Grad plaća “Simpove” dugove

Eko Taxi Vranje

Grad plaća “Simpove” dugove

Nelogična odluka suda da 11,9 miliona dinara skine sa žiro-računa Grada a ne „Simpa“, pravnog naslednika PPRO i „Veme“, pa samim tim i krajnjeg korisnika zemljišta za koje ranijem vlasniku nije plaćena novčana nadoknada za eksproprijaciju, dovela je do problema u funkcionisanju lokalne samoupraveNaslednici Milića Stankovića, nekadašnjeg vlasnika parcele u blizni železničke stanice na kojoj se danas nalazi „Simpov“ otpad, naplatili su pre desetak dana od grada Vranja 11,9 miliona dinara (oko 120.000 evra) jer je Stankoviću 15. novembra 1985. godine eksproprijacijom oduzeto pravo svojine na nepokretnosti, a da mu za to nije plaćena zakonom predviđena nadoknada. Reč je o parceli od jednog hektara koja je ekspropriisana u korist tadašnjeg preduzeća PPRO zbog postojanja javnog interesa, kako je obrazloženo, jer tada u gradu nije bilo privatnih trgovinskih radnji.
Pomenuti iznos je, odmah nakon donošenja drugostepene sudske presude, automatski skinut sa žiro-računa Grada, naravno po nalogu suda. Najzanimljivije u celoj priči je to što ceh nije naplaćen od „Simpa“, korisnika dotične parcele. Kako je uopšte došlo do toga da se 24 godine okleva sa isplatom za preuzeto pravo svojine od vlasnika zemljišta, pa da sada nastane tolika šteta?

REVIZIJA POSLEDNjA NADA

Dragan STOJKOVIĆ, direktor Direkcije za razvoj i izgradnju Vranja, kaže da ne zna zašto nadoknada ranije nije isplaćena, otkrivajući da je 1991. godine doneto rešenje nadležnih organa da se Stankoviću u tu svrhu isplati 2,1 milion dinara.
– Potom su 2002. godine njegovi naslednici pokrenuli postupak pred sudom. Postupak je trajao dugo, da bi se završio prvostepenom, a potom pravosnažnom i izvršnom presudom Okružnog suda za naplatu 11,9 miliona dinara – kaže Stojković.
Dakle, Stankovićevi potomci su u međuvremenu, zbog „lenjosti“ gradskih vlasti, presavili tabak i odlučili da zakonski garantovano pravo ostvare na sudu. Pomenuti finansijski „gubitak“ poprilično je uzdrmao Gradsku upravu, jer je to dodatno omelo i onako narušenu dinamiku u isplati zarada zaposlenima. Još je veće nezadovoljstvo izazvao podatak da je po nalogu suda gradu Vranju, a ne „Simpu“ kao krajnjem korisniku parcele (pravnom nasledniku „Veme“ koja je ranije preuzela vlasnička prava od PPRO) skinut novac sa računa.
– Ne znam kako je bilo po ranijem zakonu, ali prema važećim zakonskim propisima nadoknadu za ekspropriisano zemljište plaća krajnji korisnik – dodaje Stojković, dok među pravnim stručnjacima saznajemo da je tako bilo i po ranijim propisima.
Načelnik gradske uprave, Nebojša LjUBIĆ, ne krije iznenađenje ovakvom odlukom suda. Ona je po njegovom mišljenju ne samo nelogična, već i pravno neodrživa.
– Gradsko javno pravobranilaštvo pokrenulo je odmah nakon drugostepene presude postupak revizije kod Vrhovnog suda i nadamo se drugačijoj odluci. Pokretanje takvog postupka od strane pravobranilaštva, međutim, nema suspenzivno dejstvo na izvršnu presudu, tako da su pare odmah skinute sa našeg računa. Sve je pomalo iznenađujuće jer mi čak nismo aktivno legitimisano lice u postupku, već je to trebao da bude „Simpo“ kao krajnji korisnik – mišljenja je Ljubić.
Gradonačelnik Miroljub STOJČIĆ raspolaže nešto drugačijim informacijama od načelnika gradske uprave i, čini se, ima više poverenja u „Simpo“ kada je u pitanju eventualna nadoknada neplaniranog troška za lokalnu samoupravu.
– Reč je o tome da je Opština Vranje svojevremeno izvršila eksproprijaciju za potrebe „Veme“ od ranijih vlasnika i da su se oni javili za naknadu troškova zemljišta. Mi smo u dogovoru sa „Simpom“ na putu rešavanja tog problema. Naime, dogovoreno je da kroz prodaju određene lokacije te kompanije odmah pored te parcele nadomestimo troškove – kaže Stojčić.
On dodaje da teškoće u isplati zarada zaposlenima nisu posledica skidanja para sa računa, već da je zastoj delom posledica ekonomske krize i nešto je slabijeg punjenja budžeta.
– Naime, od 32 miliona koje smo trebali dobiti od države, transferisano nam je samo 15, uz objašnjenje da je tako na području cele republike.
Koliko je uopšte realno da „Simpo“ nadoknadi štetu od skoro 12 miliona dinara? Ima li bilo kakvih pismenih garancija da će se to dogoditi ili je sve na nivou usmenih obećanja? Postoji li uopšte pravni osnov da „Simpo“ to plati?
– Nisam u pregovorima sa „Simpom“, zato ne mogu da kažem da li će nam oni nadoknaditi novac. U slučaju da ne budemo zadovoljni ponašanjem „Simpa“, uvek postoji mogućnost da pokretanjem tzv. regresne tužbe ostvarimo svoja prava. Nadam se da za tim nećemo morati da posegnemo, jer je „Simpo“ dosad bio korektan prema nama. Na kraju krajeva, to zemljište ostaje njima na korišćenje, a ne gradu – kaže Ljubić.

PRAVNI OSNOV ZA PLAĆANjE

Načelnik gradske uprave dodaje da je time što je gradska kasa „olakšana“ za gotovo 12 miliona dinara bila otežana isplata zarada opštinarima.
– Jedva smo u utorak isplatili prvi deo aprilske plate. Bukvalno su nam ljudi dva meseca bili bez plate, ne samo zbog ovoga, već i zbog nekih dugova iz ranijeg perioda – otkriva Ljubić.
Ukoliko Vrhovni sud odluči drugačije, što je uvek moguće, postupak bi bio vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.
– Moguć je u tom slučaju i drugačiji rasplet, što bi onda moglo imati za posledicu povraćaj sredstava od osobe koja je naplatila dobijeni sudski spor od grada Vranja, ali je pitanje koliko je realno očekivati tako nešto – zaključuje Ljubić.
Takav rasplet, tvrde u Gradskoj upravi, ne bi značio i kraj muka za lokalnu samoupravu. Naime, nezvanično se govori da postoji još tuce procesa sa mogućim sličnim ishodom. Grad bi zbog grehova u prošlosti i neisplaćenih nadoknada za eksproprijaciju mogao u narednom periodu da plati i znatno veće iznose. Prema nezvaničnim podacima, na sudu je u toku više takvih sporova, a ako većina bude rešena na sličan način gradska kasa ostala bi bez pedesetak miliona dinara.


SINIŠA MITIĆ
„SIMPO“ ĆE NADOKNADITI ŠTETU

Siniša MITIĆ, direktor Sektora za informisanje u „Simpu“, kaže da je na sastancima predstavnika kompanije i lokalne samouprave dogovoreno da „Simpo“ nadomesti štetu grdskoj upravi.
– To će biti učinjeno prodajom jedne parcele koja se nalazi odmah pored „Simpa“. Već je oglašena prodaja tog zemljišta i od tog novca biće nadoknađen iznos koji je sudskim nalogom išao na teret grada.
Da li se „Simpo“ zvanično vodi kao krajnji korisnik parcele gde se nalazi tzv. „Simpov “ otpad?
– To je zemljište pripadalo „Vemi“. Naša kompanije je preuzimanjem „Veme“ preuzela i sve što je bilo njeno vlasništvo. Samim tim i probleme i ostale obaveze, iako u konkretnom slučaju naša kompanija nije direktno učestvovala kao preduzeće u čiju je korist svojevremeno izvršena eksporoprijacija te parcele.
U gradskoj upravi saznali smo da je pomenuta parcela i u katastarskim knjigama uknjižena na kompaniju „Simpo“.

NEBOJŠA LjUBIĆ:
VREDNOST ZEMLjIŠTA JE PRECENjENA

Načelnik gradske uprave Nebojša Ljubić ocenjuje da su veštaci precenili vrednost pomenutog zemljišta.
– Reč je o enormno visokom i nerealnom iznosu za tu površinu. Posebno ako se zna da je cena zemljišta na takvoj lokaciji 3 do 4 evra. Kako se radi o jednom hektaru, realno je da to zemljište vredi 30.000 do 40.000 evra, a ne 120.000 koliko su raniji vlasnici dobili sudskim sporom. Da su prodali zemljište u centru Vranja ne bi dobili tolike pare – poručuje Ljubić.  • Ostavi komentar