađajuću presudu, pošto je ovog puta očigledno „dovoljno cenio odbranu okrivljenog“. Po mom mišljenju, sudija Ljubić je napred pomenutom konstrukcijom praktično sugerisao donošenje izmenjene presude. Pošto je prvostepeni sud bio poslušan, sudija je istu i potvrdio u drugom stepenu.

KOLIKA JE OCENA DOVOLjNA

Aleksić tvrdi da će se povodom ovog, kao i slučaja iz predmeta Kbr. 486/08 obratiti Nadzornom odboru Vrhovnog suda.
– Taj drugi predmet – otkriva Aleksić – sa istim strankama i u istim ulogama, završio se identično. Ponovo je isti advokat bio tužen u parnici, a ja bio punomoćnik tužilje. Kolega je, nezadovoljan prvostepenom presudom u žalbi, istakao da je ona doneta na osnovu moje „prevare i obmane“. Tužio sam ga, a sudija Ankica Djorđević ga je oslobodila optužbe sa sličnim obrazloženjem da je reč o „zaštiti prava i opravdanih interesa“. Ljubić je, uprkos mojoj žalbi, presudu potvrdio ekspresno.
Aleksić uverava da nema nikakve lične razloge niti oseća animozitet prema Ljubiću, te da je cilj njegovog javnog protesta protiv njega usmeren ka zaštiti prava, zakona i moralnih načela.
– Postoji – nastavlja Aleksić – još jedan problematičan Ljubićev predmet. Vođen je postupak protiv ovdašnjeg „eminentnog“ lekara u kome je ta osoba dva puta osuđena za uvredu koleginice. Sudija Ljubić je oba puta ukinuo prvostepene presude Opštinskog suda. Iako je sudija nižeg suda Dragana Marković u prvom stepenu dva puta donela savršene presude sa pravnog stanovišta, potkrepljene dokazima i utemeljene na zakonu. Sudija Ljubić je ukidanje tih presuda formalistički pravdao konstatacijom u stilu da je prvostepeni sud „preuranio sa zaključkom“ da je okrivljeni uvredio koleginicu. Dodao je da niži sud treba da u novom postupku otkloni uočene „nedostatke“, ukazujući valjda sudiji nižeg suda kako bi trebalo da izvede zaključak „da bi bilo dobro da okrivljeni nije učinio to krivično delo“.

„BILO BI DOBRO DA DELA NEMA“

Aleksić dodaje da većina njegovih kolega ima slične probleme sa Ljubićem, „ali se boje da to javno saopšte“.
– Jedan od kolega je podneo predlog Nadzornom odboru Vrhovnog suda Srbije radi kontrole nekih presuda u kojima je postupao Ljubić. Taj odbor može da, po okončanoj kontroli, pred Velikim personalnim većem tog suda pokrene postupak za razrešenje sudije zbog nesavesnog ili nestručnog vršenja dužnosti ili predložiti izricanje disciplinske mere. Da li će se to i dogoditi, ostaje da vidimo – kaže Aleksić.
Dvojica nasumice odabranih Aleksićevih kolega nisu želela da komentarišu ovakav odnos na relaciji advokat – sudija, niti da javno govore u medijima.
– Lično nisam imao nikakva negativna iskustva tog tipa sa Ljubićem, ali sa nekim drugim sudijama jesam – kaže jedan Aleksićev kolega.
– Mislim da ocenjivanje rada kolega advokata ili sudija ne bi bilo primereno sa moje strane. Lično, nemam loša iskustva s Ljubićem, ako baš moram da kažem – zaključuje drugi kolega.


LjUBIĆ: NEMAM KOMENTAR
Sudija Slobodan LjUBIĆ kazao nam je da nema nameru da komentariše Aleksićeve navode, ma kakvi oni bili.
– Presude su donete i ja stojim iza njih. One mogu da se ocenjuju u javnosti, ali zna se da i tu postoje neke granice – bio je kratak Ljubić.

„BLESAVA“ ODREDBA ZAKONA
Interesantno je pitanje zašto Aleksić zbog Ljubićevih presuda nije koristio „vanredne pravne lekove“ koji mu stoje na raspolaganju.
– Oni u ovakvim slučajevima idu isključivo u korist okrivljenog. Postoji jedna „blesava“ odredba Zakona o krivičnom postupku, predviđena članom 425. Ona kaže da bi se u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu zakonitosti, koji bi išao na štetu okrivljenog čak i kad bi sud našao da je takav zahtev osnovan, samo konstatovalo da postoji povreda zakona, ali bez ikakvog uticaja na pravosnažnu presudu.

LjUBIĆEVA AŽURNOST
Izveštaj o radu Okružnog suda za 2008. godinu pruža određenu statističku sliku o ažurnosti i kvalitetu rada sudije Ljubića. Tokom prošle godine primljeno je 1.033 predmeta po žalbi i po svima se postupalo, „budući da nije bilo nerešenih predmeta iz 2007. godine“, navodi se u godišnjem izveštaju o radu Okružnog suda za 2008. godinu. Rešeno je 976 predmeta, a 57 nije.
Koeficijent ažurnosti u ovoj materiji samo je neznatno pogoršan u odnosu na 2007. godinu, navodi se u izveštaju, ali i dodaje da je na to uticalo „smanjenje broja sudija koji postupaju u ovim predmetima“. Pojašnjava se da je lane na ovim predmetima radio samo jedan sudija, upravo Ljubić, te da je bilo 111 predmeta više nego 2007. godine.
Prema statistici u gotovo 90 odsto slučajeva postupanje po žalbi završeno je u roku od mesec dana. Samo u 3,5 odsto slučajeva postupak je trajao duže od tri meseca. Više od 56 odsto odluka nižih sudova u Pčinjskom okrugu je potvrđeno. Presude su ukinute u 36,2 a preinačene u 5,3 odsto slučajeva. Žalba je odbačena u svega 4 predmeta (0,46 od ukupnog broja).
U pomenutom izveštaju konstatuje se da je sudija Ljubić, kao i većina sudija ovog suda, ostvario znatno veću normu od propisane i da ona iznosi 363,6 odsto. Prema procentu u tom smislu prednjači među svim sudijama.
On je, prema rasporedu poslova za 2009. godinu, označen kao predsednik drugostpenog krivičnog veća i izvestilac po svim predmetima koji nose oznaku „Kž“. Od početka ove godine, inače, varira ažurnost u rešavanju predmeta iz Ljubićevog delokruga. Prema mesečnim izveštajima o radu sudija, Ljubić je u januaru od ukupno 155 predmeta „u radu“ rešio 68 i imao 87 nerešenih. U martu je od 205 predmeta „u radu“ rešio 92, a nerešeno je ostalo 113. U aprilu mu je od 192 ostao nerešen 101 predmet, a prema poslednjem objavljenom izveštaju za mesec maj Ljubić ima 97 neršenih predmeta od 188 po kojima se trenutno postupa.


VOX POPULI

IMA LI KORUPCIJE U PRAVOSUDjU?

Romeo Janjić (30), radnik
– Ne, pošteono obavljaju svoje dužnosti.

Dragan Nikolić (52), radnik
– Ima, svakako. Nisi kriv ako platiš.

Marko Djorđević (22), student
– Korupcije ima svuda.

Aleksandra Tomić (18), ucenica
– Nisam upucena.

Srđan Kostić (36), radnik
– Na osnovu ličnog iskustva, tvrdim da ima.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar