Pljačkovicu treba izolovatiPljačkovicu treba izolovati

Da bi se uspostavila veza između oboljenja i bombardovanja osiromašenim uranijumom u toku NATO kampanje 99, potreban je detaljan monitoring (praćenje) zdravstvenog stanja stanovništva u periodu od makar deset godina, ali za sada za tako nešto ne postoji interesovanje

Broj novootkrivenih tumora na teritorija Vranja od 2000. godine pa do danas u stalnom je porastu, ali niko od stručnjaka ne može da tvrdi da je uzrok takvog stanja bombardovanje osiromašenim uranijumom jer, jednostavno, za tako nešto ne postoje validni dokazi. Ipak, zabrinjavajuće zvuči činjenica da je svaki peti od ukupnog broja maligniteta upravo onaj na disajnim organima. Da bi se uspostavila veza između oboljenja i bombardovanja osiromašenim uranijumom u toku NATO kampanje 99, potreban je detaljan monitoring (praćenje) zdravstvenog stanja stanovništva u periodu od makar deset godina, ali za sada za tako nešto ne postoji interesovanje. Lokalni Zavod za javno zdravlje radio je svojevremeno monitoring voda i tada je utvrđeno da su one u ispravnom stanju. Sagovornik iz Zavoda tvrdi da na Pljačkovici, jednom od četiri lokaliteta gađanim osiromašenim uranijumom, nije povećana radioaktivnost i objašnjava da se takve stvari ne kriju.

ČESTICE SE PRENOSE NA DALjINU

– Međutim, povezanost povećanog maligniteta i bombardovanja može se utvrditi samo višegodišnjim, detaljnim praćenjem zdravstvenog stanja ljudi. Mi smo svojevremeno, pre nekoliko godina, napravili projekat koji je tada koštao 28 miliona dinara, ali nismo našli nekog ko bi to platio – kaže sagovornik iz Zavoda.
Doktor Radomir Kovačević, načelnik Sektora za radiološku zaštitu Instituta „Dr Dragomir Karajović“ kaže da su osobe koje borave u kontaminiranim područjima u velikom riziku da obole od kancera limfnih žlezda, krvi, pluća, raka dojke.
– Institut je tokom 2002. uradio interno istraživanje u rejonu Vranja. Tom prilikom došlo se do poražavajućih rezultata o internoj kontaminaciji stanovništva uranijumom. Pokazalo se da je u grupi od 29 ispitanika bilo onih koji su kontaminirani uranijumom. U jednom slučaju je utvrđena enormna kontaminiranost, a reč je o čoveku koji je radio na dekontaminaciji oko jednog bunara.
– Avgusta 99. godine – kaže Kovačević – eskperti iz međunarodne misije „Fokus“ (osnivači Švajcarska, Grčka i Rusija kojima se priključila Austrija) dokazali su nalaze domaćih stručnjaka da je Pljačkovica gađana osiromašenim uranijumom, a to je potvrđeno i nakon istraživanja eksperata Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu – UNEP.
– Rezultati na jugu Srbije (i u Crnoj Gori) su precizni zato što su uzorci uzimani na ranije identifikovanim lokacijama. Zapanjujuća je činjenica da su dve i po godine nakon agresije detektovane radioaktivne čestice i u vazduhu. To znači da se radioaktivne čestice još uvek prenose na velike daljine putem vazduha ugrožavajući životnu sredinu i zdravlje stanovništva. Ovakav nalaz je argument više da se dekontaminacija, koja je još uvek moguća u velikoj meri, obavi sto pre,a ti se lokaliteti moraju izolovati – kaže dr Kovačević.
– Zabrinjava činjenica – dodaje naš sagovornik – da nema potrebnih sredstava za stalni monitoring ugroženosti zdravlja barem rizičnih grupa stanovništva, kao ni za monitoring podzemnih voda i ugroženosti biljnog i životinjskog sveta. Unošenje osiromašenog uranijuma u lanac ishrane je realna opasnost. Takođe, nema sredstava ni za adekvatno skladištenje kontaminiranog zemljišta i prikupljenu neeksplodiranu municiju. Monitoring je do sada rađen nesistematski, od slučaja do slučaja. Kontaminacija životne sredine osiromašenim uranijumom i posledice biće dugotrajne i mnogobrojne, a na zdravlje ljudi ogledaju se u tome da čestice osiromašenog uranijuma unete u organizam mogu izazvati razne štetne efekte.

ISTRAŽIVANjA

A da postoje veoma jaki razlozi da se uloži novac u sređivanje stanja na Pljačkovici pokazala su brojna istraživanja domaćih i stranih eksperata:
– Na osnovu analiziranih podataka može se zaključiti da je na navedenom lokalitetu životna sredina dugotrajno kontaminirana osiromašenim uranijumom, da je utvrđena i interna kontaminacija stanovništva njime, i da su utvrđene i rane posledice na humanoj populaciji. Zbog toga je neophodno nastaviti pokrenutu dekontaminaciju istraživanog područja i dalje kontinuirano pratiti stepen kontaminacije životne sredine i zdravstveno stanje celokupnog stanovništva – kaže Kovačević.


MALIGNITET
Prema podacima Zavoda za javno zdravlje 2000. godine registrovano je 185 novoobolelih od malignih tumora. Samo pet godina kasnije taj broj iznosio je 334. Te 2005. najviše tumora je registrovano na organima za varenje (55) i disajnim organima (52). U 2000. godini svaka dvadeseta, a 2006. svaka osma žena od ukupnog broja obolelih imala je tumor dojke. Poslednja godina za koju su dostupni podaci je 2007, ali ti rezltati nisu kompmletni pre svega zbog neažurnosti zdravstvenih ustanova širom Srbije.

KARAKTERISTIKE OSIROMAŠENOG URANIJUMA
Uranijum je radioaktivni elemenat, srebrnasto-beli metal velike gustine iz grupe teških metala. U prirodi nalazi se u maloj količini. U zemljinoj kori je zastupljen sa 0,0004 odsto u različitim oblicima ili u rudama (uranit, karnotit, kasolit, kirit…). Male količine se svakodnevno unose u organizam ingestijom, inhalacijom ili na drugi način pošto se nalazi u svim recipientima ekosistema (zemlja, vazduh, voda, hrana). Prirodni uranijum ima tri izotopa (U-234, U-235 i U-238) a kod osiromašenog uranijuma postoji još i U-236. U procesu obogaćivanja uranijuma separacijom izotopa izdvaja se U-235, a kao sporedni produkt nastaje osiromašeni uranijum koji spada u nuklearni otpad i ima redukovanu aktivnost.

112 LOKALITETA
– Iako je NATO potvrdio korišćenje municije sa osiromašenim uranijumom na 112 lokaliteta, tačan broj i precizne mikrolokacije još uvek nisu utvrđeni, posebno na Kosovu i Metohiji. Prema podacima NATO, na području južno od 44. paralele ispaljeno je oko 31.000 projektila, a prema procenama Vojske Jugoslavije oko 50.000. Na jugu Srbije ograđena su četiri lokaliteta, a način kako je to urađeno pokazuje da je dalja dekontaminacija moguća u velikoj meri. Ipak, kretanje čestica nastalih eksplozijom municije sa osiromašenim uranijumom u životnoj sredini je teško kontrolisati ili sprečiti, što onemogućava potpunu dekontaminaciju ugroženih lokaliteta. Imajući u vidu da je vek poluraspada osiromašenog uranijuma i uranijumovih oksida jako dug (skoro večan), može se konstatovati da se radi o trajnom čestičnom radioaktivnom i hemijskom zagađenju koje se ne može prirodno neutralisati.


VOX POPULI

DA LI JE PLjAČKOVICA RADOAKTIVNA?

Mrjana Stošić (69), penzionerka:
– Jeste, mnogo je ljudi umrlo od raka.

Miloš Mitrović (21), student:
– Sigurno jeste.

Ivica Aleksandrov (25), student:
– Jeste. Na obuci su nam o tome govorili.

Pešić Nebojša (36), radnik:
– Ako vlast kaže da nije, onda nije.

Nenad Nikolić (39), radnik:
– Siguran sam da je radioaktivna.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar