I jare i pareI jare i pare

Ove dve institucije kulture zvanično imaju status udruženja građana, ali ih to ne sprečava da za plate i manifestacije koje organizuju troše novac poreskih obveznika iz budžeta. Nadležni u gradskoj upravi najavljuju raskid sa ovakvom praksom

Ovih dana tema broj jedan u gradu su plate direktora javnih preduzeća i ustanova. I kako to obično biva, istražujući jednu stvar obavezno naiđete na još zanimljivije podatke koji se, u ovom slučaju, itekako tiču poreskih obveznika grada Vranja. Saznajemo tako da su u oblasti kulture i dve nevladine organizacije (NVO) iliti udruženja građana – Škola animiranog filma Vranje (ŠAF) i Književna zajednica „Borisav Stanković“ – godinama redovni korisnici lokalnog budžeta i prostorija u vlasništvu grada. Pokušali smo da saznamo da li je to u skladu sa zakonom, koliko ljudi zapošljavaju, kolike su njihove plate i po kom osnovu se one obračunavaju, da li i kome podnose izveštaje o poslovanju, ko postavlja i razrešava taj kadar…

REPOVI PROŠLOSTI

Član gradskog veća zadužen za kulturu Zoran Najdić, fokusira se na sasvim konkretne stvari:
– ŠAF i KZ su NVO i o njihovom radu se do sada nije raspravljalo na sednicama Gradskog veća. Ali na sledećoj sednici (za otprilike tri nedelje prim. aut.) biće razmatrani izveštaji o finansijskom poslovanju iz 2008. i planovima za 2009. sa posebnim osvrtom na finansiranje nedavno završene manifestacije „Borina nedelja“ (KZ) i predstojeću međunarodnu radionicu animiranog filma IDRAF (ŠAF). Ove manifestacije su najvećim delom finansiraju iz gradskog budžeta, ali od njih očekujemo zvanične cifre. Miroslav Simonović je za nastupajući IDRAF zahtevao 4.500.000 dinara (od republičkog ministarstva za kulturu tražio je 1.700.000 dinara, a ostalo od grada). Ukoliko mu republičko resorno ministarstvo ne dodeli novac, mi nećemo moći da mu izađemo u susret, jer gradska vlada uvodi restriktivne mere štednje. Simonović će IDRAF moći da organizuje samo ukoliko sam obezbedi novac, a pošto je on NVO može da pokuša da nađe donatore. Primer da se i sa znatno manje novca može organizovati lepa manifestacija je „Maj mesec muzike“ koja će koštati samo 100.000 dinara, od kojih Muzička škola „Stevan Mokranjac“ obezbeđuje 60.000 – jasan je NAJDIĆ.
Nebojša SELISTAREVIĆ, član Gradskog veća zadužen za NVO kaže da nije u redu da samo neke NVO budu na budžetu:
– Pojam nevladinih organizacija poslednjih petnaest godina jedan je od najkontroverznijih i najnejasnijih termina kojim se barata u našoj javnosti. Malo koji termin je toliko zloupotrebljavan u propagandno-političke svrhe kao pojam NVO. Dok ne bude donet zakon o NVO, „rupu“ koja je nastala svako će koristiti kako mu odgovara. Na zakonu o NVO insistiraju svi koji su u ovom sektoru i on je , konačno, u skupštinskoj proceduri. U međuvremenu, udruženja građana i NVO u potpunosti su izjednačene. Zakon koji je na snazi ne ograničava NVO sektor u smislu da on ne može da traži potencijalnog donatora i u lokalnoj samoupravi. Lično mislim da nije u redu da neke NVO budu na budžetu, a druge ne. Razlog je jednostavan: upravni odbori udruženja građana ili NVO ne zavise od političkih prilika, a ako te neko finansira onda je logično i da ima uticaja na donošenje svih odluka koje se tiču tvog rada. Ovako se mešaju babe i žabe. S jedne strane niko ne može da se meša u rad ŠAF-a i KZ, a sa druge njih direktno izdržavaju građani Vranja – tvrdi Selistarević.
Navodeći da je glavni odgovorni za ovakvo stanje nekadašnja opštinska vlast koja je omogućila da se ŠAF i KZ „Borisav Stanković“, iako registrovani kao NVO, nađu među redovnim korisnicima budžeta, Selistarević dodaje da postoje mehanizmi pomoću kojih ih je u budućnosti moguće „skinuti sa budžeta“. Dovoljno je, po njemu, da se pokrene inicijativa, bilo od ostalih aktivnih NVO organizacija u Vranju ili da to učini neki političar, pa da se pitanje dalje rešava u lokalnoj Skupštini pred odbornicima.
Slično razmišlja i Nebojša LjUBIĆ, načelnik Gradske uprave, navodeći da je ovaj problem nasleđen od prethodne vladajuće nomenklature.
– Zatražio sam da mi se dostave kompletni izveštaji o tome ko šta traži, koliko novaca dobija i ostalo, jer rad svih „budžetlija“ mora biti transparentan. Nije u redu da ŠAF i KZ budu na gradskom budžetu, a da mi nemamo uvid u njihovo poslovanje ni pravo da se mešamo u njihov rad.
Izgleda da su i ovo „repovi prošlosti“ sa kojima će nova vlast u narednom periodu morati da se izbori. ŠAF I KZ „Borisav Stanković“ su svoj pravni status regulisali u nekim drugim vremenima (ŠAF 1987, a KZ 1989. godine) ali postaje jasno da je njihov način poslovanja teško uklopljiv u današnji sistem rada lokalne samouprave. Sloboda udruživanja u današnjoj Srbiji regulisana je zastarelim zakonodavnim postavkama, koje su, očigledno, pravno prevaziđene. U Književnoj zajednici „Borisav Stanković“ razgovarali smo o tome sa urednikom Miroslavom Cerom Mihailoviće koji kaže:
– U radu KZ „Borisav Stanković“ nema nikakvih tajni. KZ je registrovana kao strukovna organizacija u rangu Udruženja književnika Srbije. U našem statutu stoji da smo „dobrovoljna staleška organizacija književnika, naučnika i umetnika osnovana radi ostvarenja zajedničkih ciljeva. Mi smo udruženje koje se najvećim delom finansira iz gradskog budžeta, delom iz Ministarstva za kulturu, od donatora i iz sopstvenih izvora. Finansijske izveštaje o svom poslovanju dostavljamo nadležnim službama. Imamo dva zaposlena, mene kao urednika i jednog radnika na mestu tehničkog operativca. KZ ima svoje organe upravljanja koji odlučuju o svemu i na četiri godine ih bira Skupština KZ. Odlukom Komisije za tatusna pitanja od 2001. imam status izuzetnog (istaknutog) umetnika koji po zakonu daje beneficirane, uvećane osnovice u statusu samostalnih umetnika ili uvećane osnovice visoke stručne spreme kod zaposlenih. Moja plata ne podrazumeva funkcionalni dodatak iako imam 34 godine radnog staža, a 12 u statusu profesionalnog književnika – iznosi MIHAILOVIĆ.
Kada se radi o sistematizaciji radnih mesta u KZ, Mihailović navodi da su pored opštih utvrđeni i posebni uslovi koji se odnose na umetnička zvanja, stručnu spremu, evidentne sklonosti ka književnosti i izdavačkoj delatnosti, organizacione sposobnosti, radno iskustvo na određenim poslovima. Predviđeno je da KZ zaposli pet radnika (isto kao i ŠAF), ali oni imaju smo dva zaposlena.
Raspitujući se u računovodstvu koje obračunava plate svih zaposlenih u ustanovama koje se bave kulturom u gradu, saznali smo da su koeficijenti za obračunavanje plata regulisani Uredbom Vlade republike Srbije (br. 60/2007) i objavljeni iste godine u Službenom glasniku. Taksativno je navedeno koliko treba da budu primanja svih, od direktora do čistača, na šta se nadograđuje minuli rad (na svaku godinu radnog staža dodaje se 0.4 odsto), deo koji se odnosi na to kog je ranga ustanova (gradska, opštinska, okružna), funkcionalni dodatak isl.

IDRAF I BORINA NEDELjA

– Korisnici budžeta dostavljaju predloge finansijskih planova sa navođenjem pravne osnove i pisanim obrazloženjem za svaki pojedinačni rashod. Služba budžeta ne raspolaže platnim spiskovima zaposlenih ni za jednog korisnika budžeta, jer se planiranje zarada vrši „u masi“. Plate zaposlenih u ustanovama kulture u Vranju planirana u Odluci o budžetu za 2009. su 76.420.000 dinara. Napominjem da se radi o planu i da je u toku procedura izrade dopunskog budžeta za 2009. – navodi Dragan SPIRIĆ, pomoćnik gradonačelnika.


TABELA
ŠAF
Ime i prezime pozicija i stručna sprema plata
Miroslav Simonović voditelj ŠAF-a, SSS 57.000
Nela Ćurčija trik snimatelj i montažer, SSS 26.000
Gorica Antić tehnički sekretar, SSS 22.000
Miroslav Djerić asistent voditelja, visoka SS 40.000
Snežana Trajković asistent voditelja, visoka SS 40.000

KZ „Borisav Stanković“
Miroslav Cera Mihailović , urednik KZ, SSS 64.000
Miroslav Ristić tehnički operativac, SSS 26.000


SAOPŠTENjE

Obavljajući uobičajeni novinarski zadatak, Valentina Milenković, novinarka „Vranjskih“, doživela je niz neprijatnosti u Školi animiranog filma. Miroslav Simonović, voditelj ŠAF-a, ne samo što je uskratio tražene informacije, već je sebi dao za pravo da primitivno i necivilizovano, uličarskim rečnikom izvređa našu novinarku i otera je iz prostorija ŠAF-a.
Redakcija „Vranjskih“ najoštrije protestvuje zbog ovakvog ponašanja Miroslava Simonovića koji je svojim primerom pokazao kako ne smeju da se ponašaju gradski službenici, naročito oni koji plediraju da se bave kulturnom delatnošću. Podsećamo, takođe, da ŠAF nije privatna firma već da se finansira parama poreskih obveznika i da je Miroslav Simonović dužan da javnosti predoči sve detalje o poslovanju.
Smatrajući da je Miroslav Simonović grubo uvredio našu novinarku Valentinu Milenković, te da je narušio dignitet novinarske profesije, redakcija „Vranjskih“ očekuje javno izvinjenje voditelja ŠAF-a. Ujedno, solidarišući se sa našom koleginicom i osuđujući ponašanje Miroslava Simonovića kao retrogradno i nekulturno, redakcija „Vranjskih“ obaveštava javnost da neće pratiti aktivnosti ŠAF-a sve dok do tog izvinjenja ne dođe.
Vranje, 29. april 2009. Vukašin Obradović,
gl. i odg. urednik

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar