Kako izgleda LONDONSKI „Omladinski centar“ Primer brige o mladima star 135 godina

Omladinski klub u Londonu otvoren je pre 135 godina a funkcioniše  i danas. Ova organizacije ima misiju da zagovara i ojača omladinske organizacije u Londonu kako bi mlad ljudi imali prilike da steknu veštine koju su neophodne za uspeh u daljem radu. London Youth poseduje mrežu od 600 omladinskih organizacija i dva stambena prostora na otvorenom pod nazivom „Hidleap Varren“ I „Voodrov High House“. U 2022. Godini ovaj Omladinski centar radio je sa preko 28.000 mladih iz Londona. Radili su kroz programe razvoja sporta, zapošljavanja, mentalnog zdravlja, umetnosti i programa obrazovanja na otvorenom. Kroz mrežu Omladinskog centra Londona do sada je … Nastavi sa čitanjem Kako izgleda LONDONSKI „Omladinski centar“ Primer brige o mladima star 135 godina