Ispitujemo poslovanje Sportskog savezaIspitujemo poslovanje Sportskog saveza

I FK Dinamo u postupku kontrole. Borba protiv korupcije je prioritet. Ima krivičnih prijava za javne nabavke. Ispituje se poslovanje Apoteke. Nisam zainteresovan za mesto načelnika Policijske uprave

Odsek za suzbijanje privrednog kriminala organizacijski funkcioniše u sklopu Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave (PU) u Vranju. Inspektori ovog odseka imali su proteklih godina pune ruke posla, kako zbog velikog broja krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala, tako i zbog razuđenosti terena jer pokrivaju sve opštine Pčinjskog okruga. Njihov zadatak komplikuje činjenica da se PU Vranje sa istoka teritorijalno graniči sa Bugarskom, sa juga Makedonijom, a jednim delom oslanja se na Kosovo i Metohiju.
– To otvara mogućnosti za razne kriminalne aktivnosti pojedinaca, a posebno kriminalnih grupa koje deluju na ovom području. Mnogi bi da se bogate na teret budžeta Srbije. Zato su težišni zadaci inspektora privrednog kriminala usmereni na suzbijanje svih oblika sive ekonomije i korupcije, zloupotreba u postupku privatizacije i javnih nabavki – kaže na početku intervjua za „Vranjske“ Saša NEDELjKOVIĆ, šef Odseka za suzbijanje privrednog kriminala u PU Vranje.

PRIORITETI SU JASNO DEFINISANI

Vranjske: Kakva je opšta slika privrednog kriminaliteta na području koje pokrivate i koji su vaši prioritetni zadaci?
Nedeljković: Uzimajući u obzir veličinu područja koje pokrivamo i složene uslove rada na ovom terenu, opšte stanje u oblasti privrednog kriminaliteta je zadovoljavajuće. Naši rezultati su na zavidnom nivou i u centrali MUP-a imaju pohvale za naš rad. Težište aktivnosti našeg odseka u ovom periodu usmereno je ka popravljanju pokazatelja tzv. „sive statistike“. Tačnije, namera nam je da na najmanju meru svedemo broj krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala koja se dosad iz bilo kog razloga nisu otkrivala i procesuirala.
Proteklih godina kao jedan od vaših prioriteta isticana je borba protiv korupcije?
– Tako je. Mi smo upravo u okviru takve „borbe“ tokom prošle godine otkrili i nadležnim tužilaštvima prijavili 142 lica. Protiv njih smo podneli 104 krivične prijave za 307 krivičnih dela. Ukupno 27 osoba lišili smo slobode, a 13 zadržali u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku.
Proces javnih nabavki je, po mišljenju mnogih, glavni izvor korupcije i kriminala. Da li vaše istrage potvrđuju takva mišljenja?
– Ima javnih nabavki gde je bilo nezakonitosti, ali bilo je i regularnih. Po mom subjektivnom mišljenju i iskustvu, to nije glavni izvor korupcije i kriminala. Kontrolisali smo u više navrata ima li zloupotreba prilikom raspisivanja tendera u poslednje dve godine kako po anonimnim prijavama, tako i po zahtevu tužilaštva.
I? Da li ste nakon tih kontrola podneli krivične prijave?
– Da, podneli smo više krivičnih prijava protiv odgovornih osoba u pravnim licima. Imajući u vidu da su sve prijave još u postupku kod nadležnih tužilaštava, ne mogu vam dati detaljnije podatke o izvršiocima i njihovoj sadržini jer bi to ometalo postupak. Po svim prijavama postupamo i naši se izveštaji sa kompletnom dokumentacijom blagovremeno dostavljaju nadležnim tužilaštvima.
Možemo li barem da pomenemo neka pravna lica kod kojih ste sproveli istragu u vezi javnih nabavki?
– Kontrolisani su tenderi za javne nabavke rezervnih delova u Domu zdravlja u Vranju, kao i postavljanje rasvete u SO Vladičin Han. Po nekim sasvim drugim osnovima ispitivana je zakonitost poslovanja u „Novogradnji“, Preduzeću za puteve, „Jumku“, „Jedinstvu“, „Delišesu“… Odradili smo veliki posao u „Prokredit banci“. Predmet je bio obiman, saslušano je preko 250 ljudi, a slobode lišeno 12 osumnjičenih. Sve je to iziskivalo danonoćan posao koji se na kraju završio podizanjem optužnice protiv osumnjičenih. Inače, postupamo uvek kada tako nešto nalaže zakon, bez obzira na to da li smo do saznanja o nekoj nezakonitosti došli operativnim radom, preko anonimnih prijava ili putem medija.
Tender oko izgradnje puta na Besnoj kobili takođe je bio predmet kontraverznih tumačenja. Podnete su krivične prijave. Da li ste kontrolisali poštovanje zakonitosti u ovom slučaju?
– Iz nadležnog tužilaštva nismo dobili apsolutno ništa vezano za raspisivanje tendera za izgradnju tog puta. Međutim, to ne mora da znači da nećemo ništa preduzeti, jer nam Zakon o krivičnom postupku ostavlja mogućnost da sprovedemo tu kontrolu i bez inicijative tužilaštva.
Bilo je mnogo buke oko poslovanja Sportskog saveza, čak optužbi da je bilo raznih nezakonitosti. Da li je Privredni kriminal ispitivao te navode?
– U ovom momentu mogu samo da kažem da nam je upućen određen broj predstavki vezanih za navodne nezakonitosti u poslovanju Sportskog saveza i da na njima još uvek radimo.

DINAMO, DIREKCIJA, BESNA KOBILA

Da li je kontrolisano poslovanje FK Dinamo?
– Poslovanje FK „Dinamo“ ispituje se u okviru kontrole Sportskog saveza. To je sve što mogu reći.
Poslovanje Apotekarske ustanove Vranje već duže vreme izaziva različite reakcije. Javno je obelodanjeno da su nestali lekovi u milionskoj vrednosti. Da li su vaši inspektori pronašli nekakve nepravilnosti i jeste li podneli krivične prijave?
– Naši inspektori postupali su po anonimnim ili potpisanim predstavkama dostavljenim nadležnim tužilaštvima u vezi poslovanja Apoteke. Veći deo posla smo obavili i dostavili izveštaje tužiocima. Međutim, ima još posla, jer je jedan deo predmeta i dalje aktivan. Proveravali smo i navode po prijavama koje su nam podneli ovlašćeni predstavnici apoteke. U interesu istrage ne mogu da iznosim preciznije informacije.
Da li je kontrolisano poslovanje Direkcije u vreme dok je direktor bio Dejan Stanojević i šta je otkriveno?
– Da. I dok je Stanojević bio direktor, ali i nakon toga. Bilo je više predstavki i zahteva nadležnih tužilaštava po kojima smo radili. Sve je to prosleđeno tužilaštvu. Nešto je bilo vezano za postavljanje stubića na trotoarima, a potom smo ispitivali još neke navode vezane za poslovanje Direkcije i odluke njenog tadašnjeg direktora.
„Vranjske“ su u poslednjem broju objavile priču o nestanku četrnaest kompletnih predmeta vezanih za stambenu problematiku. Do tog saznanja smo došli kada smo gradskim vlastima postavili pitanje ko i u kakvom državnom stanu bespravno živi. Da li ste proveravali nestanak tih predmeta?
– U Policijsku upravu Vranje nije stigla nijedna prijava po tom pitanju, niti mi imamo nekih konkretnih saznanja. To, međutim, ne znači da se ubuduće neće postupati u vezi tog slučaja, naravno ukoliko ima osnova.
Trpite li u vašem radu određene pritiske, npr. iz političkih ili drugih centara moći, da u određenim slučajevima ili zbog nekih osoba ne pokrećete postupak?
– Otkad sam ja šef ovog odseka, a koliko se sećam ni ranije, niko nije pokušavao da na taj način opstruira našu istragu. Opstrukcije ima u nekim firmama gde prilikom kontrole neka ovlašćena lica odugovlače sa dostavljenjem potrebne dokumentacije na uvid. Mi tu postupamo shodno Zakonu o krivičnom postupku, tako da povlašćenih nema.
U kuloarskim pričama često se u poslednje vreme pominjete kao kandidat za budućeg načelnika Policijske uprave? Koliko u tome ima istine?
– To su samo čaršijske priče. Imajući u vidu da lokalna javnost svakog meseca lansira nekog od svojih kandidata za načelnika, jasno je o čemu se radi. Mene niko nije kontaktirao za razgovor oko toga. Uostalom, nisam ni zaintersovan za tu funkciju.


PROFIL
Saša Nedeljković rođen je 1972. odine u Vranju gde je završio osnovnu i srednju Ekonomsku školu. Godine 1997. diplomirao je na Pravnom fakultetu u Prištini. Zaposlio se 1999. godine u JP PTT Srbija u Vranju i tu ostao do 2001. godine kada prelazi u PU Vranje. Do 2007. godine bio je inspektor za suzbijanje privrednog kriminala. Nakon toga izabran je na mesto šefa Odseka za suzbijanje privrednog kriminala gde se nalazi i danas.

BROJKE
Prema rečima Nedeljkovića, tokom 2008. godine otkriveno je i procesuirano 527 krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala, što je za 125 više nego u 2007. godini (402).
Koja su dela prednjačila?
– Najviše je bilo zloupotreba službenog položaja (178), falsifikovanja službene isprave (134), prevara u privrednom poslovanju (42), nedozvoljene trgovine (19), falsifikovanja novca (18), pronevera (14), a u 122 slučaja počinjena su ostala krivična dela iz oblasti privrednog kriminala (najčešća su nesavestan rad u privrednom poslovanju, nesavestan rad u službi, neovlašćeno korišćenje autorskog prava, primanje i davanje mita itd). U periodu januar-april 2009. godine otkrivena su i procesuirana 134 krivična dela, deset više nego u istome periodu 2008. godine.


DA LI POLICIJA DOVOLjNO RADI NA SUZBIJANjU PRIVREDNOG KRIMINALA?

Miloš Mitrović (21), student
– Mislim da bi mogla više da poradi na tome.

Marjan Stanković (28), radnik
– Iz meni poznatih izvora, znam da nedovoljno rade na tome.

Oliver Petrušijević (26), nezaposlen
– Nije dovoljno rigorozna i na pravi način.

Bojan Stanojević (21), student
– Nisam zadovoljan njihovim radom.
Milan Ordić (22), student
– Smatram da uvek može bolje.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar