Stanojević će dolijatiStanojević će dolijati

Privredni kriminal i ostale nadležne službe rade svoj posao a uskoro će još neki detalji o nezakonitostima u radu bivšeg direktora izaći na videlo.

– Iako Dejan Stanojević, bivši direktor Direkcije kaže suprotno, ja tvrdim da krivične prijave koje sam podneo protiv njega nisu bez osnova – kaže Aleksandar TRAJKOVIĆ, zamenik direktora ovog javnog preduzeća.
Trajković važi za jednog od „jastrebova“ Demokratske stranke (DS), partije koja je posle izbora 11. maja po prvi put u istoriji višestranačja došla na vlast u Vranju. Naš sagovornik je, inače, predsednik Izvršnog odbora gradskog odbora DS i glavni operativac i čovek od poverenja.
VRANjSKE: Ne samo u predizbornoj kampanji, već i mnogo ranije pa sve do danas, Direkcija za razvoj i izgradnju Vranja bila je omiljena meta vaših napada. Uostalom, Vi ste u Direkciju i ušli sa ciljem da „demistifikujete“ njeno poslovanje i da dokažete priče o navodnim zloupotrebama bivšeg direktora.
TRAJKOVIĆ: Ova firma je dobila na značaju naročito kada je na njeno čelo postavljen Dejan Stanojević, inače predsednik lokalnog odbora DSS, koji je počeo da je tretira i da se ponaša kao da je njegovo privatno preduzeće. Direkcija je firma od ogromnog značaja i bavi se različitim poslovima, od rasvete, prodaje i izdavanja gradskog građevinskog zemljišta (GGZ) u zakup, pa do izdavanja bilborda i lokacija za kioske, odnosno privremene montažne objekte. Zbog toga je prvi čovek firme taj po čijem se nalogu odrađuju svi poslovi i čiji je nalog neopoziv. Iako je Stanojević dobro pokriven odlukama Upravnog odbora, neke stvari su vrlo zanimljive. Navešću samo primer da je do bilborda u predizbornoj kampanji mogao da dođe samo DSS i njihov partner Nova Srbija, ostalim partijama oni su bili nedostupni. U sred kampanje DSS je zakupio na mesec dana bilbord za samo 4.200 dinara, a ugovor o tome Stanojević je potpisao sa potpredsednikom DSS i tadašnjim predsednikom Skupštine Nenadom Stošićem. Na stranu to što ni tu mizernu svotu nisu platili, ali i to što se bilbordi ne izdaju na tako kratak period.

BILBORDI

Da li je to jedini Stanojevićev „greh“ na koji ste naišli?
– Ne, ovo je samo jedan banalan primer zloupotrebe. U 2008, dakle predizbornoj godini, napravljeni su ogromni dugovi prema Direkciji jer Stanojević, da ne bi ljutio birače, nije naplaćivao naknadu za korišćenje GGZ. Po tom osnovu preduzeće trenutno potražuje oko 100 miliona dinara. Inače, za vreme njegovog troipogodišnjeg mandata, Direkciji je ostavio dugove po raznim osnovama od oko 200 miliona dinara. Dužni smo, na osnovu poslova koje su obavljali za nas, Preduzeću za puteve, Vodovodu, Elektrodistribuciji, Signalizaciji iz Niša za garažu preko puta Duvanske… Što je najstrašnije, mnoga od tih potraživanja više ne možemo da naplatimo jer je nastupila zastarelost koja za pravna lica iznosi tri, a za fizička jednu godinu. Međutim, Stanojević je za skoro sve svoje poteze pokriven papirima i odlukama UO i organa opštine.
Stanojević tvrdi da je izvršavao Program uređenja GGZ koji, bez obzira na sve, mora da se sprovodi, pa je zbog toga u poslove ulazio bez obezbeđenih materijalnih sredstava od opštine koja po raznim osnovama duguje određeni novac Direkciji.
– To je apsurdno, opština, odnosno grad, ne mogu da duguju. Naime, suština odluke i Gradskog veća i UO i ranije SO je da se Program realizuje na osnovu novčanog priliva. Jer, ukoliko je budžet Direkcije za 2008. 217 miliona, toliko može i da se potroši, zavisno od iskorišćenosti budžeta.
Pa da li je taj novac stigao u Direkciju?
– Od 217 stigla su 192 miliona, a prošle godine od istog budžetskog iznosa došlo je 195 miliona. Sada, međutim, pare koje dolaze iz budžeta samo prolaze kroz naš račun jer idu na dugovanja.
Ipak, najveću pažnju ste usmerili ka izgradnji dva objekta – onog u Brankovoj ulici i onog na nekadašnjem igralištu kod Doma JNA. Krivične prijave koje ste Vi podneli protiv Stanojevića odnose se na te dve zgrade. Stanojević tvrdi da tu ništa nije sporno i da su prijave bez osnova. Šta vi kažete na to?
– Što se Brankove tiče, kod zakupca zemljišta, kompanije Vigo, ništa nije sporno, ali ako se pogleda oglas za izdavanje zemljišta objavljen 23. novembra 2007. u „Slobodnoj reči“, jasno se vidi da je ovde sve ostalo čudno, posebno ako se zna da je projekat za tu parcelu napravljen dve godine ranije. Radi se, naime o tome da je u tekstualnom delu oglasa tačno navedeno da se prodaje oko 2.200 kvadratnih metara prostora po početnoj ceni od 3.241 dinara, ali je na slici, odnosno planu označen samo jedan deo zemljišta koje se daje u zakup na 99 godine. Ta skica je dovela u zabludu mnoge potencijalne kupce jer se na njoj jasno vidi da se prodaje samo jedan mali, gotovo neupotrebljivi deo placa, dok je u stvarnosti bilo drukčije.

PRIVREDNI KRIMINAL

Koliko je na kraju „Vigo“ platio to zemljište?
– Ukupno 7.328.479 dinara, što je oko 90.000 evra, za šest dinara više po kvadratu od početne cene. Mislim da zemljište na toj lokaciji vredi mnogo više, iako se radi o zakupu na 99 godina.
Predmet Vašeg naročitog interesovanja je i objekat kod Doma JNA. Šta je tu sporno?
– Na ime naknade za uređenje GGZ, a radi se o 7.982.372,16 dinara, Direkcija je dobila tri lokala ukupne površine 74,04 kvadrata. Problem je u tome što Lamela „A“, gde se nalaze dva od tri lokala, još nije završena, iako je ugovor sklopljen još 2005. U to vreme ljudi su na istom mestu kvadratni metar poslovnog prostora na spratu plaćali po 800 evra, a Direkcija 1.225 evra, dok je onaj u prizemlju faktički plaćen 1.450 evra. Nemoguće je da je ta cena važila za nezavršen objekat.
Stanojević tvrdi da je sve bilo pod nadzorom trojice veštaka a takođe kaže da su svi poslovi Direkcije, dok ju je on vodio, rađeni po zakonu.
– Ne, to nije tačno jer je veštak Direkcije samo utvrdio srednju cenu. Ukoliko nadležni organi, koji ispituju obe prijave, utvrde da Direkcija nije oštećena, složiću se sa tim, iako sam duboko uveren da je naše preuzeće na gubitku. Uostalom, privredni kriminal i ostale nadležne službe rade svoj posao. Lično mislim da u Stanojevićevom poslovanju ima mnogo nepravilnosti, a uskoro će još neki detalji, o kojima ne bih sad govorio, izaći na videlo.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar