Uroš na iskušenjimaUroš na iskušenjima

Lekari zbog toga što su umesto novca za rad nedeljom dobijali „slobodne dane“, od svoje ustanove potražuju blizu devet miliona dinara

Zdravstveni centar u Vranju, prema nalazu veštaka angažovanih od strane Opštinskog suda, duguje svojim lekarima blizu devet miliona dinara na ime nadoknade za rad nedeljom od oktobra 2005. do polovine 2007. godine. Rukovodstvo se još uvek nije žalilo višoj instanci, već sa predstavnicima sindikalnih organizacija nastoji da obostrano prihvatljivim dogovorom „premoste“ višemilionsko potraživanje svojih lekara. Dodatni problem predstavlja i činjenica da se duguje i onim lekarima koji nisu posegli za tužbom, što dodatno povećava obaveze ZC. I dok se aktuelni direktor ovdašnje zdravstvene ustanove vajka „da mora da rešava teško nasleđe iz bliske prošlosti“, njegov prethodnik potencira „da u toj priči nije već godinu dana“, iako je rad nedeljom medicinskog osoblja, umesto novcem, „plaćao“ slobodnim danima!

VEŠTAČENjE

Problemi sa (ne)plaćanjem rada nedeljom lekara vranjskog Zdravstvenog centra započeli su u jesen 2005. godine, kada je tadašnji generalni direktor, dr Miroljub Stanković, uz saglasnost načelnika odeljenja, a bez dogovora sa lekarima, odlučio da rad nedeljom „plati“ slobodnim danima, a ne novcem, i pored upozorenja Pravne službe. Tadašnje rukovodstvo je istrajavalo na svojoj odluci, pa je usledila reakcija Sindikata lekara i farmaceuta koji je inicirao pokretanje sudskog postupka. Tako je više od stotinu lekara podnelo tužbe protiv svoje ustanove, a veštačenjem u sudskom postupku utvrđeno je da imaju pravo na naknadu za rad nedeljom i da ukupna potraživanja po tom osnovu dostižu devet miliona dinara, odnosno, pojedinačno po lekaru u proseku između 180.000 i 220.000 dinara (pojedini lekari, sa Ginekološkog odeljenja na primer, potražuju gotovo 300.000). Ovolika potraživanja zabrinula su aktuelno rukovodstvo ZC, pa su poslednjih dana, po rečima dr Uroša TRAJKOVIĆA, generalnog direktora, intenzivirani dogovori sa sindikatima o mogućem izlazu iz situacije koja može da dovede do blokade računa najveće regionalne zdravstvene ustanove.
– Postupak je još uvek u toku, a u pitanju je problem koji sam nasledio i koji treba brzo rešavati. U tom smislu održali smo sastanke sa sindikatima i lekarima koji su tužili, kako bi izbegli blokadu računa i najgoru posledicu – nemogućnost isplate plata. A što se veštačenja tiče, stavili smo naše primedbe, pa videćemo. Inače, tužila su skoro sva odeljenja Bolnice, osim Pedijatrijskog i polovine Radiološkog. Ipak, kao rukovodilac nastojim da dođemo do rešenja pre konačne sudske odluke. Zato sam predložio sudsko poravnanje i, kao jedno od rešenja, da Zdravstveni centar podnese sve troškove sudskog postupka – pomirljiv je dr Trajković.
On još jednom napominje „da je nasleđeni problem nastao pogrešnom odlukom prethodnog rukovodstva“.
– Lekari su nedeljom radili po 12 sati, a dobijali su slobodan dan koji im, međutim, sleduje za šest sati rada nedeljom, pa je tu nastao problem, šest sati nije plaćeno – precizira dr Trajković.
Dr Miroljub STANKOVIĆ, prethodni generalni direktor Zdravstvenog centra u Vranju, međutim, problem koji je nastao u vreme njegovog direktorovanja prepušta – istoriji!?
– Morate da znate da ja već godinu dana nisam u toj priči, a problem je nastao zbog finansijskih poteškoća iz ranijeg perioda. Mislim da je deplasirano da ja pričam o tome, sada imate kompetentne ljude iz koalicije, pa neka oni govore – sugeriše dr Stanković.

NAGOVOR

Blokada računa visi nad ZC kao Damoklov mač, pa se poslednjih dana među lekarima u Vranju čuje kako rukovodstvo pokušava da ubedi lekare da odustanu od svojih zahteva, a da ustanova preuzeti troškove dosadašnjeg toka sudskog postupka“. Međutim, Jovan KITIĆ, radiolog, naglašava da nema povlačenja iz sudskog postupka.
– Rukovodstvo nas ubeđuje da odustanemo od tužbi, ali javno kažem da nema odustajanja. Uostalom, ZC Radiologiji duguje oko 400.000 dinara, pa nema razloga da povlačimo tužbe za ono što nam pripada po zakonu. Naši pravnici i predstavnici sindikata upozoravali su tadašnjeg direktora, dr Stankovića, da mora da plati rad nedeljom, ali bez rezultata – podseća dr Kitić.
Njegove navode potvrđuje i dr Dušan JOVANOVIĆ, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta u vranjskom Zdravstvenom centru.
– Kao sindikat smo odmah reagovali upozoravajući rukovodstvo da greši što ne plaća rad lekarima nedeljom. Zato smo ovih dana imali više sastanaka u vezi nastalog problema, jer su ukupna potraživanja ogromna. Sindikat ne želi da nagovara članstvo da se odrekne svojih para, ali smo optimisti i verujemo da će problem biti rešen, a moguća blokada računa Zdravstvenog centra biti izbegnuta. Uostalom, uspelimo smo da utičemo na prethodnog direktora da u finišu svog mandata donese odluku da se rad nedeljom plaća – ističe dr Jovanović.
U razgovore o rešavanju ovog problema uključen je i dr Zoran ZDRAVKOVIĆ, predsednik Okružnog odbora sindikata zaposlenih u zdravstvu.
– Lekari su u pravu kada traže da im se plati rad nedeljom, ali ne 12, već šest sati. Propust je rukovodstva što su lekari radili 12 sati nedeljom, a dobijali na ime naknade za taj rad slobodan dan. Koliko sam obavešten, potraživanja onih koji su tužili su iznad osam miliona dinara, ali ako njima isplate, to će pravo na naknadu imati i oni koji su radili nedeljom a nisu tužili. Zato sam predložio rešenje da se lekarima plati rad nedeljom za šest sati, a sudske troškove podnese Zdravstveni centar, mislim da je to najkorektnije – uveren je dr Zdravković.
Na kraju, korektno ili ne, i raniji i aktuelni direktor Zdravstvenog centra u Vranju morali su da znaju da onaj ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji, što je apsolutno potvrđeno na primeru neplaćenih nedelja lekarima ovdašnjeg zdravstva!


SLADjA FUNKCIJA OD PARA
U Zdravstvenom centru u Vranju tvrde „da je među lekarima koji su tužili za neplaćene nedelje i direktor Bolnice, dr Dušan Aleksić, tada samo „običan“ ortoped ovdašnje .
– Kada je izabran za direktora Bolnice, prošlog leta, dr Aleksić je brže-bolje povukao tužbu za neplaćene nedelje, izgleda da mu je do funkcije više stalo nego do novca – tumači lekar koji je želeo da bude anoniman, „da ne čuje zlo“.
Dr Dušan ALEKSIĆ, međutim, iznosi svoje razloge za povlačenje tužbe.

– Kada sam dao saglasnost sindikatu solidarisao sam se sa kolegama, a kada sam povukao tužbu, što nema veze sa funkcijom, postupio sam odgovorno prema svojoj ustanovi, kao jedan od najodgovornijih ljudi u Zdravstvenom centru. Jednostavno, ne želim da moja ustanova bude u neugodnom položaju, pa je dezinformacija da sam zbog funkcije povukao tužbu – napominje dr Aleksić.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar