Šoping za nezaboravŠoping za nezaborav

Dragan Stojanović i Sunčica Božilović, korišćenjem poslovnih platnih kartica za tri godine potrošili 1.990.554 dinara. Sindikat „Nezavisnost“ optužuje ih da su, zloupotrebljavajući položaj, kartice koristili za lične potrebe, a ne isključivo u poslovne svrhe kako propisuje zakon

Prilikom terenske kontrole obračunavanja i plaćanja doprinosa i poreza na dohodak u vranjskom autoprevozniku „Kavim – Jedinstvo“, inspektori vranjske Filijale poreske uprave ustanovili su da su bivši rukovodioci tog preduzeća Dragan Stojanović (generalni direktor) i Sunčica Božilović (finansijski direktor), neovlašćenim korišćenjem platnih kartica na štetu firme sebi pribavili imovinsku korist od 1.990.554 dinara. Dobar deo tih izdataka, ustanovili su poreski inspektori, nisu pokrili računima, pa se jedan pozamašan deo potrošenog novca po zakonu tretira kao njihova neto zarada. Kako u periodu njihovog direktorovanja, a ni kasnije, nije plaćen porez na dohodak građana i predviđeni doprinosi na sumu koja se smatra takvom zaradom, naloženo je „Kavim Jedinstvu“ da u budžet uplati 875.676 dinara (iznos se može smatrati poreskom utajom), što je dodatna šteta za preduzeće nastala nesavesnošću dvoje direktora, tvrde u Izvršnom odboru UGS „Nezavisnosti“ ovog preduzeća.

U PRIVATNE ILI POSLOVNE SVRHE

Kako kažu sindikalci, dvoje direktora su u periodu pre prodaje AD Jedinstvo izraelskom Kavimu jedini iz vrha menadžmenta posedovali platne kartice Eurocard/Mastercard bussiness , po osnovu sklopljenog ugovora sa Delta bankom AD, uz odobrenje da karticama podmiruju poslovne izdatke preduzeća. Poreska inspekcija ustanovila je da je tokom tri poslovne godine (2005-2007) poslovnom karticom broj 0645, koju je koristio Stojanović, plaćena roba i usluge u iznosu 1.122.556 dinara. Za iznos od 523.718 dinara nisu dostavljeni računi iz kojih bi se mogao utvrditi osnov plaćanja.
Uvidom u listinge transakcija za dvoje direktora (vidi tabele), ne možete a da se ne zapitate da li je sve bilo u službene svrhe? Stojanović je, primera radi, karticom plaćao razne iznose na benzinskim pumpama, po beogradskim hotelima (Slavija, Moskva, Park), restoranima (Madera, Djorđe, Romantika), salonima nameštaja, ali i robu u supermarketima i drugim prodavnicama. Svoje izdatke, po nalazu inspektora, nije dokumentovao, tj. oni nisu zavedeni u knjigama kao izdaci u poslovne svrhe. Zato se, shodno članu 14. stav 1 Zakona o porezu na dohodak građana oni smatraju neto zaradom Stojanovića na koju se mora platiti porez. Njegovom su karticom, u periodu od tri godine, obavljana i razna plaćanja i podizana gotovina u devizama i to za 14.809 evra. Od te cifre, za iznos od 14.669 evra (protivvrednost u dinarima na dan plaćanja odnosno podizanja novca je 1.223.292 dinara) nisu dostavljeni nikakvi računi.
– Uvidom u bančin listing – kaže Aleksandar JANjIĆ, potpredsednik „Nezavisnosti“ u Kavim Jedinstvu – vidi se da je Stojanović troškario devize po raznim prodavnicama i frišopovima u Makedoniji, Bugarskoj, Grčkoj, Francuskoj i drugim zemljama Zapadne Evrope. Kako njegovi izdaci nisu dokumentovani, shodno već pomenutoj odredbi zakona, oni se smatraju neto zaradom na koju su obračunati pripadajući porezi i doprinosi. Tako je od dana dospeća obaveze pa do 7. novembra prošle godine, odnosno do dana obračuna, samo kamata iznosila 251.394 dinara.
U toku 2005. i 2006. godine, kaže se u rešenju Poreske uprave u koju su „Vranjske“ imale uvid, Sunčica Božilović je, koristeći karticu sa brojem 5674, platila razna dobra i usluge u iznosu 192.910 dinara. Od toga, za 182.470 dinara nisu dostavljeni računi iz kojih bi se mogao utvrditi osnov plaćanja. Iz listinga se vidi da je novac delom podizan na bankomatima širom zemlje, da je kartica korišćena u beogradskim kafićima, restoranima, supermarketima, u optici, parfimeriji, „Mekdonaldsu“, prodavnicama nameštaja, odeće i obuće.
– Pritom – dodaje Janjić – nigde nema brojeva računa koji se po zakonu moraju odnositi na poslovanje firme. Oni nisu uknjiženi u poslovnim knjigama, pa se ne može utvrditi osnov i vrsta poslovne transakcije.
Tokom pomenute dve godine, ali i 2007, Božilovićeva je plaćala i podizala gotovinu i u stranoj valuti u iznosu od 2.457 evra (po srednjem kursu na dan izvršenih plaćanja to je ukupno 209.380 dinara).
– Za ta plaćanja – tvrdi predsednik „Nezavisnosti“ Aleksandar ZAREV – takođe nema računa iz kojih bi se utvrdio osnov. Kartica je korišćena u Makedoniji, Grčkoj i Mađarskoj. Zanimljivo je da su u pojedinim momentima Stojanović i Božilovićeva pazarili istog dana, na istom mestu. Ilustracije radi, potrošili su gotovo identične iznose 18. januara 2006. godine na fri šopu u grčkom gradu Polikastru i podigli po 400 evra na bankomatima u Solunu. I devizni troškovi Božilovićeve tretirani su kao neto zarada na koju je obračunat odgovarajući porez i doprinosi, a za dane zakašnjenja zbog njihovog neplaćanja i kamata od 122.554 dinara.
Sindikalci su se u nastavku priče 11. februara ove godine obratili Poreskoj upravi u Vranju, tražeći informaciju o tome šta sledi nakon rešenja te iste uprave i da li su podnete krivične prijave. Ljudi iz UGS „Nezavisnost“ su u svom zahtevu naveli kako je iz nesavesnog ponašanja dvoje direktora „proisteklo nekoliko krivičnih dela“, ukazujući posebno na zloupotrebu službenog položaja. Nakon nedelju dana, usledio je odgovor direktora Filijale poreske uprave Slađana Tomića. On je sindikalcima objasnio da je odredbom Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano da otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca spada u nadležnost Poreske policije. To je potvrdio i novinaru „Vranjskih“, rekavši da nema ovlašćenja za davanje širih informacija.

MISTERIJA OKO KRIVIČNE PRIJAVE

– U skladu sa navedenim zakonskim odredbama – navedeno je u odgovoru Poreske uprave sa Tomićevim potpisom – Odeljenje terenske kontrole filijale obavestilo je Poresku policiju o utvrđenom činjeničnom stanju u postupku kontrole poreskog obveznika Kavim – Jedinstvo.
Sindikalci su se 20. februara obratili i Poreskoj policiji, sa namerom da saznaju ima li krivične prijave. Do danas nisu dobili odgovor. Ni mi nismo imali više sreće, jer nam je u Poreskoj policiji objašnjeno kako takve informacije ne možemo dobiti u Vranju, a „teško da je to moguće i u Beogradu“, jer je njihov posao vrlo poverljiv. Uglavnom, da je bilo krivične prijave, ona bi došla do tužilaštva.
– Nama nikakva prijava u vezi s tim nije podneta – kaže Zare DINIĆ, opštinski javni tužilac – a i da jeste, bila bi odmah prosleđena Opštinskom tužilaštvu u Leskovcu jer imamo nalog republičkog tužioca da sve predmete vezane za tu firmu prosleđujemo leskovačkom pravosuđu.
Ako prijava i usledi, pitanje je da li će mediji imati bilo kakvu informaciju o sudbini ovog slučaja. Imajući u vidu dosadašnju, gotovo nikakvu komunikaciju našeg lista sa leskovačkim pravosuđem čiji su predstavnici vrlo neraspoloženi i zatvoreni prema novinarima, možda ćemo morati da čekamo da nam ponovo informacije dostavi neka od zainteresovanih strana u celoj priči, pa makar to bio i sindikat.
– Smatramo da neko zataškava celu priču, tako da ne očekujemo da ćemo uskoro bilo šta saznati, ali bićemo uporni da stvari isteramo na čistac – kaže na kraju potpredsednik UGS Nezavisnosti u preduzeću Srđan VELIČKOVIĆ.


BOŽILOVIĆ: NISAM NI KORISTILA KARTICU
Sunčica Božilović kazala nam je da je ona danas radnik „Simpa“ i da već odavno ne radi u „Jedinstvu“, pa nije upućena u dešavanja u toj firmi. Na pitanje o transakcijama poslovnom karticom kaže:
– Ne. To nije Tačno. Nisam ni koristila tu karticu. Nemam nikakav drugi komentar.
Do Dragana Stojanovića, i pored velike upornosti, nismo uspeli da dođemo. Ne zna se mesto njegovog trenutnog boravka, radnog angažovanja, a svi poslovni prijatelji, ranije kolege i advokati koji su ga donedavno zastupali u pojedinim procesima sa njim više nemaju nikakav kontakt. Nezvanično saznajemo da veći deo vremena provodi u Crnoj Gori.

ABOLICIJA IZNUTRA
Troškove dvoje direktora, očito je iz rešenja Poreske uprave, pokušao je da abolira aktuelni menadžment Kavim Jedinstvo. Naime, rukovodstvo te firme poslalo je primedbe na zapisnik inspektora, tvrdeći da su troškovi korišćenjem platnih kartica nastali isključivo na službenim putovanjima, pravdanim urednim putnim nalozima.
Aktuelno rukovodstvo objasnilo je u svom pismenom stavu da je „Jedinstvo“ tokom 2006. godine otvorilo, a kasnije zbog neproduktivnosti i zatvorilo predstavništvo u Parizu, pa je direktor Stojanović u više navrata morao poslom da odlazi u glavni grad Francuske. Tamo je, kaže se, imao određene troškove koje je pokrivao računima i plaćao master karticom. Sadašnji menadžment preduzeća dostavio je kao dokaz odluku o osnivanju privrednog društva kao i dva računa koja je Stojanović navodno platio firmi „Gabriel Amar“ na ukupan iznos od 1.696 evra.
Dodaje se da je preduzeće AD Jedinstvo tokom 2007. godine preuzelo sve poslove u oblasti turizma od firme ćerka “ UNITU 011″, registrovane u Beogradu, sa zaključenim ugovorima na Jahorini i Krfu. S ciljem organizovanja turitičkih putovanja, direktor Stojanović opet je „morao da u nekoliko navrata putuje na Krf“. Tamo je imao „troškove vezane za reklamiranje, snimanje spotova, organizovanje smeštaja turističkih grupa, što je plaćao master karticom, a to je knjiženo kao reprezentacija“. Uz ove navode, priložena je odluka br 834 od 27. februara 2008. godine, te jedan jedini račun iz 18. januara 2006. na iznos od 1.378 evra. Ista situacija bila je navodno i kod direktorice Božilović.
– Rukovodstvo, međutim, nije objasnilo kako su načinjeni mnogobrojni ostali troškovi, posebno oni za koje nema računa, a firma će kao poreski obveznik morati zbog toga da plati 875.656 dinara državi. Takođe – kaže sindikalac Janjić – imamo saznanja da su Božilovićeva i Stojanović potpisivali putne naloge jedan drugom. Tražićemo da to ispitaju inspektori Privrednog kriminala. Imamo još mnogo dokaza, a za zaloupotrebe u vezi sa platnim karticama obratićemo se i direktno republičkom javnom tužilaštvu. Naime, imamo osnova da sumnjamo da po tom pitanju stvari koži Božilovićkin suprug koji je okružni javni tužilac. Dakle čovek sa jakim uticajem na pravosuđe, verovatno i na sve druge poluge vlasti – kaže sindikalac Janjić.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar