I Žikičina braća su bila ugrožena?I Žikičina braća su bila ugrožena?

Aleksandar Radomirović, veštak-balističar Nacionalnog kriminalističkog instituta MUP, ostao iza svog ranijeg nalaza da je Boban Stanković (24), pucajući u Živojina Ničića, mogao ugroziti i život njegove braće

Kakva farsa! – glasno je komentarisao jedan od rođaka pokojnog Živojina Ničića, nakon što je prošlog petka mesto u sudnici Okružnog suda u Vranju predviđeno za branioca optuženog Bobana Stankovića (24) zauzeo advokat Dragan Nikolić. Advokat koji od početka procesa zastupa optuženog za teško ubistvo koje se dogodilo ispred kafića „Troja“ u centru Vranja u novembru 2006. godine, trebao je biti zamenjen braniocem po službenoj dužnosti. Razlog je činjenica da su on i njegov klijent u više navrata međusobno otkazivali punomoćje, pa je proces bespotrebno odlagan i traje već dve i po godine. Poslednji put se to dogodilo u martu kada je sud, nakon što je Nikolić otkazao punomoćje Stankoviću, ponovo postavio njega za branioca. Obrazloženje – advokat je koji poznaje predmet, pa se suđenje može odmah nastaviti. On se, međutim, ni tada nije pojavio pred sudom obrazlažući to ranije zakazanim suđenjima. To je prelilo kap u čaši, pa je sud presekao i odredio da Stankovića zastupa Srboljub Milosavljević. Obrazloženje – da se više ne dangubi.

APSTRAKTNO I REALNO

Osumnjičeni je, međutim, prošlog petka odbio da ga zastupa novi advokat i zatražio da ponovo angažuje Nikolića. Dok su Ničićevi najbliži rođaci u publici sa nevericom vrteli glavom, sudsko veće izašlo mu je u susret objašnjavajući, međutim, da će Nikolić, zbog nedolaska na poslednja dva i još nekoliko ranijih ročišta, ubuduće „u rezervi“ stalno imati advokata Milosavljevića. To nije zadovoljilo čoveka koji je izgovorio rečenicu s početka teksta. Odmah je napustio sudnicu, dok je sudija Goran Despotović morao da započne proces ispočetka, „zbog proteka vremena“. Svi dosad saslušani akteri ponavljali su redom da ostaju iza svojih izjava datih na ranijim ročištima.
Atmosfera u praznoj sali donekle je uzburkana pojavljivanjem, a pre svega iskazom Aleksandra Radomirovića, veštaka-balističara Nacionalnog kriminalističkog instituta MUP-a i stalnog sudskog veštaka. Njegov dolazak pred sud nekoliko je puta prolongiran poslednjih meseci, i to u poslednjem momentu, zbog već pomenutih otkazivanja punomoćja branioca i optuženog. Pojašnjavajući svoj raniji nalaz iz februara 2007. godine, Radomirović je kazao da je u momentu pucnjave ispred „Troje“, prilikom ispaljenja prvog metka sa razdaljine nešto manje od tri metra, potencijalno moglo doći do ugožavanja života ljudi koji su se nalazili u neposrednoj blizini pokojnog Ničića.
– Posebno se treba imati u vidu da je pucano na otvorenom prostoru – ilustrovao je svoj stav Radomirović.
– Do opasnosti je kod tog metka moglo da dođe, ali njegovim ispaljenjem nije nastupila konkretna opasnost. Ona je mogla nastupiti da je metak prošao dalje i da nije završio u vratima automobila – pojasnio je Radomirović nazivajući takvu opasnost „apstraktnom“.
– To se ne bi moglo reći za sledeće dve rane od metka – dodao je on – koje su Ničiću nanete hicima iz neposredne blizine, sa oko pola metra. Zbog takvog rastojanja od pokojnog Ničića, činjenice da je on već pao na mesto suvozača u praznom automobilu i smera pucanja, te imajući u vidu da je počinilac stajao iznad žrtve, sledeća dva metka nisu ugrozila ljude u blizini automobila i u okolini.
Sudija Despotović je insistirao na razjašnjenju ovakvog stava veštaka:
– Da li je prvim metkom mogao biti ugrožen i život Dušana Ničića, brata pokojnog Živojina?
– U apstraktnom smislu, bio je ugrožen. Svako ispaljivanje metka na otvorenom prostoru može ugroziti živote ostalih ljudi u neposrednoj okolini – glasio je Radmirovićev odgovor.
– Da li su tome mogli doprineti kalibar oružja (9 mm), te trzaj koji nastaje prilikom opaljenja? – interesovao se zamenik okružnog javnog tužioca Miroslav Manasijević, inače zastupnik javne optužnice.
– Trzaj može da destabilizuje strelca, ali to zavisi od lične veštine rukovanja oružjem – glasio je odgovor veštaka.
– A trzaj i kretanje strelca, jer je ovde optuženi hodao ka žrtvi prilikom ispaljenja metaka – dodatno je pojasnio svoje pitanje tužilac.
– Trzaj zavisi od kalibra, ali i od težine oružja. Veći kalibar znači i veći trzaj, dok veća težina doprinosi stabilnosti oružja. Sve opet zavisi od veštine strelca, ali oružje uglavnom trza nagore. Dosta toga zavisi i od upucanosti oružja – opet je poprilično uopšteno objašnjavao konkretan slučaj.

OBDUCENT SE IZJAŠNjAVA 12. JUNA

Aleksandar Stojković, pravni zastupnik porodice Ničić, potsetio je na izjavu Aleksandra Ničića, starijeg brata pokojnog Žikice, sa jednog od prethodnih ročišta.
– On je tada, imajući u vidu okolnosti i smer pucanja, kazao da se, kada je optuženi zapucao, „skamenio“, misleći da je pogođen i najmlađi brat Dušan.
– Mogla su i ostala lica biti ugrožena – zaključio je Radomirović i na kraju dodao:
– U nalazu sam već napisao da su verzije Aleksandra i Dušana Ničića, koje se odnose na njihove pozicije u momentu pucnjave, u skladu sa pronađenim materijalnim tragovima na licu mesta.
Nijedna od strana nije imala pitanja, ni primedbi nakon svedočenja veštaka Radomirovića, ali je Stankovićev branilac Nikolić sebi u bradu prokomentarisao kako je veštačenje „proizvoljno“. Zbog takvog načina obraćanja sudija Despotović ga je usmeno ukorio. Nikolić je na kraju predložio saslušanje hirurga Momčila Stošića, načelnika Hirurgije koji je učestvovao u operaciji u noći kada je Ničić primljen na odeljenje, ali je sudija Despotović kazao da to najverovatnije neće biti potrebno. Naime, obrazložio je, sud već ima iskaz hirurga Gorana Ivkovića, koji je dežurao na odeljenju pomenute noći. Očekuje se da sud uskoro dobije i medicinsku dokumentaciju o kojoj će se na narednom pretresu, 12. juna ove godine, izjasniti Radovan Karadžić, veštak-obducent sa Instituta za sudsku medicinu u Nišu. Potom bi, najverovatnije, usledila „završna reč“, tako da se kraj suđenja i izricanje presude, ukoliko ne bude nekih novih momenata u ovom procesu, može očekivati uskoro.


DRAGAN NIKOLIĆ
VEŠTAČENjE DEMANTUJE UMIŠLjAJ

Branilac optuženog Stankovića, smatra da iskaz veštaka Radomirovića potkrepljuje njegovu raniju tezu o neodrživosti kvalifikacije „teško ubistvo“ koja se optužnicom stavlja na teret njegovom klijentu.
– Imajući u vidu da se Stanković tereti da je umišljano doveo u opasnost i živote Živojinove braće, ovo veštačenje to demantuje. Naime, veštak je jasno rekao da je postojala samo „apstraktna“, ali ne i „konkretna“ opasnost. Pritom, on je rekao da je takva apstraktna opasnost postojala za sve prisutne, a nikoga posebno nije apostrofirao. Kazao je i da je zrno moglo da rikošetira, ali da do toga nije došlo.

ALEKSANDAR STOJKOVIĆ
OPASNOST JE POSTOJALA

Pravni zastupnik porodice Ničić, ima pak svoje mišljenje.
– Veštak je ponovio navode iz svog ranijeg nalaza da je u konkretnom slučaju nastupila opasnost, potvrđujući verziju pucnjave koju su iznela braća Aleksandar i Dušan Ničić i njenu verodostojnost na osnovu materijalnih dokaza. Time je potvrdio da se Dušan čak nalazio na liniji putanje pucanja. U svakom slučaju, opasnosti je bilo jer je metak ispaljen na otvorenom prostoru. Zrno je moglo da rikošetira i pogodi nekoga. Kada je reč o kvalifikaciji, ovde govorimo o eventualnom umišljaju. U skladu sa tim, ne može neko da razmišlja u stilu „ja pucam, a da li ću nekoga pogoditi, briga me“. Samim tim što je pucao u Žikicu, on je sebi dozvolio mogućnost da pogodi i nekog drugog.
Eventualni umišljaj, prema krivičnopravnim propisima, postoji onda kada je „učinilac svestan da može izazvati posledicu krivičnog dela, pa na nju pristaje“. Dakle, za razliku od direktnog umišljaja, gde on želi baš takvu posledicu koja je nastupila, ovde on samo pristaje na nju, što znači da je razlika u voljnom elementu koji je kod eventualnog umišljaja nešto slabiji, a shodno tome obično sledi i manja kazna.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar