“Kavimov” gas do daske“Kavimov” gas do daske

Mi nismo više društveno preduzeće, već privatna kompanija koja se u poslu rukovodi interesom, a ne kupovinom socijalnog mira, što je neplanskim zapošljavanjem činilo prethodno rukovodstvo

Oko 200 radnika vranjskog „Jedinstva“ proglašeno je tehnološkim viškom zaključno sa avgustom ove godine. Slobodan Brankov, generalni menadžer za Balkan izraelske kompanije „Kavim“, koji je vlasnik vranjskog saobraćajnog preduzeća, kaže da je ovakav epilog bio neminovan.
– Lično sam obavestio predstavnike svih sindikata u „Jedinstvu“ da u preduzeću, koje više nije društveno, već privatno, ima više od 200 zaposlenih koji su tehnološki višak, iako svestan činjenice da je unutrašnja tranzicija bolna, ali da ćemo izaći iz nje kao pobednici i lideri u našem poslu – uveren je Slobodan BRANKOV,
Kao što se i moglo očekivati, sindikalci „Jedinstva“ žestoko su reagovali na ove direktorove reči:
– Naš sindikat smatra da je predlog programa za rešavanje viška zaposlenih apsolutno nezakonit, jer je usvojen bez konsultacija sa nama, bez sprovedene ankete među zaposlenima i nije uslovljen tehnološkim inovacijama, budući da unazad nekoliko godina nije nabavljena nijedna nova mašina – ističe Aleksandar JANjIĆ, zamenik predsednika UGS „Nezavisnost“ u vranjskom „Jedinstvu“.

RACIONALIZACIJA

Mira DIMITRIJEVIĆ, predsednica Veća Saveza sindikata Pčinjskog okruga, ukazala je na težak položaj zaposlenih u Vranju, posebno potencirajući „Jedinstvo“, čiji je stoprocentni vlasnik od 1997. godine izraelska kompanija „Kavim“.
– Iz „Jedinstva“ je otpušteno 200 radnika po osnovi tehnološkog viška, što je trend ne samo u ovom, već i u drugim privatizovanim preduzećima – primećuje Mira Dimitrijević.
Bez želje da polemiše sa izjavom predsednice najveće sindikalne organizacije na jugu Srbije, Slobodan BRANKOV, upozorava „da ne samo u Vranju, već i u drugim krajevima Srbije, sindikati i lokalne samouprave još uvek govore jezikom socijalističke i samoupravne prošlosti“.
– Mi nismo više društveno preduzeće, već privatna kompanija koja se u poslu rukovodi interesom, a ne kupovinom socijalnog mira, što je neplanskim zapošljavanjem radne snage činilo prethodno rukovodstvo, pa je odnos administrativnog osoblja prema broju proizvodnih radnika tri prema jedan, što je daleko od svih evropskih standarda. To je dovelo do gubitaka u 2006. i 2007. godini, a mi želimo da napravimo uspešnu firmu. Tačno je da sada imamo 200 radnika manje u odnosu na vreme pre privatizacije, pa sada umesto 531 imamo 335 radnika. Napominjem da niko nije isteran, već su svi dobili otpremnine koje nisu male i svakako u skladu sa zakonom, deo je otišao u penziju, a deo na Tržište rada. Zato sam siguran da je ta priča o 200 otpuštenih radnika krenula iz sindikata, iako su svi sindikati znali za broj tehnološkog viška, odnosno, sami su konstatovali tu činjenicu – napominje Brankov.
Vitomir DODIĆ predsednik Samostalnog sindikata „Jedinstva“, potvrđuje da ih je poslovodstvo konsultovalo u vezi rešavanja viška zaposlenih.
– Dobili smo predlog za sva tri kruga racionalizacije broja zaposlenih i dali mišljenje za drugi i treći krug, jer su u prvom krugu ljudi dobrovoljno otišli iz preduzeća. Tražili smo da predlog za rešavanje tehnološkog viška vodi računa o socijalno-ekonomskom aspektu. Sa
trećim krugom se nismo složili, poštujući volju radnika koji su bili protiv. Konačno, četvrtim krugom obuhvaćeni su „dobrovoljci“, uglavnom stariji radnici. Nismo bili zadovoljni ni visinom otpremnine, jer su mali iznosi. Doduše, važećim kolektivnim ugovorom do juna ove godine predviđena otpremnina je trećina bruto plate po godini staža, a posle isteka važenja ovog ugovora, a u skladu sa zakonom – trećina bruto plate za zaposlene do 10 godina staža, odnosno, četvrtina za one iznad 10 godina. – saopštava Dodić.

DOBROVOLjCI

Znatno oštriji stav prema predlogu za rešavanje tehnološkog viška u odnosu na „samostalce“
zauzimaju predstavnici UGS „Nezavisnost“ u „Jedinstvu“. Aleksandar JANjIĆ negira da je postupak izrade predloga programa za višak zaposlenih sproveden u skladu sa zakonom i aktima preduzeća.
– Našem sindikatu je dostavljen na mišljenje već usvojen predlog za rešavanje viška zaposlenih, što je u suprotnosti sa članom 154. Zakona o radu, dakle, ne odgovara istini da smo konsultovani kao sindikat. Takođe, netačno je da je nabavljen veći broj novih mašina koje zamenjuju rad jednog broja radnika, jer unazad nekoliko godina to nije učinjeno.Netačno je i da je sprovedena anketa među zaposlenima, bar to nije poznato našem sindikatu. I tvrdnje poslovodstva da radnici nisu iskazali želju za dodatnim obrazovanjem ne stoje. Naprotiv, oni su na tome insistirali. Konačno, za tehnološki višak oglašeni su i članovi Odbora poverenika Sindikata A. D. „Jedinstvo“ – „Nezavisnost“, što je u suprotnosti sa važećim zakonskim propisima – zaključuje Janjić.
Zamenik predsednika UGS „Nezavisnost“ u „Jedinstvu“ objašnjava ko su dobrovoljci za odlazak iz preduzeća.
– U prvom krugu na dobrovoljce otpada 80 odsto tehnološkog viška, ali su se oni sami prijavili zbog niskih ličnih dohodaka, to je presudilo. A verujem da je novi vlasnik zahvalan ranijem rukovodstvu što je cena rada za nekvalifikovane radnike i šesti stepen stručne spreme gotovo ista, jer smo ga upoznali sa tom činjenicom, ali se do danas ništa nije izmenilo
na tom planu – konstatuje Janjić.
Slobodan Brankov, međutim, na opasku sindikalaca „Nezavisnosti“ o ceni rada pruža svoj odgovor.
– Cena rada utvrđena je u skladu sa zakonom, što će „Kavim“ striktno da poštuje, jer je zakonodavac tako propisao – jasan je Brankov.
On odgovara i na opasku anonimnog mehaničara „da su plate niske, te da mehaničar u garaži prima 13.500 dinara, a vozači od 11.000 do 17.000 dinara mesečne plate“.
– Radnici moraju da shvate da više neće primati plate, već zarade koje moraju da ostvare, a te zarade će biti veće i ljudi će radosno dolaziti na posao u „Jedinstvo“ kada završimo unutrašnju tranziciju i racionalizujemo broj zaposlenih. To je bolan proces, ali i neophodan uslov da iz njega izađemo kao pobednici i lideri u našoj grani – poručuje Brankov.


STANDARDI
Predstavnici sindikata osporavaju da u „Jedinstvu“ ima više od 200 radnika koji su tehnološki višak, ali Slobodan Brankov napominje da evropski standardi tačno predviđaju kako treba da izgleda odnos broja radnika i broja voznih jedinica.
– Primera radi, ATP „Karlovac“ u Hrvatskoj ima 80 vozila na koje po voznoj jedinici dolazi 1,7 izvršilaca, što je evropski standard koji se kreće od 1,8 do 2,4 izvršilaca po vozilu. U „Kavimu“ u Izraelu imamo 1,45 zaposlenih po voznoj jedinici, a u „Jedinstvu“ je, uoči privatizacije, taj odnos bio 4,4, znači, na 120 vozila bilo je zaposleno 530 radnika. Sada je taj odnos povoljniji, pa na 128 vozila dolazi 335 zaposlenih. U skladu sa evropskim standardima godišnje ćemo poboljšavati vozni park sa najmanje 10 odsto novih vozila, jer nam je u prvom planu sigurnost i bezbednost putnika, čemu će doprineti i uvođenje servisnog telefona za sva preduzeća u Srbiji – obećava Brankov.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar