Principijelno o paramaPrincipijelno o parama

Glavni problem je novac. Ukidanjem dežurstva doktori će u bolnici izgubiti između 14.000 i 18.000 dinara mesečno.

Namera rukovodstva Zdravstvenog centra (ZC) da ukine dežurstva i pripravnost lekarima vranjske Bolnice i umesto toga uvede smene i rad po pozivu, izazvala je tektonske poremećaje u radu najveće južnosrpske medicinske ustanove. Glasno nezadovoljstvo kulminiralo je u ponedeljak, 2. marta, kada se između stotinak lekara okupilo u Svečanoj sali Doma zdravlja na otvoren protest, koji se pretvorio u žučan dijalog direktora Uroša Trajkovića i sindikalnih predstavnika doktora.
Problem nije mali – ukidanjem dežurstva doktori će u bolnici izgubiti između 14.000 i 18.000 dinara mesečno, a, kako sami tvrde, biće doveden u pitanje i kvalitet zdravstvene zaštite pacijenata. Sa druge strane, Trajković i njegovi razumeju tu situaciju, ali tvrde da za dosadašnji način organizacije rada jednostavno nema novca.

PROTEST

Mladen Kostić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta (SLFS) tvrdi da će u značajnoj meri ugroziti ostvarivanje „kontinuirane zdravstvene zaštite građana“. Uz to, on kaže da u Bolnici sistem dežurstva važi oduvek, da se pokazao dobar u praksi i da nije generisao probleme, što se očekuje od smenskog rada, gotovo na svim odeljenjima Bonice.
– Ogromno je nezadovoljstvo u Bolnici. Šta ako bolnica stane? I mi, lekari, imamo pravo na štrajk – upozorava Kostić.
On insistira na činjenici da je po sistemu dežurstava svako odeljenje bilo pokriveno lekarima svih 24 časa. Po novom sistemu to neće biti slučaj. Rad po pozivu će svakako dalje otežati stvar, jer će na taj sistem preći preko pola Bolnice. Lekari opominju da se u savremenoj medicini brzina navažniji faktor, koji će u potpunosti biti eliminisan „kada se pređe na nov način rada“.
I on problem vidi u nedostatku novca, samo ga malo drugačije postavlja. Prema njegovim podacima, ZC je sa Fondom 31.12. 2008. godine sklopio ugovor o opredeljenju plata za 1385 radnika, plus još 54 zaposlena na Stomatologiji koji se sami finansiraju. Ali, platni spisak za taj period ima 1480 imena, plus zubari.
– Kada se bruto prosek plata pomnoži sa tih 95 „prekobrojnih“ radnika, dobija se cifra od tri do 3,5 miliona dinara. Eto gde su naši problemi. Rukovodstvo ZC-a, zapravo njegova glomaznost, trn je u oku zaposlenima. Tu su naše pare. Tražićemo odgovornost, da vidimo ko je za šta kriv – jasan je Kostić, koji najavljuje da će „lekari ići do kraja, po zakonu“.
– Ako direktor sa svojih 12 pomoćnika ne može da reši problem, neka sam da ostavku i neka ode – traži šef SLFS-a.

UGOVARANjE

Zoran Zdravković, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu, saglasan je sa činjenicom da novca nema dovoljno, naglašavajući da se problem koji trenutno potresa vranjsko zdravstvo zapravo opštesrpski.
– To je posledica lošeg ugovaranja sa Fondom, jer oni plaćaju samo ono što im se fakturiše, ali je veliko pitanje da li mi se fakturiše i sve što je zaista i odrađeno. Mi nismo protiv ukidanja dežurstva, nego predlaženo da se iznađe mogućnost da se kroz manji broj sati oslobodi novac za sve. Ovako, neki će imati dežurstva, a nekima će ono biti ukinuto – kaže Zdravković.
I tako, rat u Bolnici se nastavlja. Da li će se ići do istrebljenja, ostaje da se vidi, ali situacija ni ovako nije ni malo naivna. Lekari, kojima se izbija živa lova iz džepa, spremni su na sve, a brigom za pacijente mašu kao zastavom. Sa druge strane, Trajković i njegovi su u tesnom – ma koliko para da dobiju ili zarade, one su usko budžetski opredeljenje, pa nekadašnje prelivanje sa razdela na razdel ide veoma teško. Odelo je tesno skrojeno, i sada samo ostaje da se svi naviknu na tu činjenicu. Ko će pobediti, neizvesno je, ali nije sporno da svi moraju da jasno razumeju situaciju u kojoj se nalaze. Para će biti sve manje, čak i po cenu potpune obustave nekih usluga koje je sada moguće dobiti u ZC, i ta situacije će generisati sve nove i nove sukobe. Vreme bezmernog trošenja prema potrebama stvar je prošlosti. Što se pre učesnici zdravstvene utakmice na tu činjenicu naviknu, svima će biti lakše. Ma kako teško, u stvari, bilo.


TRAJKOVIĆ: NOVAC JE GLAVNI PROBLEM
Direktor ZC-a Uroš Trajković kaže da je problem oko organizacije rada u Bolnici prisutan unazad dve godine. Situacija je jasnija kada se prevede u brojke – Fond prebacuje za dežurstva i prekovremeni rad 16 odsto od ukupne osnovne mase plate previđene za Bolnicu, a sa ovakvom organizacijom rada, Bolnica mesečno troši 23 odsto na osnovnu masu plata, ili oko četiri miliona dinara više nego što može. Prema direktorovim rečima, ovog problema nije bilo dok su u sastavu MC-a bili svi Domovi zdravlja u okrugu, koji su dobijali deset odsto na osnovne plate, ali nisu imali tolike zahteve. Sada, taj je problem konstantan.
– Jasno je da se plate lekara znatno smanjuju uvođenjem smena, ali je naš koncept da ako nešto već mora da se uradi, da to bude pravedno i raspoređeno na što više ljudi. Obećao sam – kad se uvede smenski rad, ni jedan rukovodioc ZC-a neće primati ni dinara preko plate. Lično, primaću platu manju za oko 30.000 dinara, jer neću uzimati direktorski dodatak – kaže Trajković.
Paket mera štednje u ZC-u podrazumeva i da otkaz dobije dvadesetak ljudi koji su zaposleni na određeno vreme, a pravnoj i ekonomskoj službi neće biti plaćan prekovremeni rad.
– Nećemo štedeti, nego trošiti koliko možemo – obećava Trajković.
Prema njegovim rečima, druga velika novina je ukidanje pripravnosti, i uvođenje rada po pozivu, koji je takođe zasnovan na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. I ovo rešenje naišlo je na izuzetno negodovanje kod lekara. Do sada, lekari koji su bili u pripravnosti 24 časa, imali su obavezu da u to vreme budu kod kuće i odazovu se pozivu, a radili ne radili bilo im je plaćeno šest sati rada. Sada se situacija menja iz korena. Sada će biti plaćani samo lekari koji po pozivu dolaze da rade, i za to će biti plaćeni. Rukovodstvo smatra da je to uvođenje reda u taj prostor, dok lekari viču da im je praipravnost proširena na čitav život, i da se na taj način zapravo krši Ustav.
– Prihvatićemo svaki dobronameran predlog, koji je zasnovan na zakonu. Razgovaraćeno i u ministarstvu, u Službi za organizaciju rada, i videti njihove preporuke. Još ništa nismo konačno odlučili – smiruje situaciju Trajković.
On tvrdi da je predložio da ovlašćenja oko isplate plata prenese bilo kome ko je spreman da prihvati tu odgovornost, ako nastavi da radi po dosadašnjem ustrojstvu. I niko se nije javio. Trajković kaže da od sindikalaca nikad nije dobio ni jedan predlog koji nije podrazumevao održanje status quoa, „što je jedino neprihvatljivo u ovom trenutku“.
– Glavni problem je novac, i lekari koji će primati manje plate. Ne stoji da će pacijenti biti uskraćeni, jer je smenski rad prvi izbor zakona, pa tek onda dežurstvo – kaže Trajković.

BROJKE
Kako trenutno stvari stoje, lekari, po sistemu dežurstva, rade 12 sati u dnevnoj smeni, pa 12 u noćnoj, pa imaju jedan slobodan dan, onda rade nekoliko normalnih prepodnevnih smena, zavisno od broja ljudi. Novo dežurstvo im se pada svaki peti, ili sedmi, ili osmi dan, zavisno od broja lekara na odeljenju. Sada, dežurstvo se plaća sa 126 odsto na platu, dakle 730 dinara bruto ili 450 dinara neto. Po zakonu, niko nema pravo na više od 40 radnih sati takvog rada mesečno, što maksimalno iznosi oko 18.000 dinara mesečno preko plate.
Nova podela rada, po smenama, podrazumeva 12 sati rada u dnevnoj, 12 u noćnoj, pa dva slobodna dana, uz samo 26 odsto nadoknade preko plate za noćni rad.
Trenutno, lekari koji su u sistemu pripravnosti, imaju obavezu da budu kod kuće i čekaju hitan poziv, i za to im se plaća svaki četvrti sat, po istoj tarifi kao i dežurstvo. Radili ne radili, oni u danu pripravnosti zarade oko 2.700 dinara. Novi predlog to ukida, i umesto toga uvodi rad po pozivu, kada će lekari biti plaćeni samo za ono što zaista odrade kada ih hitno pozovu na posao, što u značajnoj meri destimuliše ljude da rade.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar